Chuyện phiếm

Chuyện tuyển đầy tớ của "bọn giãy chết"

Cập nhật lúc 07-09-2015 19:08:40 (GMT+1)

Bọn giãy chết tức là bọn sức khoẻ đã yếu lắm rồi, không còn làm được gì mấy do đó luôn cần phải tuyển được đầy tớ tốt để còn bóc lột, và cai trị. Mỗi năm đóng một ít thuế để nuôi đám thằng Nô con Mõ này cũng tốn kha khá. Ghi chép này ghi nhận lại một cuộc tuyển nô bộc của Anh Quốc. Ai ghét dân chủ, hoặc chỉ thích dùng Democracy Fake xin đừng đọc phí 2 phút cuộc đời, người viết hoàn toàn không chịu trách nhiệm. ... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo