Tín ngưỡng

Đồng xu hai mặt nhưng chỉ một mệnh giá, người chỉ có một mặt sao lại có hai lòng?

Cập nhật lúc 29-06-2018 14:24:29 (GMT+1)

Cổ nhân có câu: “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Nghĩa là, vẽ hổ chỉ vẽ được da khó vẽ xương, biết người thì chỉ biết mặt khó biết lòng. Nào ai có biết lòng người cao thấp nông sâu thế nào… ... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo