Tín ngưỡng

Bí quyết chuyển hoạ thành phúc của đời người đều nằm cả ở 2 chữ này

Cập nhật lúc 15-03-2018 06:28:52 (GMT+1)

Có câu: “Ông trời có đức hiếu sinh”, đối với bất kể sinh linh nào đều là dùng từ bi mà đối đãi. Nếu bạn làm việc tốt thì sẽ nhận phúc báo. Nếu trong vô tri mà làm việc xấu, chỉ cần có thể thành tâm hối cải sửa sai, kiên trì hành thiện, tích đức thì cũng nhận được phúc báo tương tự vậy. Câu chuyện về Yến Huệ An và Tôn Hồng dưới đây là một minh chứng rõ ràng cho điều này. ... Chi tiết
Trang:    4 5 6 7 8 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo