Cộng đồng

Bắt đầu nhận đơn đề nghị trợ cấp “trông con” của OSVČ

Cập nhật lúc 30-03-2020 14:19:04 (GMT+1)

Những người kinh doanh tự lập (OSVČ) mà trong thời gian cách li vì virus từ Vũ Hán phải ở nhà chăm sóc con cái hay người tàn tật và không thể tham gia kinh doanh, được nhà nước hỗ trợ. Nếu đáp ứng được các điều kiện luật định, sẽ được nhà nước trợ cấp gọi là “ošetřovné”.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo