Tín ngưỡng

Cộng đồng Việt ở Đức góp công xây dựng chùa Phổ Đà mới

Cập nhật lúc 24-10-2013 18:10:23 (GMT+1)
Bà con Cộng đồng người Việt Nam đến Chùa Phổ Đà - Berlin

 

Ngày 22.10.2013 ( thứ 3 ) đông đảo bà con Cộng đồng người Việt Nam  đến địa điểm của Chùa Phổ Đà - Berlin tại đường phố Dorfstr. 28 – 13059 Berlin cúng dường và lao động công quả xây dựng chùa mới. Đây là địa điểm của chùa Phổ Đà-Berlin mới mua rộng hơn 3000 m2.


Ông Lê Trung Khoa, Giám  đốc Công ty COMD, tổng biên tập báo thoibao.de đã trao tặng chùa hệ thống thu phát sóng Internet lưu động UMTS, 3G.  và hướng dẫn Thầy sử dụng.

Thầy Thích Từ Nhơn phấn khởi nói: Có được hệ thống thu phát sóng mới này,  thầy rất phấn khởi vì có điều kiện, phương tiện để làm việc như được nối thêm chân tay…

Chị Mai Khánh Linh, cùng nhóm phật tử  đã mang đến cúng tiến cho chùa hệ thống kệ bàn dành cho đọc Kinh Phật. Hệ thống kệ bàn này được các Phật tử  đặt mua từ Việt Nam và chuyển bằng máy bay mang sang.

Cũng trong cùng ngày nhiều bà con đã công đức bằng hình thức mua đất xây dựng chùa. Mỗi mét vuông đất chùa giá trị 100 €. Người ít mua 1-2 mét, người có điều kiện hơn mua 5 mét, và có bà con mua tới 10-20 m2.

Vì là ngày thứ 3 trong tuần, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân nghỉ ( đóng cửa ) nên bà con cộng đồng tranh thủ thời gian đến chùa lao động Công quả rất đông.  Có lẽ, khó có lao động hăng say nhiệt tình nào bằng lao động tự nguyện góp công đức xây dựng Chùa nhằm tích phước đức cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Mỗi người một chân một tay, kể cả Thượng tọa Thích Từ Nhơn (chủ trì chùa) cũng mặc quần áo lao động thu dọn Chùa .

Đúng như Thượng tọa nói: Bà con Cộng đồng  phật tử xây dựng chùa  Phổ Đà mới từ đống đổ nát tro tàn. Nhìn lại những hình ảnh ban đầu khi mới mua khu đất ở Dorfstraße 28 ,13059  Berlin mà ái ngại.

Vậy mà đến hôm nay, sau gần một tháng, với công sức của thầy trò đã tương đối sạch sẽ và hình thành từng khu vực dành cho nơi thờ Ngôi Tam Bảo, nhà bếp, nhà ăn, … nhìn mà thấy vui lòng.

Trong tương lai không xa, chùa sẽ rước Tượng Đức Thế Tôn từ Việt Nam sang và lập Ban Tam Bảo tại chùa mới !

Nhà chùa đang kêu gọi và mong chờ tâm đức của bà con cộng đồng người Việt Nam ta ở gần xa với lòng hảo tâm.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng chùa Phổ Đà Berlin

Nguồn: Huy Thắng-Đặng Thu Hà/thoibao.de

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo