Tín ngưỡng

Tri kiến phật tánh

Cập nhật lúc 05-05-2017 04:48:14 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Tại sao hơn 2000 năm nay có hàng triệu triệu người tu, xuất gia có, tại gia có, vậy mà không ai chứng đắc quả vị A la hán hay Phật gì cả. Bí mật nằm trong tác phẩm này...Vì thật Đạo, thật Pháp được truyền ngoài Kinh điển.


Tác phẩm này là chìa khoá mở toang cánh cửa vô minh chấp trước của bạn, chỉ dẫn bạn thẳng tiến vào dòng giống Thánh, A la hán, Bồ Tát, Phật.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo hữu cứ bỏ ra một chút thời gian ngắn ngủi nghe tác phẩm này thì tức sẽ ngộ ra thôi.

Chìa khoá để về Tây phương cực lạc, chìa khoá để thể nhập Niết Bàn, chìa khoá để đồng nhất thể với Vũ trụ... Tất cả nằm trong tác phẩm vi diệu này. Bí quyết nằm trong tác phẩm này.

Tác phẩm này nghe là hiểu, nghe là khai ngộ, tác phẩm này đã được phát thanh trên đài tiếng nói của nước Mỹ. Chỉ những ai chấp trước và phước mỏng nghiệp dày nghe mới không hiểu.

Nếu không nghe được tác phẩm này thì chẳng khác nào người mù đi trong đêm tối, trừ một số ít người đã được khai mở Phật Quang Phật Âm

8 vạn 4 ngàn con đường nhỏ ở Việt Nam để dẫn dắt bạn tới cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, tác phẩm này dẫn dắt bạn thẳng tới cửa ngõ thủ đô Hà Nội (8 vạn 4 ngàn con đường nhỏ ví như 8 vạn 4 ngàn pháp môn, nghe tác phẩm này giống như bạn đã đến được cửa ngõ của Niết Bàn, đến đó rồi bạn chỉ cần gõ cửa, cửa sẽ mở để bạn bước vào ngôi nhà nguyên thủy của mình-đó là kiến Tánh và tu tiếp sẽ thành Phật,như Phật không khác )

Tác phẩm này nói về chân lý của vũ trụ, nói về Đại Đạo siêu việt của Vũ Trụ, là chân lý tối thượng có một không hai, vậy nên dù bạn thuộc tôn giáo nào, hoặc đang tu pháp môn gì cũng nên nghe và tìm hiểu tác phẩm này.

Bất kì ai nghe được tác phẩm này, đều khai ngộ và tìm được con đường trở về Tự Tánh của mình,tìm được phương pháp Kiến Tánh Thành Phật.

Đây là một tác phẩm nổi tiếng có một không hai, tác phẩm nói về những vị Minh Sư Đại Tu Hành, như Đức Phật Thích Ca, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lục Tổ Huệ Năng... đã tu như thế nào để thành Phật và thoát khỏi tam giới ....Phật Quá Khứ, Phật Hiện Tại,Phật Tương Lai cũng chỉ truyền dạy Mạch Pháp Nguyên Thủy này, chứ không có dạy khác được.

Dù bạn là người của tôn giáo nào, và đang tu pháp môn gì, thì bạn cũng nên nghe tác phẩm này. Nếu không phần lớn bạn sẽ đi sai đường, lạc nối... Nếu File nặng quá không tải được, thì đạo hữu hãy vào YouTube gõ chữ ( Chánh Pháp Nguyên Thuỷ )
Bất kì ai truyền bá, chia sẻ tác phẩm này tới người thân, bạn bè hoặc đồng đạo, tức người đó đang hộ trì Chánh Pháp, vì vậy công đức vô lượng.
Nam Mô Quán Tự Tâm Phật.Chánh Pháp Nguyên Thủy

Nguồn: FB Kim Hao

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo