Góc nhìn

Mối quan hệ "Bằng mặt không bằng lòng" giữa Trường Chinh - Lê Duẩn và Hồ Chí Minh..(phần 4)

Cập nhật lúc 02-03-2017 09:18:27 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Thảm họa cải cách ruộng đất do Chính phủ Hồ Chí Minh gây ra liền kề tiếp sau chiến thắng vẻ vang Điện Biên Phủ đã vô tình biến cái cái rủi của đất nước, dân tộc thành cái may cho Hồ Chí Minh trên con đường chiếm lĩnh vị trí lãnh tụ độc tôn tại Việt Nam…


>Mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" giữa Trường Chinh - Lê Duẩn và Hồ Chí Minh... (phần 3) 

Như đã nêu: Đường lối Trường ký kháng chiến nhật định thắng lợi là đường lối của nhóm Trường Chinh, vẫn quen được mệnh danh là “ nhóm cách mạng nội địa”…

Sau cách mạng tháng 8, nhóm cách mạng nội địa chấp nhận vị trí chính trị “ hạng hai” để giương ngọn cờ Hồ Chí Minh vì cho rằng: Muốn giữ được độc lập phải nhờ sự giúp đỡ, cần bắt tay với một số lực lượng chính trị quốc tế ngoại viện; không ai hơn Hồ Chí Minh ở cương vị này…Mặc dù cuộc nổi dậy trong cách mạng tháng 8 ở khắp cả nước đều do các đồng chí của Trường Chinh tổ chức, tiến hành…

Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Trường Chinh nghiễm nhiên ngoi lên vị trí thứ 2, sau Hồ Chí Minh trong Chính phủ Việt Minh, với cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam được bầu năm 1951…

Cuộc cải cách ruộng đất là cái cớ Hồ Chí Minh truất phế cái ghế TBT của Trường Chinh. Thực ra nếu công tâm thì những sai lầm của cải cách ruộng đất đứng về chủ trương, đường lối thì cả Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị lúc đó phải chịu trách nhiệm vì đã ban hành Cương lĩnh và nghị quyết. Còn khi thực thi thì tất cả các cơ sở đảng, chân rết của đảng đều bị vô hiệu; Quyền sinh quyền sát của cuộc thảm sát này nằm trong tay “ đội cải cách”, nhất đội nhì trời…Mà những đội cải cách này do Chính phủ Hồ Chí Minh lập ra…do đó truy trách nhiệm cho các sai lầm trong thực hiện cải cách cho một mình ông Trường Chinh chỉ nắm quyền bộ máy đảng là oan cho Trường Chinh…

Còn nhớ sau trận Nhai Đình thời Tam Quốc thất bại, Gia Cát Lượng buộc phải lui binh và để mất 3 huyện Lũng Tây vừa chiếm đước, lỗi này của Mã Tốc; Gia Cát Lượng đã phân xử phân minh “ gạt lệ chém Mã Tốc” còn mình thì dâng biểu lên Hậu chủ tự cách chức mình xuống “ Hữu Thừa tướng” coi sóc Phủ thừa tướng…

Về phương diện pháp lý, Chính phủ Hồ Chí Minh giai đoạn 1955-1956 là chính phủ được vận hành theo Hiến pháp 1946, hiến pháp này năm 1959 mới sửa đổi, thay đổi về căn bản…

Hiến pháp 1946 là hiến pháp được xây dựng theo mô hình bộ máy nhà nước Pháp; Toàn bộ quyền lực nhà nước nằm trong tay Chủ tịch nước,( Tổng thống). Thủ tướng trong Chính phủ Pháp từ xưa đến nay không được coi là người đứng đầu Chính phủ. Theo Hiến pháp 1946, ông Hồ Chí Minh vừa là người đứng đầu nhà nước, vừa là người đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng chính phủ theo Hiến pháp 1946 quyền và trách nhiệm giống như một Chánh Văn phòng, Đổng lý văn phòng. Ông Hồ Chí Minh lại vừa là người đứng đầu Đảng ( Chủ tịch Đảng); Do vậy mọi hệ lụy của cải cách ruộng đất về mặt pháp lý, ông Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm chứ không thể quy cho ông Trường Chinh lúc đó không nắm một cương vị gì trong bộ máy nhà nước và Chính phủ…

Tới Hiến pháp 1959 mới tách ra và phân quyền cho Thủ tướng đứng đầu chính phủ còn chủ tịch nước đứng đầu bộ máy nhà nước; Hiến pháp 1946 không giao trách nhiệm, không coi Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ mà Chủ tịch nước kiêm nhiệm cả 2 chức trách này.

Thế mà ông Trường Chinh với cương vị là TBT phải giơ đầu chịu bang vụ cái cách ruộng đất, một ứng xử giống như kiểu: quýt làm cam chịu ?

Sự cố này có liên quan tới vận số tử vi của ông Hồ Chí Minh…Những người từng có thời gần gũi ông Hồ Chí Minh cho biết ông Hồ Chí Minh có vía rất mạnh, ông xuất hiện ở đâu đều có khả năng át vía đối thủ.

Theo một lá số tử vi người viết bài này sưu tập được qua họ hàng ông Hồ Chí Minh, ông sinh năm Tân Mão, 1891 chứ không phải năm 1890 như vẫn tuyên truyền như lâu nay. Cung Mệnh của ông Hồ Chí Minh an ở cung Thìn; Có Tử vi thủ mạng và các bộ sao cực mạnh về hoạt động kinh doanh chính trường như Vũ Khúc, Phá quân, Liêm trinh… đều nằm trong chòm sao tam chiếu vào cung Mệnh của ông Hồ Chí Minh…

Trong 1 lá số tử vi, 3 cung hợp chiếu vào cung Mệnh đó là: Quan Lộc-Thiên Di-Tài lộc; Tử Vi của ông Hồ Chí Minh 3 cung này an ở các cung: Thân-Tuất-Tí…; Trong khi đó bản mệnh tuổi Mão của ông Hồ Chí Minh bản đồ tam hợp Hợi-Mão-Mùi của ông nằm ở thế áp dưới…

Trong tử vi 3 cung bàng chiếu Quan Lộc-Thiên Di- Tài Lộc có 4 thế xác nhận số phận của thân chủ lá số:

-Thế bình hòa, hay còn gọi là nước chảy bèo trôi, cuộc đời của thân chủ luận thuận hòa với hoàn cảnh số phận; Đó là những người tuổi nào mệnh đóng ở cung đó ví như sinh năm Mão cung mệnh an ở cung Mão…

-Thế đối đầu: Đó là thể mà bản Mệnh nằm ở cung đối đầu: vì dụ người tuổi Mão có bản Mệnh rơi vào cung Tuất…

-Thế bị chèn lướt: Cung Mệnh nằm ở áp dưới luôn bị chèn lướt; Vì dụ người tuổi Mão có Mệnh an ở cung Dần…

Ông Hồ Chí Minh có bản Mệnh nằm ở cung Thìn, bản Mệnh của ông thường đè, lấn hoàn cảnh số phận, đây là số của một chân mệnh đế vương, thủ lĩnh chính trị…

Trong Tử vi người có bản mệnh lấn lướt số phận, hoàn cảnh thường là lá số của các chính khách lớn. Đôi khi do bởi những nỗ lực tàn khốc, những miếng đòn chính trị của họ đã dẹp bỏ các đối thủ nhưng phần nhiều do hoàn cảnh xô đẩy, thời thế tạo anh hùng…

Tử vi của ông Hồ có cả một bộ sao chính tinh cực mạnh và cực vượng; Tử Vi của ông Hồ Chí Minh an ở cung Mệnh đóng tại cung Thìn; Phá quân an ở cung Thiên Di đóng ở cung Tuất…Thuận với các đòn độc trong bóng tối vì Tử Vi đẩu số có một đúc kết: Trai bất nhân Phá quân Thìn, Tuất; Gái bạc tình Tham Sát ( Tham Lang, Thất Sát ) Dần Thân…Thiên di là cung quan hệ xã hội của thân chủ lá số.

Ông Hồ Chí Minh có lá số hưng vượng liên quan tới công danh sự nghiệp nhưng lại cực xấu ở cung Thê…Cung Thê của ông Hồ Chí Minh đóng ở cung Dần, có sao Tham Lang thủ mệnh…

Có ý kiến cho rằng: ông Hồ Chi Minh không lấy vợ là do 2 ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ kiềm chế, phong tỏa bởi vì nhiệm vụ và biểu trưng chính trị; Mặc dù 2 ông này đều 2-3 vợ thế mà lại “chơi ác” ông Hồ…Hai ông này dung cách này để kiềm chế ông Hồ.

Nếu nghiên cứu kỹ lá số Tử Vi của ông Hồ sẽ hiểu được phần nào lý do ông Hồ không dám lập “ hoàng hậu” vì Tử Vi, cung Thê của ông số phận của ông không cho phép…

Trở lại việc lợi dụng cuộc cải cách ruộng đất để hạ bệ ngon lành Trường Chinh, ngôi sao thứ 2 có khả năng làm lu mờ Hồ Chí Minh và chỉ cho một người đứng cạnh mình một ông như ông Tôn Đức Thắng; sự sắp xếp này đủ thấy độ dày dạn chính trường, không cho phép 2 hổ ở chung một núi đã giúp ông Hồ Chí Minh chiếm lĩnh chiếc ghế độc tôn trong bộ máy Đảng và Nhà nước…

Sau cú nốc-ao này Trường Chinh chấp nhận lui vào bóng tôi, ngồi một chiếc ghế hữu danh vô thực: Chủ tịch Quốc hội; mặc dù ảnh ông vẫn được treo sau ông Lê Duẩn và hàng thứ vẫn gọi là “ anh Năm”…Trong số những ủy viên Bộ Chính trị, kể cả Lê Duẩn, ông Hồ Chí Minh vẫn thường gọi là “chú”; Người duy nhất không bị ông Hồ Chí Minh gọi là chú mà gọi là anh đó là ông Trường Chinh-Đặng Xuân Khu…

Việc phế truất Trường Chinh bay khỏi chiếc ghế TBT, một ngôi sao đang ngời sáng sau kháng chiến chống Pháp; đưa Lê Duẩn từ miền nam ra ngồi vào chiếc ghế Bí thư thư nhất Ban chấp hành TW Đảng lao động Việt Nam là một đòn cao thủ võ lâm, một tình toán rất già rơ của ông Hồ Chí Minh…

Với cách sắp xếp cao tay này, một kẻ làm Vương ( có quyền nhưng không có quân-Lê Duẩn); một kẻ làm Bá ( có quân nhưng không có quyền-Trường Chinh ); cùng với việc điều chỉnh Hiến pháp 1959, phân bớt quyền không ôm hết quyền hành vào tay Chủ tịch nước như trong Hiến pháp 1946) đã giúp ông Hồ Chí Minh vững chãi ở ngôi vị lãnh tụ tối cao…

Chuyện này cũng giống như Mao Trạch Đông phân quyền vào 3 cái “chân kiềng”: Chu Ân Lai-Lâm Bưu-Giang Thanh…tự chúng phải đấu tổ, kiểm soát, “oánh lẫn” nhau mà thả cho Mao rảnh rang đi hú hí với gái…

(Còn nữa…)

Nguồn: P.V.Đ./Blog Phạm Viết Đào

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo