Chuyện phiếm

“Cơm Sườn” tạo ra nạn kỳ thị Bắc Kỳ-Nam Kỳ thế nào?

Cập nhật lúc 22-02-2017 17:56:10 (GMT+1)

Giờ tôi hỏi bạn nguồn gốc của bạn kỳ thị vùng miền, hay chính xác hơn là nạn kỳ thị Bắc Kỳ Nam Kỳ, xuất phát từ đâu – thì tôi chắc rằng bạn sẽ nói là sự khác biệt về văn hóa, vùng miền, tư duy, khí hậu và quan niệm sống. Nhưng trong bài viết ngắn này, tôi sẽ giải thích vì sao những lý do nêu trên đều là thiểu số, đóng phần rất nhỏ. Còn lý do chính là gì? Đó chính là chính sách của Cơm Sườn (CS) năm 1975.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo