Tuy chưa có bất cứ một cách giải thích sinh học xác thực nào về việc bộ não có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian dài sau khi tim ngừng đập, nhưng có một số ý kiến cho rằng đây có thể đơn giản chỉ là sự trục trặc tự nhiên của cơ thể hay máy móc y tế.

Năm 2016, các nhà khoa học đã phát hiện có khoảng 1.000 gen người vẫn hoạt động vài ngày sau khi chết. Họ hy vọng phát hiện lần này sẽ mở ra một cánh cửa quan trọng trong việc khám phá những bí ẩn của quá trình tử vong.

Nguồn: Tôn Kiên/daikynguyen