Cộng đồng

Ba người Việt trong vụ nghi án ma túy tại Odessa bảo lãnh tại ngoại xin được về nước

Cập nhật lúc 16-10-2018 16:35:02 (GMT+1)

Ngày 15-10-2018, tại chợ cây số 7, Anh Nguyễn Văn và Dung Trần đã gọi điện thoại xin gặp ông Vũ Đức Trường để trình bày nguyện vọng cá nhân.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo