Séc-Slovakia

Vấn đề tên họ thiếu dấu của công dân Việt Nam chưa thể giải quyết sớm

Cập nhật lúc 18-08-2021 21:59:34 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Trung tuần tháng Sáu 2021 Hội đồng Chính phủ về các sắc tộc thiểu số đã có phiên họp thường kỳ. Trong phiên họp này, theo đề nghị của tiến sỹ Phạm Hữu Uyển đại diện sắc tộc thiểu số Việt Nam, Hội đồng đã bàn bạc tranh luận về đề tài viết tên họ Việt Nam theo Nghị định Chính phủ số 594/2006 Sb., về viết các mẫu tự theo hình thức trong đó nó được hiển thị trong hệ thống thông tin các cơ quan quản lý nhà nước.

 


Theo đại diện thiểu số Việt Nam, ngày càng nhận được nhiều khiếu nại của các thành viên thiểu số Việt Nam về việc tên họ của mình viết trong những giấy tờ nhà nước. Phổ biến nhất là tình trạng viết không chính xác.

Các cơ quan quản lý nhà nước tuân thủ các qui định theo Nghị định số 594/2006 Sb., của chính phủ, trong khi đó nghị định này đã hậu. Trong nghị định này còn thiếu nhiều ký tự và vì thế tên họ Việt Nam không thể viết lại chính xác. Vì thế cho nên đã xảy ra tình trạng nhiều phiên âm không thống nhất, bị biến dạng và sai lệch.

Đại diện thiểu số Việt Nam vì thế đề nghị tạm dừng hình thức viết tên họ Việt Nam thiếu đồng nhất cho đến khi khắc phục được những thiếu sót trong hệ thống.

Theo đại diện bộ Nội vụ Petr Voříšek, việc điều chỉnh thay đổi là hết sức phức tạp, trong khi vẫn phải tuân thủ nghị định của chính phủ. Vì thế cho nên nếu như có ký tự nào đó không tồn tại trong danh sách của nghị định, thì khả năng phù hợp nhất là viết mẫu tự không dấu. Nhưng biện pháp nhượng bộ này trước hết cần phải cân nhắc và thảo luận trong khuôn khổ các cơ quan nhà nước. Đại diện bộ Nội vụ cho rằng giải pháp tối ưu cho tình hình hiện nay là trước hết hiệu chỉnh hệ thống thông tin của các cơ quan công quyền bổ xung cập nhật thêm các ký tự còn thiếu. Sau đó mới có thể điều chỉnh lại Nghị định số 594/2006 Sb.. Còn nếu như xảy ra sai sót của công chức cụ thể nào đó, thì người liên quan có thể yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức.

Trong phiên họp sau, Hội đồng Chính phủ sẽ đề xuất cho bộ Nội vụ khung thời gian để giải quyết vấn đề này, nhưng chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ mang tính lâu dài. (vlada.cz)

Theo Hương Sen

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo