Và với lý do đó, ông Phương, cũng là ý kiến thứ hai tại QH sáng nay, đề nghị “Trần quân hàm đối với trưởng khoa Mác- Lê Nin trong học viện Quốc phòng phải là hàm thiếu tướng”.

PCT Hội Cựu Chiến binh VN Phùng Khắc Đăng, ĐBQH tỉnh Sơn La nhắc lại rằng số lượng thứ trưởng Bộ Quốc phòng trước quy định là 6 thứ trưởng. Nhưng đó là thời chiến. Giờ thời bình, khi các tổng cục được kiện toàn thì vẫn có thể để 6 thứ trưởng nhưng không bố trí kiêm nhiệm theo kiểu vừa là thủ trưởng cấp trên vừa là thủ trưởng cấp dưới.

Nhắc lại lời Napoleon “Ai là người chiến binh cũng mong cầm cây gậy thống chế. Ai không mong thì đó là một chiến binh tồi”, ông Đăng sau đó đề nghị giảm thời gian phong quân hàm thượng úy chỉ nên để hai năm. Vì theo ông, đây là cấp đa phần sống xa nhà, lương thấp, phục vụ trực tiếp huấn luyện và chiến đấu. “Rút ngắn thời gian phong quân hàm sẽ là hình thức động viên kịp thời”- ông nói.

ĐBQH Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho biết ông tán thành quy định xét quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57 tuổi. Nhưng đối với quy định “Trường hợp cao hơn do Chủ tịch nước quyết định” thì ông Hoàng khẳng định “Cao hơn là cao hơn cấp hàm hay cao hơn tuổi thì chúng tôi cũng đều không đồng tình”.

Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cũng băn khoăn, theo dự thảo luật, số lượng cấp tướng sẽ giảm khoảng 5%, nhưng như thế liệu xảy ra tình hình vượt quá "quota" đó rồi thì có phong thăng tiếp hay không? Laodong