Vietinfo - Khoa học công nghệ, khoa-hoc-ky-thuat
Khoa học công nghệ

Facebook thừa nhận đọc tin nhắn của người dùng Messenger

Cập nhật lúc 06-04-2018 12:48:22 (GMT+1)

Bạn đã nhầm nếu nghĩ rằng tin nhắn gửi qua Facebook Messenger là an toàn và riêng tư.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo