Séc-Slovakia

Thư của luật sư Marek Sedlák gửi Chủ tịch Hội Séc-Việt

Cập nhật lúc 12-05-2009 00:00:00 (GMT+1)
Marcel Winter Chủ tịch Hội Séc-Việt

 

Mới đây, Chủ tịch Hội Séc-Việt Marcel Winter đã nhận được lá thư của văn phòng luật sư Marek Sedlák và các cộng sự từ Brno, mang nội dung tố cáo những thủ đoạn coi thường pháp luật của cảnh sát ngoại kiều CH Séc trong nỗ lực trục xuất người Việt Nam ra khỏi lãnh thổ CH Séc càng nhiều càng tốt.


 Như tôi đã thông báo với Ngài, là phía Bộ Nội vụ CH Séc có xảy ra tình trạng lợi dụng thoả thuận liên Chính phủ giữa CH Séc và CHXHCN Việt Nam về trao trả và nhận người của hai quốc gia, được công bố trong Tập Điều luật về các thoả thuận quốc tế số 26/2008.

 Sơ bộ về tình trạng pháp lí:

Theo §172/3 luật č. 326/1999 Sb., đơn kiện chống lại quyết định trục xuất có hiệu lực đình hoãn việc thi hành quyết định; điều này không có giá trị nếu người ngoại quốc bị trục xuất vì lí do đe doạ an ninh nhà nước. Như vậy nghĩa là quyết định trục xuất hành chính không thể thực hiện- không thể đưa người ngoại quốc khỏi lãnh thổ CH Séc.

 Tinh thần này cũng được thể hiện trong cả điều 128/1 của luật số 326/1999 Sb., theo đó: "Người ngoại quốc bị tạm giữ , mà căn cứ vào quyết định trục xuất hành chính đã có hiệu lực pháp lí chấm dứt cư trú trên lãnh thổ, cảnh sát áp giải ra cửa khẩu biên giới với mục đích ra khỏi lãnh thổ; điều này không có giá trị trong trường hợp người ngoại quốc bị giữ xuất trình chứng nhận đã nộp đơn kiện. Cảnh sát đồng thời đưa người ngoại quốc bị giữ ra cửa khẩu sau khi đơn kiện chống quyết định trục xuất hành chính bị phủ quyết và người ngoại quốc đã bị giữ cho mục đích ra đi theo điều 124 b.“

 Thế nhưng tôi xác định thấy, rằng trong các trường hợp công dân Việt Nam Bộ Nội vụ CH Séc và cảnh sát ngoại kiều cố tình và chắc chắn là có tổ chức vi phạm qui định này của luật và vẫn tiến hành trục xuất, mặc dù họ đã đệ đơn kiện kịp thời và đúng qui thức chống trục xuất và xuất trình cho cảnh sát ngoại kiều chứng thực đó.

 Cảnh sát ngoại kiều như vậy đã lộng quyền đúng cái thoả thuận liên chính phủ nêu trên, khi chỉ trao cho phía Việt Nam giấy tờ là quyết định trục xuất hành chính đã có hiệu lực pháp lí, nhưng dấu diếm rằng công dân Việt Nam đã kiện chống lại quyết định này và vì thế quyết định không thể thực hiện. Bằng cách này nhà nước Séc đã loại bỏ bất hợp pháp công dân Việt Nam cả trong trường hợp khi mà nhân viên công quyền không thể thực hiện lệnh trục xuất. Điều này đem lại cho phía Séc rất nhiều thuận lợi, bởi toà án trong rất nhiều trường hợp cuối cùng đã huỷ quyết định trục xuất hành chính, vì hoặc là do nó bất hợp pháp hay vì quan hệ gia đình tại CH Séc của người Việt Nam bị trục xuất.

 Nhưng trong thực tiễn hiện nay nhà nước Séc có thể loại bỏ công dân Việt Nam, kể cả khi việc trục xuất không thể thực hiện và đang diễn ra quá trình xét xử và hơn nữa chắc là họ tính toán, rằng nếu như bằng cách này loại bỏ được ra khỏi lãnh thổ nước cộng hoà ví dụ người chồng, thì vợ và cả con cái sau đó sẽ tự nguyện về Việt Nam và không còn có nhu cầu cư trú tại CH Séc nữa.

 Tôi cho rằng biện pháp này đã được đem ra sử dụng trong hàng chục trường hợp và hầu như chắc chắn nó sẽ được áp dụng cả trong việc trục xuất tập thể công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ CH Séc, mà kế hoạch của nó Bộ Nội vụ không thèm dấu diếm.

 Tôi nghĩ rằng, phía Việt nam nên được thông báo, là cảnh sát Séc đã lạm dụng thoả thuận nói trên như thế nào, và tôi cho rằng phía Việt nam khi ký thoả thuận không hề có mục đích trao vào tay cảnh sát Séc công cụ đẩy công dân của mình vào vị thế bất lợi.

 Nếu như Ngài có khả năng thông báo với phía Việt nam về tình hình này, thì tôi mong Ngài nên tận dụng, tôi nghĩ là Việt Nam nên yêu cầu giải thích những biện pháp của cảnh sát ngoại kiều, nên tạm đình hoãn việc tiếp nhận người của mình do CH Séc trao trả và cương quyết yêu cầu cho quay trở lại CH Séc những công dân của mình, đã bị trao trả về Việt Nam, bởi vì việc trục xuất họ là không thể thực hiện được.

 Trong lá thư này, luật sư Marek Sedlák còn gửi kèm theo bản sao hồ sơ liên quan tới  hai công dân Việt Nam, là những trường hợp cụ thể đã bị cảnh sát ngoại kiều CH Séc lộng quyền khi giải quyết, phớt lờ thỏa thuận liên Chính phủ đã nêu trên.

David Nguyen

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo