Tín ngưỡng

Có hay không chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?

Cập nhật lúc 22-06-2017 15:57:07 (GMT+1)

Hơn hai tháng sau lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khi những chủ thể của di sản tại Quần thể Di tích Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) vẫn đang thực  hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thì những thông tin sai lệch, thiếu chính xác đang làm “rầu lòng” những chủ thể di sản và gây bức xúc trong nhân dân địa phương.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo