Séc-Slovakia

Thông báo của công sở Séc (Cập nhật ngày 19.09.2018)

Cập nhật lúc 19-09-2018 21:05:51 (GMT+1)
Ảnh minh hoạ.

 

Thông báo của công sở Séc liên quan đến việc gia hạn, hủy cư trú, địa chỉ nhà ở, phòng BHXH, nhắn tin...


Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận và sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó, người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp đã bị huỷ cư trú tại CH Séc, tịch biên tài sản.. chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời.

Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Danh sách chỉ lưu lại một thời gian ngắn, sau đó sẽ xóa.

Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú

Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

LE THI HONG HANH, ngày sinh 11.11.1983, địa chỉ PEČKY-VELKÉ CHVALOVICE, KE HŘIŠTI 9, okr. KOLÍN. Có công văn từ ngày 13.8.2018 của chi nhánh OAMP ở HORNICKÁ 642/3, 284 01 KUTNÁ HORA, gửi cho ông HOLUB Jaroslav, ngày sinh 28.10.1987, công dân Séc, địa chỉ: Zličská 1280, 280 02 Kolín, Triệu tập tới để phỏng vấn nhân chứng trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 14.9.2018. Hồ sơ số: Č.j: OAM-01308-36/ZR-2013.

HAN Dinh Cuong, ngày sinh 17. 8. 1968, đăng ký tại địa chỉ: Duchcovská 228, 41704 Hrob. Có công văn từ ngày 7.9.2018 của chi nhánh OAMP ở  Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Quyết định chỉ định người giám hộ trong thủ tục xử lý hủy cư trú dài hạn. Thông báo công bố ngày 11.9.2018. Hồ sơ số: Č.j: OAM-1805-6/ZR-2018.

PHAM Quang Hung, ngày sinh 10.12.1976, địa chỉ Legerova 1845/30, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Có công văn từ ngày 29.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, gửi cho bà VIDLIČKOVÉ Tereze, ngày sinh 23.08.1984, công dân Séc, trú tại M. Švabinského 663, 418 01 Bílina – Teplické Předměstí, Triệu tập tới để phỏng vấn nhân chứng trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 11.9.2018. Hồ sơ số: Č.j: OAM-2649-13/ZR-2017.

NGUYEN TU Anh, ngày sinh 28. 06. 1941. Có công văn từ ngày 11.9.2018 của chi nhánh OAMP ở Pod Vrškem 5360, Zlín, Quyết định chỉ định người giám hộ trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 11.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-1937-5/ZR-2018.

 NGUYEN QUANG Ha, sinh năm 1965, đăng ký tại địa chỉ: Kapitána Jaroše 1170/15, 326 00 Plzeň.  Có công văn từ ngày 6.9.2018 của chi nhánh OAMP ở Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, Yêu cầu tiếp cận với hồ sơ cơ sở để ra quyết định hủy địa chỉ cư trú theo đề nghị của chủ nhà. Thông báo công bố ngày 11.9.2018. Hồ sơ số: Č.j:  OAM-176389-8/MC-2018

 LE Thi Quynh Nga, ngày sinh 12. 08. 1974, trú tại: Jalan Perkasa 451, Segamat, 85000, Johor, Malajsie. Có các công văn từ ngày 2.11.2017 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu khắc phục thiếu xót trong hồ sơ và Quyết định đình xử lý đơn đề nghị cấp thẻ lao động. Thông báo công bố ngày 11.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-23780-13/ZM-2017.

DUONG THI HAO, ngày sinh 20.10.1952, địa chỉ: PARDUBICE-ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, PERNEROVA 168, okr. PARDUBICE. Có công văn từ ngày 21.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pernerova 168, 530 02 PARDUBICE. Quyết định chỉ định người giám hộ trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 11.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-01336-8/ZR-2018.

NGUYEN Tuan Anh, sinh năm 1982, địa chỉ: Kasární náměstí 113/5, Cheb. Có các công văn từ ngày 13.6 và 7.9.2018 của chi nhánh OAMP ở Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Thông báo bắt đầu xử lý hủy cư trú dài hạn và Quyết định chỉ định người giám hộ. Thông báo công bố ngày 10.9.2018. Hồ sơ số: Č.j: OAM-1425-9/ZR-2018.

LE Thi Phuong Lan, ngày sinh 20.05.1983. Có công văn từ ngày 20.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov, Quyết định chấm dứt qui chế tạm trú. Thông báo công bố ngày 07.9.2018. Hồ sơ số: Č.j: OAM-427-19/ZR-2017.

PHAM Thi Lan Anh, ngày sinh 07.02.1981, địa chỉ: Otradovická 730/9, 142 00 Praha 4 - Kamýk. Có công văn từ ngày 10.9.2015 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov, Quyết định về thủ tục xử lý đơn đề nghị cấp cư trú dài hạn. Thông báo công bố ngày 07.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-25593-7/DP-2011

 PHAM Dai Hai, ngày sinh 23.11.2006, địa chỉ: Otradovická 730/9, 142 00 Praha 4 - Kamýk. Có công văn từ ngày 10.9.2015 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov, Quyết định về thủ tục xử lý đơn đề nghị cấp cư trú dài hạn. Thông báo công bố ngày 07.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-25606-6/DP-2011.

DO Thi Chien, ngày sinh 14.12.1972, địa chỉ: VNOUČKOVA 518/8, 142 00 PRAHA 4. Có công văn từ ngày 17.8.2015 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, Quyết định đình xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 07.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-14121-37/DP-2015.

NGUYEN Huu Thang, ngày sinh 10.7.1967, địa chỉ: Duchcovská 148, 417 01 Hrob. Có công văn từ ngày 24.8.2018 của chi nhánh OAMP ở  Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Thông báo tiếp tục xử lý đơn đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 06.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.:OAM-26932-21/DP-2016.

BUI Thi Huong, ngày sinh 01.05.1979, địa chỉ: Duchcovská 939/4, 415 01 Teplice.  Có công văn từ ngày 15.8.2018 của chi nhánh OAMP ở  Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ cơ sở để quyết định trong thủ tục xử lý đơn đề nghị cấp vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 06.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-9641-9/TP-2018

DUONG Thanh, ngày sinh: 08.04.1980, địa chỉ: Dlouhá 619/2, 357 31 Horní Slavkov. Có các công văn từ ngày 2.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, Yêua cầu khắc phục thiếu xót trong hồ sơ và Quyết định đình xử lý đơn đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 06.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-74916-28/DP-2011

VU Thi Nhung, ngày sinh 03.01.1975, địa chỉ: Slavíčkova 1698, 356 01 Sokolov. Có công văn từ ngày 28.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Triệu tập đến để phỏng vấn trong thủ tục xử lý đơn đề nghị cấp tạm trú đoàn tụ với công dân EU. Thông báo công bố ngày 04.9.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-14145-10/PP-2018.

 

 

Cập nhật 29.08.2018


HOANG VAN Chin, ngày sinh 22. 08. 1958, đăng ký tại địa chỉ: Komenského 379/43, 750 02 Přerov. Có công văn từ ngày 16.8.2018 của chi nhánh OAMP ở U Výstaviště 18, 751 52  Přerov,  Quyết định liên quan tới cư trú. Thông báo công bố ngày 17.8.2018. Số hồ sơ: Č. j.: OAM-135697-9/MC-2018 

 NGUYEN Thi Hien, ngày sinh 15.09.1981, địa chỉ: Bezručova 395, 251 64 Mnichovice. Có công văn từ ngày 26.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, Praha 6, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 16.8.2018 tại trụ sở OAMP tại Nad Štolou 936/3, Praha 7. Số hồ sơ: Č.j.: OAM-179904-7/MC-2018.

TRIEU Thi Thuy Nga, ngày sinh 24.10.1974, địa chỉ: Čimelická 961/9, 142 00 Praha 4. Có công văn từ ngày 17.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, , Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 15.8.2018 tại trụ sở OAMP tại Nad Štolou 936/3, Praha 7. Số hồ sơ: Č.j.: OAM-170734-6/MC-2018.

HAN Dinh Cuong, ngày sinh 17. 8. 1968, đăng ký tại địa chỉ: Duchcovská 228, 41704 Hrob. Có công văn từ ngày 25.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Thông báo bắt đầu xử lý hủy cư trú dài hạn. Thông báo công bố ngày 15.8.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-1805-4/ZR-2018.

PHAM Thi Hong Thuy, ngày sinh 02.09.1979. Có công văn từ ngày 28.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ, cơ sở để ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 28.8.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-2289-9/ZR-2017.

Cháu NGO PHAM LINH Ngoc, ngày sinh 22.07.2002. Có công văn từ ngày 28.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ, cơ sở để ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 28.8.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-3746-18/ZR-2011.

VU XUAN Yen, ngày sinh 01.05.1962. Có công văn từ ngày 28.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ, cơ sở để ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 28.8.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-2754-9/ZR-2013.

PHAN Cong Đúc, ngày sinh 24.05.1974. Có công văn từ ngày 22.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 23.8.2018. Hồ sơ số: Č.j.: OAM-478-12/ZR-2018.

DINH Xuan Tai, ngày sinh 20.03.1970, địa chỉ: Janáčkova 734, 753 01 Hranice. Có công văn từ ngày 30.7.2018 của chi nhánh OAMP ở U Výstaviště 18, 751 52  Přerov, Quyết định liên quan tới cư trú. Thông báo công bố ngày 23.8.2018. Hồ sơ số:  č.j.: OAM-149317-10/MC-2018.

Cháu PHAM DUC TRUNG, ngày sinh 04.08.2013, địa chỉ PRAHA 7-HOLEŠOVICE, PŘÍSTAVNÍ 1189/53. Có công văn từ ngày 26.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6, gửi cho người đại diện pháp lý PHAM Thi Bich Thao, ngày sinh 15.9.1976, Yêu cầu có mặt trực tiếp để thực hiện các thủ tục trong xử lý hồ sơ đơn đề nghị cấp vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 22.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-10020-16/TP-2016.

Vuong Gia Nhi, ngày sinh 17.11.2012, địa chỉ: Zálesí 1128/84, Praha 4. Có công văn từ ngày 06.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, Praha 4, gửi cho người liên quan là Jan Pochobradský, ngày sinh 11.02.1994, công dân Séc, Triệu tập tới để phỏng vấn trong thủ tục xử lý hồ sơ đơn đề nghị cấp giấy phép tạm trú. . Thông báo công bố ngày 16.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-11431-22/PP-2017.

 

Minh Đức Vietinfo.eu
tổng hợp từ nguồn Bộ nội vụ Séc, phòng BHXH...
( BBT@Vietinfo.eu )

THÔNG BÁO CŨ HƠN

#1 

Cập nhật 12.08.2018


Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú

Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

NGUYEN TU Anh, ngày sinh 28. 06. 1941. Có công văn từ ngày 10.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pod Vrškem 5360, Zlín, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 10.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-1937-3/ZR-2018

NGUYEN Thi Huong, ngày sinh 12. 08. 1971, địa chỉ: V Štíhlách 1312/6, 142 00 Praha 4 - Krč. Có công văn từ ngày 26.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, Praha 6, Triệu tập tới để thẩm vấn trong thủ tục xử lý hồ sơ đơn đề nghị cấp vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 8.8.2018 tại trụ sở chi nhánh OAMP ở Nad Štolou 936/3, Praha 7. Hồ sơ số Č.j.: OAM-5268-13/TP-2018.

VU XUAN Yen, nar. 01.05.1962. Có công văn từ ngày 10.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Quyết định chỉ định người giám hộ trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 8.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2754-7/ZR-2013.

Cháu NGO PHAM LINH Ngoc, ngày sinh 22.07.2002. Có các công văn từ ngày 6.8.2018 của chi nhánh OAMP ở ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú và Quyết định chỉ định người giám hộ. Thông báo công bố ngày 7.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3746-14/ZR-2011.

Cháu CAO Thanh Tam, ngày sinh 05.01.2012, đăng ký tại địa chỉ: Bezručova 395, 251 64 Mnichovice. Có công văn từ ngày 10.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Slovanská alej 2046/26, Plzeň, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 6.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-179967-7/MC-2018.

PHAM Thi Hong Thuy, ngày sinh 02.09.1979. Có các công văn từ ngày 6.8.2018 của chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú và Quyết định chỉ định người giám hộ. Thông báo công bố ngày 6.8.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2289-7/ZR-2017 

TRAN Thanh Huong, ngày sinh 25.11.1933, địa chỉ: Zbudovská 765/11, Praha.  Có công văn từ ngày 4.4.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, Praha 4


Cập nhật 06.08.2018
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú

Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

NGUYEN VIET NAM, ngày sinh 09.10.1985, đăng ký tại OTROKOVICE, TŘ. SPOJENCŮ 727, okr. ZLÍN. Có công văn từ ngày 17.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 03.8.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-168209-4/MC-2018.

 TRAN Thanh Huong, ngày sinh 25.11.1933, địa chỉ Zbudovská 765/11, Praha. Có công văn từ ngày 04.04.2018 của chi nhánh OAMP ở  Cigánkova 1861/2, Praha 4, Quyết định liên quan tới hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực thẻ cư trú cho thành viên gia đình công dân EU. Thông báo công bố ngày 01.8.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-15969-81/PP-2014.

VU Thi Tien, ngày sinh 25.12.1939, địa chỉ Zbudovská 765/11, 142 00  Praha 4. Có công văn từ ngày 16.03.2018 của chi nhánh OAMP ở  Cigánkova 1861/2, Praha 4, Quyết định liên quan tới hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực thẻ cư trú cho thành viên gia đình công dân EU. Thông báo công bố ngày 01.8.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-15963-77/PP-2014.

BUI Tien Trinh, ngày sinh 22.02.1988, địa chỉ HAVLÍČKŮV BROD, PRAŽSKÁ 2203, okr. HAVLÍČKŮV BROD.  Có công văn từ ngày 15.06.2018 của chi nhánh OAMP ở TOLSTÉHO 1914/15, 586 01 JIHLAVA,  Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 01.8.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-142736-7/MC-2018.

Ly Truong Tho, ngày sinh 26.12.1975, địa chỉ Javorová 204, Dolní Jirčany. Có công văn từ ngày 31.07.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, Thông báo về khả năng đóng góp ý kiến vào hồ sơ cơ sở để ra quyết định liên quan tới thủ tục chấm dứt qui chế tạm trú. Thông báo công bố ngày 31.07.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-628-47/ZR-2015  

 TRAN Viet Anh ngày sinh 2. 3. 2002, địa chỉ đăng ký: Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha. Có các công văn từ ngày 24.07.2018 của chi nhánh OAMP ở Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Thông báo bắt đầu xử lý hủy giấy phép cư trú dài hạn và Quyết định chỉ định người giám hộ. Thông báo công bố ngày 27.7.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-1798-5/ZR-2018.

 

Lưu ý những người có tên dưới đây:

DO QUANG THANG ngày sinh 20.12.1981. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159598-8/MC-2018

DUONG THU HA ngày sinh 23.03.1980. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159593-8/MC-2018.

DUONG MINH CUONG ngày sinh 10.06.1984. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159584-8/MC-2018

DO VAN MANH ngày sinh 28.01.1962. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159577-8/MC-2018.

DAO TAN SON sinh ngày 25.05.1965. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159565-8/MC-2018

DANG NGOC CAN ngày sinh 13.10.1960. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159559-8/MC-2018

CAO XUAN THIEN ngày sinh 31.07.1961. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159552-8/MC-2018

CAO XUAN HUNG ngày sinh 19.06.1968. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159548-8/MC-2018

NGUYEN VAN TY ngày sinh 28.04.1948. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159607-5/MC-2018

 NGUYEN VAN THANG ngày sinh 10.11.1987. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159610-5/MC-2018

NGUYEN VAN PHUONG ngày sinh 16.10.1972. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159615-5/MC-2018

NGUYEN VAN LUONG ngày sinh 05.05.1969. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159619-5/MC-2018

NGUYEN TRUNG HIEU ngày sinh 11.11.1986. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159623-8/MC-2018

NGUYEN THI TRANG ngày sinh 10.11.1959. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159627-8/MC-2018

VU THI HUE ngày sinh 10.10.1977. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159635-8/MC-2018

VU NHU SON ngày sinh 21.11.1977. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159642-5/MC-2018

VU NGOC QUYNH ngày sinh 06.10.1971. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159702-8/MC-2018

TRUONG NGOC SON ngày sinh 27.07.1966. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159707-5/MC-2018

TRINH XUAN AN ngày sinh 07.10.1970. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159713-5/MC-2018

HOANG THI THOM ngày sinh 20.10.1982. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159774-8/MC-2018

LE DUC DONG ngày sinh 24.04.1964. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159776-8/MC-2018

TRAN VIET QUANG ngày sinh 31.05.1970. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159860-8/MC-2018

TRAN VIET ANH ngày sinh 07.04.1981. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159862-8/MC-2018

TRAN THI THUY NGA ngày sinh 28.12.1963. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159864-8/MC-2018

cháu PHAN QUYNH ANH ngày sinh 05.04.2004, đại diện pháp lý- bố PHAN DINH CUONG, ngày sinh 07. 11. 1976, cả hai cùng đăng ký ở địa chỉ: Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30  Ostrava Zábřeh. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159876-5/MC-2018

PHUNG THUY NGA ngày sinh 13.12.1973. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159884-5/MC-2018

PHAN THUY LINH ngày sinh 17.05.1987. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159892-5/MC-2018

PHAN DINH CUONG ngày sinh 07.11.1976. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159902-5/MC-2018

PHAM THI THUC ngày sinh 10.02.1974. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159907-5/MC-2018

PHAM GIA LOI ngày sinh 24.07.1962. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159910-8/MC-2018

NGUYEN QUANG TRINH ngày sinh 15.04.1989. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159914-5/MC-2018

NGUYEN XUAN KHANG ngày sinh 17.02.1984. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159918-5/MC-2018

NGUYEN DINH PHUC ngày sinh 10.05.1956. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159924-8/MC-2018

NGUYEN THI KIM OANH ngày sinh 16.07.1978. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159935-8/MC-2018

NGUYEN THANH DOANH ngày sinh 26.07.1987. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159937-5/MC-2018

cháu NGUYEN HUYEN ANH ngày sinh 24.10.2007, đại diện pháp lý- bố NGUYEN THANH TUNG, ngày sinh 06. 05. 1972, cả hai cùng đăng ký ở địa chỉ: Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30  Ostrava Zábřeh. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159939-5/MC-2018

NGUYEN HUU HUNG ngày sinh 10.12.1966. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159947-5/MC-2018

NGUYEN HUU CANH ngày sinh 27.08.1960. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159949-5/MC-2018

NGUYEN HOP NAM ngày sinh 24.10.. Số hồ sơ Č.j.: OAM-159951-5/MC-2018

Tất cả những người có tên ở trên cùng đăng ký tại địa chỉ: Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30  Ostrava Zábřeh. Cùng có công văn từ ngày 16.07.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 26.07.2018.

BUI Thi Lan Phuong, ngày sinh 12.05.1995, địa chỉ: Zbudovská 768/17, 142 00 Praha 4. Có công văn từ ngày 11.07.2018 của chi nhánh OAMP ở Nad Štolou 936/3, Praha 7, Yêu cầu khắc phục thiếu xót trong hồ sơ đơn đề nghị cấp giấy phép cư trú dài hạn. Thông báo công bố ngày 23.07.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-14655-9/DP-2018

LÉ Thi Điep, ngày sinh 11.10.1995, địa chỉ: Starofarní 131/12, 293 01 Mladá Boleslav. Có công văn từ ngày 29.06.2018 của chi nhánh OAMP ở Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, Quyết định về đơn đề nghị thay đổi nơi làm việc cho người sở hữu thẻ lao động. Thông báo công bố ngày 23.7.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-14710-12/ZM-2018

PHAN Cong Đúc, ngày sinh 24.05.1974. Có các công văn từ ngày 19.7.2018 của chi nhánh OAMP ở Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, Quyết định chỉ định người giám hộ và Thông báo về khả năng đóng góp ý kiến vào hồ sơ, cơ sở ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 23.7.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-478-9/ZR-2018

TRAN Dinh Huon, ngày sinh 10.10.1990, địa chỉ: Na Kozině 1/1, 293 01 Mladá Boleslav. Có công văn từ ngày 27.06.2018 của chi nhánh OAMP ở Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, Yêu cầu khắc phục thiếu sót trong hồ sơ đề nghị thay đổi nơi làm việc cho người sở hữu thẻ lao động. Thông báo công bố ngày 23.7.2018. Hồ sơ số Č.j.: OAM-15579-11/ZM-2018 Cập nhật 11.07.2018


Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú

Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

PHAN Van Thong, sinh ngày 12.6.1983, đăng ký tại địa chỉ: Hlavní 278, 277 14 Dřísy, địa chỉ nhận thư tín: Sládkovičova 1241/22, 142 00 Praha 4. Có công văn từ ngày 14.6.2018 của chi nhánh OAMP ở  Žukovského 888/2, Praha 6, Quyết định về đơn đề nghị thay đổi nơi làm việc. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-16975-13/ZM-2018

NGUYEN Duc Cuong, ngày sinh 05.04.1970, địa chỉ: Čimelická 957/1, 142 00 Praha 4. Có công văn số č.j. OAM-81771-11/MC-2018 từ ngày 18.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Quyết đình đình thủ tục xử lý đề nghị hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-81771-12/MC-2018

DUONGTHI HAO, sinh ngày 20.10.1952, đăng ký tại địa chỉ HLINSKO-BLATNO 123, okr. CHRUDIM. Có công văn số č.j. OAM-39646-15/MC-2018 từ ngày 28.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Pernerova 168, 530 02 Pardubice, Quyết định về hồ sơ đề nghị hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-39646-16/MC-2018

DINH Xuan Tai, ngày sinh 20.03.1970, đăng ký tại địa chỉ: Janáčkova 734, 753 01 Hranice. Có công văn số č.j OAM-149317-3/MC-2018 từ ngày 21.6.2018 của chi nhánh OAMP ở U Výstaviště 3183/18, Přerov, Thông báo liên quan tới cư trú. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ č.j.: OAM-149317-7/MC-2018

NGUYEN Anh Tuan, sinh ngày 02.03.1987, địa chỉ Zdeňka Vavříka 1595/19, Ostrava-Bělský Les, 700 30. Là đại diện pháp lý của cháu  NGUYENJENNA, sinh ngày 21.01.2017, địa chỉ DOMAŽLICE-TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, MICHLOVA 627, okr. DOMAŽLICE. Có công văn số č.j. OAM-02706/TP-2017 từ ngày 05.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Triệu tập tới để thẩm vấn liên quan tới hồ sơ đề nghị cấp vĩnh trú cho cháu NGUYENJENNA. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-02706-24/TP-2017

NGUYEN Minh Hanh, ngày sinh 17.03.1969, địa chỉ: Generála Janouška 889/36, Praha 9. Có công văn số č.j. OAM-2687-16/ZR-2017 từ ngày 27.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 – Ruzyně. Quyết định hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 02.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-2687-17/ZR-2017

TRAN Thi Lan Hoa, sinh ngày 2.9.1964, địa chỉ bytem Ratibořská č. 189, 747 28 Sudice. Có công văn số  čj.:OAM-85257-6/MC-2018 từ ngày 11.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu bày tỏ quan điểm trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 29.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-85257-7/MC-2018

NGUYEN Xuan Thuy, ngày sinh 15.6.1969, địa chỉ Ratibořská č. 189, 747 28 Sudice. Có công văn số  čj.:OAM-85517-6/MC-2018 từ ngày 11.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu bày tỏ quan điểm trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 29.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-85517-7/MC-2018

NGUYEN BICH Dung, sinh ngày 16.01.1959, địa chỉ: Baarova 1028/4, 140 00 Praha 4- Michle. Có công văn số  č.j. OAM-1256-4/ZR-2018 từ ngày 28.05.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně, Thông báo bắt đầu xử lý hủy giấy phép cư trú dài hạn.  Thông báo công bố ngày 25.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-1256-5/ZR-2018

NGUYEN Xuan Chung, ngày sinh 17.07.1983, địa chỉ: 28.října 1068/13, 430 01 Chomutov. Có công văn số  č.j. OAM-117029-8/MC-2018 từ ngày 15.06.2018 của chi nhánh OAMP ở Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Yêu cầu tiếp cận với hồ sơ cơ sở để ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 22.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-117029-9/MC-2018

TRUONG Quang Hai, sinh ngày 21.01.1969, địa chỉ: U Pivovarské zahrady 421/18, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno. Có công văn số  č.j. OAM-155433-7/MC-2016 từ ngày 24.01.2018 của chi nhánh OAMP ở Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Quyết định liên quan tới thủ tục ra hạn vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 22.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-155433-8/MC-2016

UONG Hoai Son, ngày sinh 21.4.1964, đại chỉ: Nezvalovo nám. č. 847/5, Ostrava - Poruba. Có công văn số  čj.:OAM-22469-6/MC-2018 từ ngày 11.06.2018 của chi nhánh OAMP ở  Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu bày tỏ quan điểm trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 22.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-22469-7/MC-2018

HO VIET Tam, ngày sinh 01.10.1965, địa chỉ: Vavákova 861/10, Praha 4.  Có công văn số  č.j. OAM-1511-5/ZR-2018 từ ngày 21.06.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 21.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-1511-6/ZR-2018

PHANCONG ĐÚC, ngày sinh 24.05.1974, địa chỉ: MLADÁ BOLESLAV II, 17. LISTOPADU 1179, okr. MLADÁ BOLESLAV. Có công văn số  č.j. OAM-00478-5/ZR-2018 ngày 23.05.2018 của chi nhánh OAMP ở Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav. Thông báo về cơ hội bày tỏ ý kiến vào hồ sơ cơ sở ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 20.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-00478-6/ZR-2018

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo