Chuyện phiếm

Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến

Cập nhật lúc 18-09-2015 17:02:29 (GMT+1)

- ...Này, sao có người bảo dạo này ông lên mạng nói chuyện ghê lắm, phản động lắm...?... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo