Luật châu Âu

Nga: 4 thay đổi quy tắc đăng ký xe ô tô mới

Cập nhật lúc 24-01-2018 04:25:49 (GMT+1)

Bộ Nội vụ đã quyết định đưa ra các biện pháp loại trừ vấn đề số "đẹp" cho người cần, cũng như quy định rõ ràng về việc cấm hàng loạt “một chuỗi hoặc sự kết hợp của các ký hiệu” cho các cá nhân và pháp nhân, cũng như các doanh nhân.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo