Góc nhìn

Formosa Hà Tĩnh: miếng "gân gà" ăn hay bỏ?

Cập nhật lúc 22-02-2017 18:20:06 (GMT+1)

Trong Tam Quốc Chí có một điển tích rằng: Tào Tháo đem quân đánh Thục, Quân Thục chống trả quyết liệt khiến quân Tào rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tào Tháo tâm trạng hết sức buồn bực, vào một đêm viên tùy tướng đến hỏi mật khẩu giao ban đêm nay là gì, Tào Tháo thở dài nói "Kê Cân". Dương Tu nghe được liền chẩn bị đồ đạc cho việc rút quân. ... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo