Tín ngưỡng

'Người Việt đang mắc phải 6 sai lầm cực lớn khi đốt vàng mã'

Cập nhật lúc 25-02-2018 16:03:25 (GMT+1)

Theo sư thầy Thích Tịnh Giác, bản chất của việc đốt vàng mã không xấu nhưng việc thiếu hiểu biết của đa phần người Việt đã vô tình khiến chúng ta mất đi tính dân tộc.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo