Chuyện phiếm

'Thập nhị quyền lực' cần bị cấm đối với đảng viên

Cập nhật lúc 04-03-2012 20:44:56 (GMT+1)

 

Bộ chính trị quy định 19 điều đảng viên không được làm; nhân đợt sinh hoạt chỉnh đốn Đảng lần này, mặc dù nhân dân không được Đảng mời tham gia nhưng phát huy trí tuệ dân gian và trách nhiệm với đất nước, nhân dân đã đúc rút ra “nhị thập quyền lực” đang tác oai, tác quái trong Đảng, đang làm cho cán bộ của Đảng thoái hóa biến chất.


So với 19 điều Đảng viên không được làm, “nhị thập quyền lực” này dễ nhớ dề thực hiện hơn. Vậy xin đưa lên mạng để góp ý với Bộ chính trị tham khảo; nếu thấy được thì sử dụng thay thế cho quy định 19 điều đảng viên không được làm: 

1. BẰNG CÓ NGƯỜI VỰC 

2. CHỨC CÓ NGƯỜI BẦU 

3. MẦU CÓ NGƯỜI GÓI 

4. NÓI CÓ NGƯỜI NGHE 

5. ĐE CÓ NGƯỜI SỢ 

6. DỞ CÓ NGƯỜI KHEN 

7. HÈN CÓ NGƯỜI ĐỠ 

8. NHẬU CÓ NGƯỜI BAO 

9. KHAO CÓ NGƯỜI GÓP 

10. HỌP CÓ NGƯỜI GHI 

11. CHI CÓ NGƯỜI BÙ 

12. TÙ CÓ NGƯỜI CHẠY… 

Hai Xe Ôm sưu tầm
Nguồn: Phạm Viết Đào Blog

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo