Chuyện phiếm

Thư giãn: Khẩu chiến từ 1 câu nói

Cập nhật lúc 02-01-2015 14:07:19 (GMT+1)

Năm nay người em thứ chín của tôi nhận giỗ cha tôi thay cho người anh thứ bảy của nó vừa mới qua đời hơn tháng trước.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo