Luật châu Âu

Chế độ hưu trí tại Ucraina dành cho người kinh doanh cá thể

Cập nhật lúc 22-09-2010 06:44:49 (GMT+1)
Người kinh doanh cá thể cũng được đảm bảo về đời sống khi tuổi già (Ảnh minh họa)

 

Tiểu thương - người kinh doanh cá thể - cũng được quyền hưởng chế độ hưu trí giống như các công dân Ucraina khác, khi đến tuổi về hưu. Tuy nhiên, trình tự tính lương hưu cho người kinh doanh (chủ doanh nghiệp tư nhân) có đôi chút khác với cách tính cho người lao động (nhân viên ăn lương). Trước hết, vấn đề này phụ thuộc vào chế độ thuế mà người kinh doanh sử dụng ở thời điểm đến tuổi hưu. Ngoài ra, còn có sự khác biệt về trình tự xác định thâm niên bảo hiểm, cũng như mức thu nhập được căn cứ để tính lương hưu, trong giai đoạn đến trước ngày 1/1/2004 và sau 1/1/2004.


Việc giải quyết chế độ hưu trí cho người kinh doanh cá thể được quy định trong luật “Về bảo hiểm hưu trí bắt buộc”, được Quỹ hưu trí Ucraina thông qua ngày 25/11/2005.

Theo luật Ucraina hiện hành, thâm niên bảo hiểm từ sau ngày 1/1/2004 được xác định theo hồ sơ tại Phòng thống kê cá nhân Quỹ bảo hiểm hưu trí, còn đối với giai đoạn từ 1/1/2004 được căn cứ bằng các tài liệu và trình tự do phát luật thời đó quy định.

Trước thời điểm 1/1/2004, việc giải quyết chế độ hưu trí được tính trên cơ sở thâm niên lao động, căn cứ theo sổ lao động cá nhân, chứ không xét theo thâm niên bảo hiểm như hiện nay.

Do pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc các tiểu thương phải có sổ lao động để khẳng định về thâm niên lao động, nên thời gian lao động (kinh doanh) được căn cứ theo hồ sơ cá nhân tại Quỹ bảo hiểm hưu trí. Trong trường hợp không có thông tin tại Quỹ hưu trí, người kinh doanh cần phải xin giấy chứng nhận của cơ quan thuế về mức thuế thống nhất đã nộp từng tháng, hoặc về mức thu nhập thực tế hàng tháng.

Một trong những giấy tờ mà người kinh doanh bắt buộc phải có khi làm thủ tục hưu trí - đó là giấy chứng nhận nộp bảo hiểm hưu trí, giai đoạn trước ngày 1/1/2004. Giấy chứng nhận này người kinh doanh sẽ được cấp nếu trước đây đã đăng ký đúng thời hạn tại chi nhánh Quỹ hưu trí ở địa phương và thanh toán đều các khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí (được trích từ khoản thuế thống nhất ra). Trong giấy chứng nhận này ghi rõ rằng cá nhân này là người đóng thuế thống nhất trong giai đoạn cụ thể nào đó. Căn cứ vào giấy chứng nhận này, người kinh doanh sẽ được công nhận thâm niên lao động trong giai đoạn trước 1/1/2004. Tuy nhiên, sẽ chỉ có thâm niên lao động được tính, còn mức thu nhập thì không, vì trước ngày 1/1/2004 chưa có trình tự xác định thu nhập của tiểu thương.

Mặc dù theo quy định thì tất cả các chủ thể kinh doanh đều phải báo cáo thường kỳ từ ngày 1/7/2000, nhưng trên thực tế, những người đóng thuế thống nhất thường không nộp báo cáo lên phòng thống kê cá nhân thuộc Quỹ bảo hiểm hưu trí, cho đến ngày 1/1/2004, vì vậy đối với giai đoạn này sẽ sử dụng số liệu từ phòng thuế để giải quyết chế độ hưu. Quỹ hưu trí chỉ cấp giấy chứng nhận cho những người kinh doanh có đăng ký tại Quỹ và đóng thuế theo chế độ thuế thống nhất.

Kể từ ngày 1/1/2004 (thời điểm luật về bảo hiểm hưu trí bắt buộc có hiệu lực), tất cả người kinh doanh, không phân biệt hình thức đóng thuế, hàng năm đều phải nộp báo cáo lên Phòng thống kê cá nhân Quỹ hưu trí, và các thông tin này được sử dụng để xác định thâm niên lao động, cũng như mức thu nhập cá nhân để tính lương hưu.

Nhưng bắt đầu từ thời điểm đó, trình tự xác định thâm niên lao động - yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đối với mức lương hưu - cũng đã thay đổi.

Theo điều 24 luật “Về bảo hiểm hưu trí bắt buộc”: “Thâm niên bảo hiểm là giai đoạn trong đó cá nhân tuân thủ các quy định chung của nhà nước về bảo hiểm hưu trí và hàng tháng đóng bảo hiểm ở mức không thấp hơn mức quy định về bảo hiểm tối thiểu”.

Cũng cần hiểu rằng, thâm niên lao động phụ thuộc trực tiếp vào mức bảo hiểm đã đóng. Mức bảo hiểm tối thiểu được xác định theo từng thời điểm, căn cứ vào mức lương tối thiểu do nhà nước quy định, nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm do Quỹ bảo hiểm hưu trí thông qua. Và do mức lương tối thiểu thường xuyên tăng, nên mức đóng góp tối thiểu bảo hiểm hưu trí cũng tăng theo.

Thí dụ, mức bảo hiểm hưu trí tối thiểu trong năm 2004 như sau:

- Từ 1/1/2004-31/8/2004: 65,60 grivna (lương tối thiểu 205 grivna, nhân với 32%).

- Từ 1/9/2004-31/12/2004: 75,84 grivna (lương tối thiểu 237 grivna, nhân với 32%).

Năm 2005:

- Từ 1/1/2005-31/3/2005: 83,84 grivna (lương tối thiểu 262 grivna, nhân với 32%).

- Từ 1/4/2005-30/6/2005: 92,80 grivna (lương tối thiểu 290 grivna, nhân với 32%).

- Từ 1/7/2005-31/8/2005: 99,20 grivna (lương tối thiểu 310 grivna, nhân với 32%).

- Từ 1/9/2005-31/12/2005: 106,24 grivna (lương tối thiểu 332 grivna, nhân với 32%).

Năm 2006:

- Từ 1/1/2006-30/6/2006: 111,30 grivna (lương tối thiểu 350 grivna, nhân với 31,8%).

- Từ 1/7/2006-30/11/2006: 119,25 grivna (lương tối thiểu 375 grivna, nhân với 31,8%).

- Từ 1/12/2006-31/12/2006: 127,20 grivna (lương tối thiểu 400 grivna, nhân với 31,8%).

Năm 2007:

- Từ 1/1/2007-31/3/2007: 132,80 grivna (lương tối thiểu 400 grivna, nhân với 33,2%).

- Từ 1/4/2007-30/6/2007: 139,44 grivna (lương tối thiểu 420 grivna, nhân với 33,2%).

- Từ 1/7/2007-30/9/2007: 146,08 grivna (lương tối thiểu 440 grivna, nhân với 33,2%).

- Từ 1/10/2007-31/12/2007: 152,72 grivna (lương tối thiểu 460 grivna, nhân với 33,2%).

Năm 2008:

- Từ 1/1/2008-31/3/2008: 170,98 grivna (lương tối thiểu 515 grivna, nhân với 33,2%).

- Từ 1/4/2008-30/9/2008: 174,30 grivna (lương tối thiểu 525 grivna, nhân với 33,2%).

- Từ 1/10/2008-30/11/2008: 180,94 grivna (lương tối thiểu 545 grivna, nhân với 33,2%).

- Từ 1/12/2008-31/12/2008: 200,86 grivna (lương tối thiểu 605 grivna, nhân với 33,2%).

Người kinh doanh cá thể cũng cần nhớ rằng, nếu trong giai đoạn kể từ ngày 1/1/2004, những khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí ít hơn mức bảo hiểm hưu trí tối thiểu sẽ bị coi là đóng bảo hiểm hưu trí không đầy đủ. Tuy nhiên, với người nộp thuế thống nhất thì điều này lại là điều không thể tránh khỏi, vì phần thuế được chuyển cho Quỹ hưu trí ngay từ đầu đã ít hơn mức bảo hiểm hưu trí tối thiểu.

Theo quy định dành cho người kinh doanh nộp thuế thống nhất, mức đóng góp vào Quỹ hưu trí là 42% mức thuế hàng tháng. Như vậy, nếu họ nộp thuế một tháng 100 grivna, thì mức đóng bảo hiểm hàng tháng chỉ là 42 grivna - thấp hơn rất nhiều so với mức bảo hiểm hưu trí bắt buộc tối thiểu.

Tóm lại, trong giai đoạn 2000-2003, người kinh doanh nộp thuế thống nhất chỉ được tính lương hưu trên cơ sở thâm niên lao động, cho phép nhận chế độ hưu trí khi đủ tuổi hưu. Từ năm 2004 trở đi, người kinh doanh nộp thuế thống nhất có thể được tính lương hưu một cách đầy đủ, trên cơ sở thâm niên lao động cộng với mức thu nhập, với điều kiện phải nộp đủ khoản truy thu theo mức đóng góp bảo hiểm hưu trí tối thiểu.

Theo Diễn đàn luật gia Ucraina./ Nguoivietkharkov

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo