Biển Đông

Nghị sĩ Hoa kỳ đến Việt Nam tìm hiểu về tình hình biển Đông

Cập nhật lúc 27-05-2014 09:04:42 (GMT+1)

 

Một đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ hôm nay đến làm việc tại Việt Nam. Một trong những mục tiêu của chuyến làm việc nhằm tìm hiểu tình hình đang xảy ra tại khu vực Biển Đông.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối Ngoại Quốc hội Việt Nam, ông Trần Văn Hằng cho báo giới biết như vừa nêu hôm qua. Theo đó thượng nghị sĩ Ben Cardin, chủ tịch tiểu ban Châu Á- Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối Ngoại của Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu phái đoàn.

Ông Trần Văn Hằng còn cho biết do Thượng Viện Mỹ đang bàn đến dự luật nhân quyền Việt Nam, nên Việt Nam chủ động mời đoàn sang để dự luật có lợi cho Việt Nam.

Ngoài việc tìm hiểu về thái độ, chủ trương của Hà Nội đối với vấn đề Biển Đông, trong cuộc làm việc của đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ đến Việt Nam lần này các vấn đề như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương- TPP cũng được bàn đến.

Nguồn: RFA

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo