Tín ngưỡng

Tranh luận về lời khuyên “Không thắp hương trên bàn thờ Phật“

Cập nhật lúc 26-09-2019 07:11:57 (GMT+1)

Bên cạnh các ý kiến đồng tình còn có những ý kiến không nhất trí với quan điểm của Thượng tọa Thích Nhật Từ về việc này.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo