Chuyện phiếm

30 năm vẫn chạy tốt

Cập nhật lúc 10-03-2014 13:12:49 (GMT+1)

 

Việt Nam 30 năm này “đổi mới” và 30 năm sau nữa, cuộc sống là phải nghe những câu nói tuyệt chiêu kinh hoàng của người chăn cừu.


“Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể” (Lê Duẩn 1977)

“Dân tộc ta đang ở khúc chóp đỉnh, chỏm nón của thời đại” (Tố Hữu 1979)

“CNXH không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi” (Lê khả Phiêu 2000)

Câu bình chọn cho năm 2014 vẫn “nóng” lên từng ngày: “Liên tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”

Chắc như đinh đóng cột lim hội trường quốc hội và hiến pháp 2013 đã được dõng dạc khép lại: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.” (Điều 51 chương III)

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường tính đến tháng 12/2013 là 37 quốc gia, có 35 nước công nhận trước 28/11/2013, ngày Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII thông qua bản hiến pháp.

Có 02 nước Maroc và Uruguay cùng công nhận vào ngày 09/12/2013, sau ngày thông qua HP.

Vậy là khó rồi, 35 nước người ta công nhận khi chưa có bản hiến pháp sửa chữa, chưa xác định cái “nền kinh tế thị trường định hướng khó hiểu”, ai mà dám công nhận cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đánh đố nhau ngang câu “làm chủ tập thể”, triết học còn phải gọi bằng cụ.

Tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn cốt yếu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Tp. HCM ngày 08/03/2014 mục đích chính là đánh giá nền kinh tế đất nước sau gần 30 năm đổi mới (1984-2014)...

Ông phó Thủ Tướng Phúc nói: “...Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam chưa hoàn tất, những thách thức, rào cản còn rất lớn trong cả tư tưởng, nhận thức, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện...”

Vậy là Việt Nam vẫn chưa có nền kinh tế thị trường!

Hiến pháp đã dẫn: “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, vậy thì hiến pháp quyết định quy luật cạnh tranh của kinh tế thị trường? Để tôn trọng hiến pháp thì phải ưu đãi các DNNN? Có quá nhiều điều để nhận biết và phán xét kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước đã làm nghèo tổ quốc kinh hoàng như thế nào.

14.11.2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nhưng có lẽ lý do chính mà người ta còn ậm ừ là không ai dám vào sân chơi đầy rẫy Tổng Công ty nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Không ai muốn cạnh tranh với Hiến pháp cả.

Vậy là ta tự đóng thêm cánh cửa TPP!

Đánh giá nền kinh tế đất nước sau gần 30 năm đổi mới chỉ cô đọng vào nhóm chữ “định hướng XHCN” vậy thôi sao.

Nói như một tờ báo đã phán ngày 28/09/2013: “Muốn được công nhận nền kinh tế thị trường thì phải sửa hiến pháp” có lẽ cũng là điều nên đáng suy nghĩ.

Nguồn: Minh Dân/DLB

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo