Biển Đông

Hải cảnh Trung Quốc đe dọa Biển Đông

Cập nhật lúc 07-08-2019 05:19:18 (GMT+1)

Trong số tàu hải cảnh hộ tống nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN, có một tàu vũ trang lớn.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo