Séc-Slovakia

Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt (04. 2012)

Cập nhật lúc 28-04-2012 22:42:22 (GMT+1)

 

30.04.2012- Thông báo của cảnh sát ngoại kiều Séc (Cục di trú và tỵ nạn trực thuộc Bộ nội vụ) liên quan đến người Việt.


Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận và sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó, người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp đã bị huỷ cư trú tại CH Séc chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời.

Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Trong trường hợp, ai không muốn đăng tên, đề nghị nhắn tin luôn vào bình luận với lý do cùng điện thoại và email.

 Cập nhật 30/04/2012:

Le Phi Hung, 03. 02. 1983, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, về việc kháng đơn chống lại quyết định không gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 25/4/2012

Nguyen Van Phong, 04.08.1961, Vráto, 370 01, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, về việc  hủy địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 25.04.2012

Tang Van Thang, 01. 09. 1980, Jánské nám, 289 01 Kutná Hora, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hornická 642, 284 01 Kutná Hora, về việc  xét đơn cư trú dài hạn.  Thông báo được đăng ngày 25. 4. 2012

NguyenXuan Tung, 23. 03. 1974,  Lipovská, 790 01 Jeseník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  U Výstaviště 3183/18, 750 02 PŘEROV, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 24. 04. 2012

Nguyen Tien Truong, 08. 07. 1963, Adolfovice, 790 01 Jeseník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, 750 02 PŘEROV, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 24. 04. 2012

Tran Dinh Nguyen, 15. 09. 1979, Čepřovice, 387 01 Čepřovice, okr. Strakonice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Na Výstavišti 377, 397 01 Písek, về việc  xét đơn cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 24/4/2012

Ho Van Hoanh, 1. 1. 1973, Žizkovo nám, 796 01 Prostějov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc  hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 24.04.2012

Bui Chuc Quynh, 29.09.1988, V Koutě, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày  23.04.2012

Dang Thi Yen, 30. 1. 1949, Kpt. Stránského, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 23. 4. 2012

Hoang Xuan Vinh, 20. 2. 1956, Kpt. Stránského, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 23. 4. 2012

Nguyen Thai Hoa, 12. 3. 1971,  Kpt. Stránského, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 23. 4. 2012

Vu Thi Thu, 04. 08. 1958, Mikulova, 149 00 Praha 4 – Chodov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày  23. 04. 2012

Vo Van Thuong, 10. 3. 1988, Nuselská, 141 00 Praha 4 - Michle, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 23. 04. 2012

Nguyen Xuan Giap, 19. 08. 1984, Praha 4 Lhotka, Čimelická, 142 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 23. 04. 2012

Tran Van Dang, 10. 2. 1966, Mikulova, 149 00, Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 23. 04. 2012

Le Van Thang, 20. 06. 1986, Praha 4 Chodov, Starochodovská, 149 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 23. 04. 2012

Dang Dinh Quynh, 01. 07. 1976,  Na Hrádku, 530 02 Pardubice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ministerstva vnitra Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc  xét đơn gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 23. 04. 2012

Pham Van Tuan, 21. 05. 1973, státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 23. 04. 2012


 Cập nhật 28/04/2012:

Tran Van Lang, 1961, Chodská, 348 13 Chodová Planá, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 27/4/2012

Nguyen Van Phuong, 1981, Plzeň 2 Slovany, Kyjevská, 326 00 Plzeň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú.  Thông báo được đăng ngày 27/4/2012

Nguyen Thi Thu Huong, 1994, Znojemská, 323 00 Plzeň 1, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 27/4/2012

Do Gia, 25. 10. 1966, Kosmická, 149 00 Praha 11 – Háje, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 26.4.2012

Vuong Toan Long, 1. 6. 1988, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Koněvova 188/32, Praha 3, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 26. 4. 2012

Huynh Ngoc Tuan, 01. 06. 1988, Nám. Svobody, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, Praha 3 - Žižkov, về gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày 26. 4. 2012

 

Cập nhật 23/04/2012:

Phi Thi Oanh, 21. 6. 1977, Ondřejovice, 793 75 Zlaté Hory, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ định cư. Thông báo được đăng ngày 17. 04. 2012

Nguyen Van Thiem, 29. 11. 1964, Hlavní, 790 84 Mikulovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ định cư. Thông báo được đăng ngày 17. 04. 2012

Cao Tuan Thanh, 19. 1. 1980, Široký Brod, 790 83 Mikulovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ định cư. Thông báo được đăng ngày 17. 04. 2012

Bui Manh Hung, 30. 10. 1985, Andělská, 362 36 Pernink, và trẻ vị thành niên BUI Quanh Minh, 01. 09. 2008, Andělská 92, 362 36 Pernink, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16. 04. 2012

Tran Van Hung, 28.6.1976, Čajkovského, 586 01 Jihlava, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vrchlického 46, 586 04 Jihlava, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày  16.4.2012

Tran Ngoc Khanh, 19.11.2004, Čajkovského, 586 01 Jihlava, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vrchlického 46, 586 04 Jihlava, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.4.2012

Nguyen Dinh Chung, 5. 7. 1984, Kurzova, Praha 5 (na uvedené adrese neznámý), đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, về việc  huỷ cư trú.  Thông báo được đăng ngày 16. 04. 2012

Duong Thi Dung, 29.12.1964, Východní, 470 01 Česká Lípa, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc  huỷ cư trú.  Thông báo được đăng ngày 16. 04. 2012

Do Thi Anh Dao, 16.5.1979, Krkonošská, 468 41 Tanvald, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc xét đơn định cư. Thông báo được đăng ngày 16.04.2012

Nguyen Huu Hien, 05. 06. 1978, K. J. Erbena, 434 01 Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beethovenova 5689, Chomutov, về việc xét đơn tạm trú. Thông báo được đăng ngày 16. 4.2012

 

 Cập nhật 22/04/2012:

Nguyen Van Quan, 28.04.1999, Starobělská,  700 30 Ostrava – Zábřeh, Nguyen Van Ky, 25.05.1969, Starobělská, 700 30 Ostrava – Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice về việc nộp đơn cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18.04.2012

Hoang The Van, 17. 12. 1951, Květnového vítězství, 149 00 Praha 11 - Chodov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

Le Dinh Thuan, 30. 11. 1960, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

Le Thi Thu Hue, 16. 11. 1994, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

Le Phuong Anh, 7. 8. 2004, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, Le Dinh Thuan, 30. 11. 1960, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.   Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

Tran Thi Mo, 25. 10. 1970, Žežická, 400 07 Ústí nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc xét hủy cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18. 04. 2012

Vu Van Nguyen, 02.04.1976, Riegrova, Plzeň, 301 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, Plzeň, 307 51, về việc  xét đơn gia hạn. Thông báo được đăng ngày 17. 4. 2012

Tran Thi Minh Ly, 21.5.1977, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc xét hủy cư trú dài hạn  Thông báo được đăng ngày 17.04.2012

Do Minh Tram, 14.2.1996, đại diện pháp lý là Tran Thi Minh Ly, 21.5.1977, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319,  về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 17.04.2012

Do Minh Duc, 25.4.1997, đại diện pháp lý là Tran Thi Minh Ly, 21.5.1977, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319,  về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 17.04.2012

Cập nhật 21/04/2012:

Nguyen Van Quan, 28.04.1999, Starobělská, 700 30 Ostrava - Zábřeh, đại diện pháp lý là Nguyen Van Ky, 25.05.1969, Starobělská , 700 30 Ostrava - Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava – Vítkovice, về việc xét đơn định cư.  Thông báo được đăng ngày 20.04.2012

Pham Viet Hoa,  26. 7. 1975, Dělnická, 170 00, Praha 7, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3, về việc  gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 20. 4. 2012

Tran Van Lang, 1961,  Chodská, 348 13 Chodová Planá, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20. 4. 2012

Nguyen Van Phuong, 1981,Plzeň 2 Slovany, Kyjevská, 326 00 Plzeň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20. 4. 2012

Pham Ngoc Tu, 18. 7. 1973, Starobělská, 700 30 Ostrava -Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, về việc xét đơn định cư. Thông báo được đăng ngày 20. 4. 2012

Nguyen Thi Hoa, 25.10.1964, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20.04.2012

Thai Van Thu, 1977, Masarykova, 312 00 Plzeň 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 19/4/2012

Tran Thi Nga, 1982, Masarykova, 312 00 Plzeň 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 19/4/2012

Nguyen Van Tuan, 15. 8. 1957, Ptácká, 293 01 Mladá Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, về việc huỷ địa chỉ cư trú. Thông báo được đăng ngày 19/4/2012

Huỳnh Thanh Phuong, 11. 01. 1971,  Zákoutí, 403 39 Chlumec, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc cấp giấy phép cư trú. Thông báo được đăng ngày 19. 04. 2012

Tran Thi Ha, 19. 5. 1969, Demlova, 719 00 Ostrava - Kunčice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, Ostrava - Vítkovice, về việc xét đơn định cư. Thông báo được đăng ngày 19. 4. 2012

 

Cập nhật 15/04/2012:

Nguyen Manh Cuong, 22. 10. 1956, Úzká, 251 01 Světice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 12.4.2012

Tran Duc Phuong, 1984, Benešova, 349 01 Stříbro, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Randova 34, 339 01, Klatovy, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 11.4.2012

Phan Huu Quynh, 3. 10. 1973, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, Praha 3, về việc hủy cư trú.  Thông báo được đăng ngày 11. 4. 2012

Ngo Thi Hang, 20. 5. 1988, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, Praha 3, về việc  hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 11. 4. 2012

 

Cập nhật 14/04/2012:

Nguyen Van Thanh, 08. 04. 1956, Písecká, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, về việc hủy địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 13. 04. 2012.

Hoang Thanh Tung, 18. 01. 1984, Lidická tř., 370 01 České udějovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, về việc hủy địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 13. 04. 2012

Bui Manh Hung, 30. 10. 1985, Andělská 92, 362 36 Pernink, nezl. Bui Quanh Minh, 01. 09. 2008 Andělská 92, 362 36 Pernink, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc hủy địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 13. 4. 2012

Bui Quy Hon, 16. 9. 1987, Brožíkova, 530 09 Pardubice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc xét đơn cư trú dài hạn.  Thông báo được đăng ngày 13. 4. 2012

Nguyen Thang Loi, 21. 1. 1956, Dolnoměcholupská, 109 00 Praha 15 – Dolní Měcholupy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00  Praha 10 – Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 12.4.2012

Le Dung, 8. 8. 1988, Výletní, 142 00 Praha 12 – Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày  12.4.2012


Cập nhật 07/04/2012:

Nguyen Thi Tue, 11. 12. 1955, Spořická, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle, về việc huỷ địa chỉ cư trú. Thông báo được đăng ngày 5.4.2012

Nguyen Chi Chung, 18. 8. 1962, Pavrovského, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 5.4.2012

Dinh Xuan Cong, 15. 7. 1962, Bryksova, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 5.4.2012

Nguyen Van Duc, 15. 12. 1960, Hutnická, 148 00 Praha 4 – Kunratice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày  5.4.2012

Tran Phan Anh, 07.10.1988, třída Dukelských hrdinů , 362 51 Jáchymov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày   5. 4. 2012

Ho Van Luu, 20.09.1985, Práčská, 100 00 Praha 10 – Záběhlice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày  4.4.2012

Pham Thi Tuoi, 02. 02. 1974, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Cigánkova 1981/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc  huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày  4. 4. 2012

Nguyen Van Thang, 18. 12. 1985, Praha 4 Kamýk, Smotlachova, 140 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày 4. 4. 2012

Nguyen Thi Hai Yen, 18. 09. 1989, K Podjezdu, 140 00 Praha 4 - Nusle, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc xét đơn tạm trú. Thông báo được đăng ngày  4. 4. 2012

Nguyen Ngoc Manh, 08. 10. 1964, Sadová, Rakovník II, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 03. 04. 2012

Nguyen Thi Chung,  27.07.1988, Lípy, 293 06 Kosmonosy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, về việc  gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 03.04.2012

VU Khanh Duy, 12.11.1984, Jiříkov, Starý Jiříkov, Náměstí 194/7, okr. Děčín, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc  gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày  2.04.2012

Vu Minh Hoa, 26.07.1970,  třída 9. května, 408 01 Rumburk, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày  2.04.2012

Ngo Dinh Phuong, 12.12.1979, třída 9. května, 408 01 Rumburk, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 2.04.2012

Tran Van Tuc, 16.6.1958, V Rohu, 144 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc thẩm tra các chứng từ cho cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày  2.4.2012

Pham Thanh Minh, 11. 01. 1963,  Severní, 47001 Česká Lípa, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 564/62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 02. 04. 2012

Vuong Dinh Bang, 1979,  Slovanská, 326 00 Plzeň 2, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 30. 3. 2012

Dinh Trong Son, 1983, Prešovská, 301 00 Plzeň 3, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày  30. 3. 2012

Pham Quang Hung, 9. 5. 1963,  OAMP, U Výstaviště, 750 02 Přerov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày  30. 03. 2012

Do Thanh Quang, 5. 12. 1968,  Hlavní, 790 84 Mikulovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, về việc huỷ cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày  30. 03. 2012

Phan Hoang Luan, 29. 12. 1988,  OAMP – ul. Výstavní , 703 00 Ostrava, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc huỷ cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30. 3. 2012

Nguyen Van Binh, 18. 3. 1985, Havlíčkova, 293 01 Mladá Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, về việc gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày 29. 3. 2012

Nguyen Duc Dung, 26. 12. 1988, Razinova, 700 30 Ostrava - Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Ostrava, Výstavní 55, về việc  huỷ cư trú.  Thông báo được đăng ngày  29. 3. 2012

 

Minh Đức Vietinfo.eu
tổng hợp từ nguồn Bộ nội vụ Séc
> Thông báo của phòng BHXH Séc liên quan đến người Việt (04. 2012)
> Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt (03. 2012)

-          Nguyen Van Quan, 28.04.1999, Starobělská,  700 30 Ostrava – Zábřeh, Nguyen Van Ky, 25.05.1969, Starobělská, 700 30 Ostrava – Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice về việc nộp đơn cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18.04.2012

-          Hoang The Van, 17. 12. 1951, Květnového vítězství, 149 00 Praha 11 - Chodov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

-          Le Dinh Thuan, 30. 11. 1960, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

-          Le Thi Thu Hue, 16. 11. 1994, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

-          Le Phuong Anh, 7. 8. 2004, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, Le Dinh Thuan, 30. 11. 1960, Výletní, 142 00 Praha 12 - Písnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.   Thông báo được đăng ngày 18. 4. 2012

-          Tran Thi Mo, 25. 10. 1970, Žežická, 400 07 Ústí nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc xét hủy cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18. 04. 2012

-          Vu Van Nguyen, 02.04.1976, Riegrova, Plzeň, 301 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, Plzeň, 307 51, về việc  xét đơn gia hạn. Thông báo được đăng ngày 17. 4. 2012

-          Tran Thi Minh Ly, 21.5.1977, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc xét hủy cư trú dài hạn  Thông báo được đăng ngày 17.04.2012

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo