Séc-Slovakia

Thông tin về các chương trình tài trợ của Bộ văn hóa Séc

Cập nhật lúc 16-09-2013 00:21:54 (GMT+1)

 

Thông tin cộng đồng: thông báo của Hội đồng dân tộc thiểu số Séc (HDDTTS) về việc "Sử dụng tài trợ nhà nước cho các đề án dành cho các dân tộc thiểu số".


Như đã giới thiệu trong bản tin sơ bộ về Sử dụng tài trợ nhà nước cho các đề án dành cho các dân tộc thiểu số”, Bộ văn hóa có hai chương trình tài trợ:

Chương trình số 1: mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số.

Chương trình số 2: hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số.

Hiện nay chương trình số 2 cho năm 2014 đã mở và thời hạn nộp đề án là ngày 21. 10. 2013. Chương trình số 1 cho năm 2014, theo thông tin không chính thức, sẽ mở vào ngày 30. 09. 2013 và thời hạn nộp đề án là ngày 31. 10. 2013.

Trong buổi làm việc tại Bộ văn hóa ngày 12. 09 chúng tôi được nghe thông tin cụ thể hơn và xin cải chính một chi tiết không chính xác trong bản tin sơ bộ: kể cả các công ty hoặc cá nhân cũng có thể làm đề án xin tài trợ. Tuy nhiên đại diện của Bộ văn hóa nhấn mạnh là nếu có thể thì làm đề án thông qua tổ chức dân sự phi lợi nhuận là đơn giản nhất.

Thông tin chính thức về chương trình số 2, tài liệu hướng dẫn và bản mẫu đề án đăng tại trang web:

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2014-186898/ (file Excel “Podpora-kulturnich-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin_3” có đầy đủ hướng dẫn và thông tin liên lạc – trong trường hợp gặp khó khăn và không tìm được file chúng tôi có thể gửi qua e-mail).

Thông tin về chương trình số 1 (chương trình phát triển và cung cấp thông tin bằng tiếng thiểu số) sẽ đăng ngày 30. 09 tại trang web: http://www.mkcr.cz/media-a-audiovize/granty-a-dotace/default.htm#217 (đ/c không chính thức)

Như đã nhấn mạnh trong các thông báo trước, các đề án phải làm bằng tiếng Séc và ĐDHDDTTS không có trợ giúp về dịch thuật cũng như hướng dẫn làm đề án. ĐDHDDTTS đã đề nghị và đạt được các khả năng trợ giúp như sau: trong giai đoạn chuẩn bị đề án có thể yêu cầu tư vấn về đề án và kiểm tra hồ sơ đề án trước khi nộp chính thức theo đ/c liên lạc:

Chương trình số 1: JUDr. Bartíková Blanka,  Odbor médií a audiovize E-mail: blanka.bartikova@mkcr.cz, Tel: 257 085 215.

Chương trình số 2: PhDr. Václav Appl, zástupce ředitelky odboru regionální a národnostní kultury. E-mail: vaclav.app@mkcr.cz, Tel: 257 085 265, 725 071 788.

Ngoài ra có thể tư vấn với ông Milan Pospíšil, thư ký HDDTTS. E-mail: pospisil.milan@vlada.cz, Tel: 224 002 070, 724 214 557 (sau ngày 29.09).

Lưu ý:

  • Nếu có nhu cầu tư vấn, kiểm tra như nêu trên, cần liên lạc và thống nhất thời gian sớm. Những người chức trách vì lý do công tác, nghỉ phép v.v. không đảm bảo có thể trả lời hoặc bố trí thời gian được ngay.
  • Cần đọc kỹ hướng dẫn, điền thông tin chính xác, nếu không chắc chắn thì liên hệ yêu cầu tư vấn, kiểm tra. Đề án chất lượng, nhưng bị mắc sai phạm thủ tục trong hồ sơ vẫn bị loại.

Theo dư luận chung, buổi gặp mặt tại Bộ văn hóa ngày 12. 09 mang lại cho người tham dự nhiều thông tin mới. Vì số người đăng ký muộn và không được tham gia khá đông, chúng tôi có thể tổ chức buổi gặp mặt và truyền đạt lại những thông tin chính. Trong trường hợp có nhu cầu đề nghị đăng ký bằng cách gửi mail tới đ/c hddtts@seznam.cz. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp mặt trong trường hợp có ít nhất 5 người đăng ký.

 

Phạm Hữu Uyển, HĐDTTS

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo