Góc nhìn

Quyền lực của đại biểu Quốc hội: dao sắc chưa gọt được chuôi?

Cập nhật lúc 06-06-2010 22:41:13 (GMT+1)

 

Điều 83 Hiến pháp 1992 quy định: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước..."


Điều 84 tại Mục 7 quy định: "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn";

Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 quy định tại Điều 1: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Điều 50 quy định: "Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn."

Theo Qui chế hoạt động của QH, trường hợp một ĐB có 20% ĐBQH trở lên không tín nhiệm thì phải xem xét tư cách ĐB đó...

Qua những văn bản pháp luật trích dẫn kể trên, thiết nghĩ Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã được trang bị vũ khí pháp luật đến tận chân răng rồi còn gì? Thế nhưng các đại biểu Quốc hội thường thực thi quyền giám sát của mình theo hình thức: đăng ký và được bố trí thời gian mặc định chất vấn tại hội trường, còn nếu muốn nhiều phải chất vấn bằng văn bản. Vì thế nên có đại biểu Quốc hội thành thật với báo chí về chuyện khi muốn tập hợp ý kiến để bỏ phiếu bất tín nhiệm một Bộ trưởng nào đó, nhưng chưa biết làm cách nào, bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ ai, chưa thấy pháp luật cầm tay chỉ việc, mặc dù đã có quy chế...

Quả thật, nếu lần theo các quy định pháp luật hiện hành nghe có vẻ quang minh chính đại nhưng việc bỏ phiếu tín nhiệm về một đại biểu nào đó, về một thành viên Chính phủ chẳng hạn, nếu Chủ tịch Quốc hội không đưa ra, các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chưa bật đèn xanh thì các đại biểu cũng không thể tự đề xuất ra được, mặc dù luật pháp quy định là được quyền.

Vậy thì ý kiến, uy tín đến mức nào thì các quan chức do Quốc hội phê chuẩn sẽ bị đưa ra lấy ý kiến, bỏ phiếu tín nhiệm?

Liệu quyền này đã thật sự nằm trong tay từng đại biểu Quốc hội chưa hay vần nằm trong tay các Trưởng Đoàn, trong tay Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội nói chung ?


Theo blog Phạm Viết Đào

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo