Séc-Slovakia

Thông báo của phòng BHXH Séc liên quan đến người Việt (02. 2012)

Cập nhật lúc 24-02-2012 22:07:17 (GMT+1)

 

24/02/2012 - Thông báo của phòng Bảo Hiểm Xã Hội  Séc liên quan đến người Việt đang kinh doanh.


Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Trong trường hợp, ai không muốn đăng tên, đề nghị nhắn tin luôn vào bình luận với lý do cùng điện thoại và email.

Những người có tên sau nên nhanh chóng liên hệ với phòng BHXH đang quản lý hồ sơ để nhận văn thư giấy tờ.


Cập nhật ngày 24/02/2012

Tran Thi Ha, 1976,  Moutnice, 664 55 Moutnice, 

Tan Vu Dinh,1978, Vlčnovská, 628 00 Brno,

Phan Trung Kien,1982, Jeronýmova, 618 00 Brno,

Nguyen Van Son,1982, Plíže, 614 00 Brno, 

Nguyen Tra Linh,1981, Bělohorská, 636 00 Brno,

Nguyen Thi Huyen,1986, Fryčajova, 614 00 Brno,

Nguyen Quoc Thing,1989, Gargulákova, 614 00 Brno,

Nguyen Minh Son, 1972,Člohorská, 636 00 Brno,

Ngo Huu Tuan,1972, černovičky, 627 00 Brno,

Nguyen Van Mai, 21.9.1959, Přátelství , 350 02  Cheb

Ho Nguyen Khanh Bao,7.9.1987, V Zahradách, 350 02  Cheb

Bui Danh Khanh, 2.1.1989;  Americká , 353 01 Mariánské Lázně

Le   Dinh  Son, 16.05.1986, Jiráskova, 357 35  Chodov,

Doan Quang Phong,15.9.1983, Havlíčkova, 508 01  Hořice

Nguyen Thi Van Anh,16.10.1987, Kollárova, 506 01  Jiþčn

Nguyen Ngoc Trang,15.8.1991, Tuř 29, 506 01  Jičín

Nguyen Dang Khoa,  8.7.1969, Nábř. Irmy Geisslové, 506 01  Jiþín

Vu Van Tuan, 19.9.1989, Barákova, 506 01 Jičín

Vu Thanh Vinh, 3.3.1959, Ječná, 500 03 Hradec Králové

Dinh Van Chuong, 1.6.1982, Na Valech, 504 01 Nový Bydžov

Vuong Ouy Duong, 9.9.1971, Pražská, 500 04 Hradec Králové

Tran Viet Buong, 6.5.1953, Ječná, 500 03 Hradec Králové

Bui Xuan Binh, 19.11.1974, Krásnice, 503 33 Praskaþka

Cuong Nguyen Manh, 26.05.1965, Panská, 470 01 česká  Lípa 1 ,

Phan Van Tai, 19.05.1967, Třebovská, 562 03 Ústí nad Orlicí,

Nguyen Tien Hung, T.G.Masaryka, 342 01  Sušice

Van Thao Nguyen, 16.2.1966, Vítkovická, 199 00  Praha 9

Nguyen Dinh Dan , 12.10.1966, U Tvrze , 108 00 Praha 10,

Nguyen Ngoc Anh, 09.09.1982, Na vyšíně , 143 00 Praha 4,

Thi Phuong Hoang, 05.11.1984, Na Kolejním statku, 140 00 Praha 4

Mai Van Nam,20.06.1983, Havlíčkova, 293 01 Mladá Boleslav,

Nguyen Thi Hoa, 19.2.1983,  Maroldova, 405 02 Děčín

Dang Dinh Son, 25.08.1978, Školní náměstí , 417 52 Hostomice nad Bílinou,

Bui Duy Trinh, 10.03.1972, Doubravská, 415 01 Teplice 1,

Ngueyen Dang Kien, Náměstí Svobody, 438 01 Žatec,

 

Cập nhật ngày 16/02/2012

Tran Huu Chau, 1980, Wintrova, 628 00 Brno,

Tran Dinh Suu, 1986, Východní , 620 00 Brno

To Minh Anh, 1981,  Černovičky, 627 00 Brno,

Phan Thi Hong Phuong,1964, Černovičky, 627 00 Brno,

Nguyen Van Tien, 1952, Dědická, 627 00 Brno,

Nguyen Thi Thao, 1969, Turgeněvova, 618 00 Brno,

Nguyen Manh Cuong, 1988, Vranovská, 614 00 Brno, 

Nguyen Huu Cuong, 1960, Révová, 628 00 Brno, 

Nguyen Dinh Thang, 1982, Dykova, 636 00 Brno,

Anh Tuan Vu, 24.7.1983, Vamberk, Janáčkova 617

Quoc Cuong Tran, 28. 2. 1982,  Rožnovská , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,

Do Tien Thanh, 4.1.1975, pobyt – U Výstaviště, 75002  Přerov 

Duong Le Thang, 08.  08.  1960,  Plzeňská ,  333 01  Stod,

Van Cuong Pham, 22.12.1986,  190 12  Praha 9

Nguyen Dinh Thuan , 23.5.1974, Jiráskova, 436 04 Litvínov 4,

Van Loi Bui , 7.8.1966, Rennerova, 269 01 Rakovník,

Pham Thu Huyen , 17.11.1987, Rennerova, 269 01 Rakovník,

Van Ngan Dang, 2.10.1965, Řeřichy,270 35 Petrovice,

Dang Nguyen Do,  10.8.1980, Na Sekyře,269 01 Rakovník,

Tran Van Bay,  Skláčská,  435 42 Litvínov  8,   


Cập nhật ngày 11/02/2012

Trieu Duy Tien, 1963, Chudobova, 615 00 Brno

Tran Nhat Nam, 1982, Mutěnická, 628 00 Brno,

Luu Thi Kim Dung, 1960, Ráj, 627 00 Brno

Le Thi Thu Hien,1973, Strnadova, 628 00 Brno,

Nguyen Kim Lung, 26.5.1968, Masarykovo, 682 01  VYŠKOV 1,

Hguyen Thi Kim Phung, 14.7.1960, Lipůvka, 679 22 Lipůvka

Dao Thi Thanh Thinh, 3. 2. 1980, Kraslice, Svatopluka  ýecha 1832,

Nguyen Xuan Ngoc, 27.11.1966, Lipová, 350 02  Cheb

Nguyen Thi Hong, 30.7.1964, Palackého, 353 01  Mariánské Lázně

Dinh Thi Kien,11.2.1962, Lesní, 350 02  Cheb

Do Dang Cuong, 05.11.1978, 470 06  Česká Lípa 6,

Tran Van Dung, 16.7.1978, Šípková, 747 07  Opava 7

Tran Van Binh, 14.6.1976, Šípková, 747 07  Opava 7

Tran Thi Yen, 18.6.1974, Polní, 746 01 Opava

Tran Thi Thuan,18.6.1980, Skřivánří, 746 01 Opava

Tran Thanh Huy, 12.5.1989, Opavská, 747 21 Kravače

Nguyen Anh Trang, 22.3.1978, 702 00 Ostrava 2,

Nguyen Thanh Hai, 20.9.1965, 700 30 Ostrava 30

Nguyen Thi Thao, 14.11.1978, 700 30 Ostrava 30,

Tran Nam Tien, 13.4.1970, 700 30 Ostrava 30,

Le Cao Khiem, 4.10.1963, Přerov, Trávník 475/33,

Pham Gia Ngoc, 16. 10. 1980, Javorská, 340 04 Železná Ruda

Xuan Manh Tran, 14.10.1987, Pelušková,198 00  Praha – Kyje

Thi Kim Oanh Nguyen, 10.5.1977, Vršovka,  193 00  Praha – Horní Počernice

Thi Bao Thoa Tran, 21.10.1983, Údolní, 147 00  Praha – Braník     

Hoan Tran Quoc, 7.8.1972, Pelušková, 198 00  Praha – Kyje  

Anh Dung Pham, 25.12.1974, Ladech, 149 00  Praha 4 – Šeberov

Phan Xuan Duc, 16.5.1974, Křížový Újezdec, 251 68 Kamenice

Vo Huong Giang, 07.04.1967, Picassova, 40331 Ústí nad Labem,

 

 Cập nhật ngày 03/02/2012

Nguyen Ngoc Son, 1959, Svatoplukova, 615 00 Brno,

Le Viet Hung, 1973, Spáčilova, 618 00 Brno,

Le Quang Toan, 1977, Klicperova, 628 00 Brno,

Lam Huyen Anh, 1987, Gargulákova, 614 00 Brno

Hoang Van Tan, 1971, Révová, 628 00 Brno,

Ngo Tri Ung, 1957, Prostějovská, 627 00 Brno,

Ngo Tri Thuong,1976, Zikova, 628 00 Brno

Tran Hai Nguyen,10.12.1976,Tyršova, 378 10  České Velenice

Tran The Minh, 07.08.1974,  naposledy Lubní, 382 41  Kaplice,

Nguyen Thi Kim Phung, 14.7.1960, Lipůvka, 679 22 Lipůvka

Nguyen Minh Hoanh, 16.10.1976, Čechova, 352 01  Aš

Phung Van Son, 24.9.1970, Písečná, 350 02  Cheb

Vu Thuy An, 6.6.1985, Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary 

Lai Duy Manh, 02.04.1962, Hornická, 362 35  Abertamy

Nguyen Van Hung, 15.3.1987,Valdštejnovo náměstí, 506 01  Jičín

Nguyen Quang Huy, 21.6.1967, Kollárova, 506 01  Jičín

Nguyen Nhu Nam, 8.12.1983, Valdštejnovo náměstí, 506 01  Jičín

Nguyen Dinh Son, 20.12.1976, Masarykovo náměstí, 509 01  Nová Paka

Ngo Lien Chi, 2.1.1959, Valdštejnovo náměstí, 506 01  Jičín

Do Huu Thang, 16.11.1982, pobyt – Komenského, 75002  Přerov

Hoang Van Hai, 28. 10. 1962, Přichystalova, 779 00 Olomouc,

Hoang Duc Hop, Sadová 1694, 347 01 Tachov. 

Do Quang Tien, ulice Ctibořská , 348 16 Halže,

Nguyen Van Binh, 03. 05. 1957, OPV, 332 14  Chotěšov

Nguyen Thi Coi, Čšiny, 339 01  Klatovy

Pham Hai Yen,  Rozvadov,  348 02 Bor,

Hoai Pham Van, 22. 12. 1968, 140 00  Praha 4, Vlastislavova

Tuan Tu Ngo, Štítného, 130 00 Praha 3

Giap Xuan Nguyen, Čimelická, 142 00 Praha 4

Van Diep Duong, 07.02.1978, 142 00 Praha 4,

Nguyen Van Hien, 20.10.1975, Makovského, 16300  Praha 618,

Nguyen Dinh Dan, 12.10.1966, 108 00 Praha 10,

Nguyen Duc Minh, 11.11.1984, 101 00 Praha 10,

Nguyen Anh Tu, 24.12.1972, 143 00 Praha 412, 

Chien Nguyen Duc, 15.10.1989, 149 00 Praha 4,

Ba Thin Nguyen, Makovského, 163 00 Praha 6

Le Thi Nga, Mistřínská, 155 21 Praha 5

VAN THI YEN, Pod Lomem, 143 00 Praha 412

Tuan Duc Le, 13.02.1990, Stejskalova, 180 00 Praha 8

Tran Van Tuan, 01.05.1975, Cukrovaru , 293 01 Mladá Boleslav,

Pham Thi Loi, 18.11.1952,  Zd. Nejedlého, 273 06 Libušín,

Kieu Nguyen Thi, 06.08.1970, Krušnohorská, 417 01 Dubí u Teplic 1,

Pham Xuan Minh, Beþov, 435 26 Bečov u Mostu,

Pham Van Ben, Lidická, 434 01 Most,

Nguyen Duy Trung, 14.7.1985, Chomutovská, 432 01 Kadaň,

Nguyen Minh Cuong,17.2.1988, Kpt. Jaroše, 432  01 Kadaň,

Nguyen The Vuong, 25.6.1980, Kpt. Jaroše, 432 01 Kadaň,

Doan Quoc Tran,  25.08.1960, bydliště Litvínov, Valdštejnská 2126

Mai Thi Huong, 2.6.1948,  Krásnostudenecká, 405 02 Děčín,

Chung Nguyen Thanh, 14.04.1983, Luční, Žďár nad Sázavou

 

Minh Đức Vietinfo.eu
Phòng xã hội Séc
 

> Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt 02/2012

> Thông báo của phòng BHXH liên quan đến người Việt ( 01/2012)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo