Góc nhìn

‘Đại hội 13’ vừa xảy đến!

Cập nhật lúc 06-10-2018 16:12:52 (GMT+1)

Bởi các đại hội 5 năm một lần của đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lên đầu nhiệm vụ ‘làm nhân sự’ và sắp ghế, đặc biệt là 4 cái ghế trong ‘tứ trụ’, và sống còn hơn cả là ghế tổng bí thư, có thể cho rằng ‘đại hội 13’ vừa xảy đến ngay sau tấm màn Hội nghị trung ương 8 nhóm họp vào tháng Chín năm 2018.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo