Séc-Slovakia

Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt (03. 2012)

Cập nhật lúc 31-03-2012 23:53:23 (GMT+1)

 

31.3.2012- Thông báo của cảnh sát ngoại kiều Séc (Cục di trú và tỵ nạn trực thuộc Bộ nội vụ) liên quan đến người Việt.


Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận và sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó, người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp đã bị huỷ cư trú tại CH Séc chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời.

 Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Trong trường hợp, ai không muốn đăng tên, đề nghị nhắn tin luôn vào bình luận với lý do cùng điện thoại và email.

Cập nhật 31/03/2012:

Tao Van Thuyen, 14. 10. 1978, 407 13 Ludvíkovice 95, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 28. 03. 2012

Nguyen Van Duong, 24. 12. 1989, Sekyře, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 27. 03. 2012

Phan Hong Chuong, 2. 9. 1957, Wonkova, 500 02 Hradec Králové, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810/4, về việc huỷ cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày

Nguyen Minh Tuan, 24. 9. 2009,  Mánesova, 350 02 Cheb, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary, về việc huỷ cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 27. 03. 2012

Nguyen Thi Trang, 20. 05. 1990, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3 – Žižkov, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 27. 3. 2012

Hoang Van Toan, 1. 8. 1962, Horymírova, 700 30 Ostrava – Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc huỷ cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 27. 3. 2012

Pham Thi Thin, 15.05.1988, 28. pluku, Praha 10 – Vršovice, 101 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 26.03.2012

Nguyen Tran Phuong, 24. 9. 1967,  Letní, 783 65 Hlubočky – Mariánské Údolí, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, về việc huỷ cư trú định cư.  Thông báo được đăng ngày 26.03.2012

Luu Thi Ngan, 13. 07. 1970, Domovině, 142 00, Praha 4-Libuš, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về xét đơn tạm trú. Thông báo được đăng ngày 26.03.2012

Tran Thi Thia, 15. 01. 1981,  Pavla Wonky, Česká Lípa 470 01, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc  gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 26.03.2012

 

Vuong Dinh Bang, 1979, Slovanská, 326 00 Plzeň 2, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 30. 3. 2012

Dinh Trong Son, 1983, Prešovská, 301 00 Plzeň 3, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 30. 3. 2012

Pham Quang Hung, 9. 5. 1963, OAMP, U Výstaviště, 750 02 Přerov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày  30. 03. 2012

Do Thanh Quang, 5. 12. 1968, Hlavní, 790 84 Mikulovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 30. 03. 2012

Phan Hoang Luan, 29. 12. 1988,  OAMP – ul. Výstavní, 703 00 Ostrava, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 30. 3. 2012

Nguyen Van Binh, 18. 3. 1985,  Havlíčkova, 293 01 Mladá Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 29. 3. 2012

Nguyen Duc Dung, 26. 12. 1988,  Razinova, 700 30 Ostrava - Zábřeh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 29. 3. 2012

 

Cập nhật 24/03/2012:

Tran Ngoc Dung, 11. 05. 1991,  Trai Thai Tong, Loc Vuong, Nam Dinh, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beethovenova 5689, 430 03 Chomutov, về việc xét đơn cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20. 03. 2012

Vu Nhat Truong, 20. 10. 1993, Praha 4 Kamýk, Imrychova, 140 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày 19. 03. 2012

TRAN Van Minh,27. 07. 1986, Praha 4 Michle, Nuselská, 141 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 19. 03. 2012

Phuong Van Chinh, 10. 09. 1979, Vlastislavova, 140 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày  19. 03. 2012

PHAN Thi Oanh, 24. 4. 1988, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 19. 03. 2012

PHAM Bich Loan, 19. 01. 1984, Praha 4 Kamýk, Pavlíkova, 142 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 19. 03. 2012

NGUYEN Van Tri, 02. 09. 1984, Praha 4 Chodov, Ke Škole, 149 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày  19. 03. 2012

Nguyen The Vinh, 6. 11. 1972, đến sở di trú Bộ nội vụ tại adrese Krymská 47, 360 01, Karlovy Vary, về việc hủy định cư.  Thông báo được đăng ngày 22. 03. 2012

Nguyen Thi Minh Ngoc, 01. 09. 1982,  Podlipná, 620 00 Brno-Tuřany, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 65, 617 00 Brno, về việc hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 21. 03. 2012

Le Duc Thang, 11. 1. 1970,  OAMP – U Výstaviště, 750 02 Přerov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, về việc hủy định cư.  Thông báo được đăng ngày  21.03.2012

Nguyen Dinh Tuy, 22. 2. 1975, Adolfovice, 790 01 Bělá pod Pradědem, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc hủy định cư. Thông báo được đăng ngày 22. 3. 2012

 

Cập nhật 23/03/2012:

Nguyen Thi Tuoi, 08. 04. 1985, Střelecký vrch, Chrastava 463 31, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 16. 3. 2012

Le Hai Hung, 03. 02. 1970, Střelecký vrch, Chrastava 463 31, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16. 3. 2012

Hoang Ngoc Thanh, 03. 04. 1984, Střelecký vrch, Chrastava 463 31, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16. 3. 2012

Hoang Van Chinh, 05. 06. 1956,  Střelecký vrch, Chrastava 463 31, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16. 3. 2012

Nguyen Le Duc Anh, 2009,  Náměstí Kašpara Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská Alej 26, Plzeň về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 15. 03. 2012

Nguyen Van Nhat, 1983, Náměstí Kašpara Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská Alej 26, Plzeň, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 15. 03. 2012

Le Thi Khanh Vinh,1984, Náměstí Kašpara Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská Alej 26, Plzeň, về việc huỷ cư trú.  Thông báo được đăng ngày 15. 03. 2012

Le Thi Kieu,  12. 01. 1989, Dien Ngoc, Dien Chau, Nghe An, người được uỷ quyền là LE XUAN QUY, 12. 09. 1959,  Dien Ngoc, Dien Chau, Nghe An, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská Alej 2064/26, 307 51 Plzeň , về việc xét đơn cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 15. 03. 2012

Dang Dinh Hop, 31. 12. 1971,  Poštovní náměstí, Liberec 6, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 14. 3. 2012

Tran Van Dang, 10. 2. 1966, Mikulova, 149 00, Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 14. 03. 2012

Tran Quang Diep, 10. 10. 1972,  Zbudovská, 144 00 Praha 4 – Libuš, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 14. 03. 2012

Le Thi Tuyet, 07. 06. 1990,  Čadova, 273 06 Kladno - Libušín, đến sở di trú Bộ nội vụ tại adrese Dukelských hrdinů 2319, 269 01 Rakovník, về việc  xét đơn tạm trú. Thông báo được đăng ngày 14. 03. 2012

Nguyen Viet Hung,  31. 12. 1981, Zbudovská, 144 00 Praha 4 - Libuš, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày  14. 3. 2012

Nguyen Thi Chung, 12. 11. 1977, Pejevové, 143 00 Praha 4 – Modřany, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú.  Thông báo được đăng ngày 14. 03. 2012

Le Duc Loi, 2. 8. 1969,  Mikulova, 149 00, Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày  14. 3. 2012

 

Cập nhật 13/03/2012:

Nguyen Viet Duong, 9. 10. 1984, Neředínská, 779 00 Olomouc, đến sở di trú Bộ nộivụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ cư trú. Thông báo được đăng ngày 12. 03. 2012

Dao Thi Minh Hue, 1982, náměstí Kašpara Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú.  Thông báo được đăng ngày 12. 03. 2012

Dang Thi Yen, 30. 1. 1949,  Kpt. Stránského, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 12.3.2012

Hoang Xuan Vinh, 20. 2. 1956,   Kpt. Stránského, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle,về việc huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 12. 3. 2012

Dang Anh Tuan, 18. 01. 1959, Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary đại diện bởi Dang Anh Duc, 29. 11. 1991,  Sokolovská, 360 05 Karlovy Vary, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc  gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 12. 03. 2012

 

Cập nhật 11/03/2012:

Nguyen Van Nhat, 1983, Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày  9/3/2012

Luong Thi Don, 10.10.1961, đến phòng cư trú của Cục cảnh sát ngoại kiều tại Olšanská 2, Praha 3, nhận quyết định số č.j. CPR-12133-3/ČJ-2011-9CPR-V238, liên quan đến kháng đơn chống lại quyết định  č.j. KRPP-57393-33/ČJ-2011-030022  ngày 18.11.2011.

Nguyen Le Duc Anh, 2009, Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 9/3/2012

Le Thi Khanh Vinh, 1984, Šternberka, 338 28 Radnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc  về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày  9/3/2012

Cao Tuan Thanh, 19. 1. 1980, Široký Brod, 790 83 Mikulovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, về việc về việc huỷ định cư. Thông báo được đăng ngày 09. 03. 2012

Nguyen Dang Khoi, 1. 2. 1986,  Jiráskova, 466 01 Jablonec nad Nisou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Podhorská 564/62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 09. 03. 2012

BuiThi Hong Nhung,  1986, Komenského, 350 02 Cheb, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc xét duyệt cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày   08.03.2012

Nguyen Thi Hong, 23. 11. 1973,  Masarykovo nám, Hranice - Město, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc xét duyệt gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 08. 03. 2012

Hoang The Van, 17. 12. 1951, Květnového vítězství, 149 00 Praha 11 – Chodov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 7.3.2012

Dinh Van Duy, 25.6.1989, Ořešská, Praha 5, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày  7.3.2012

NguyenLong Hoang, 08.04.2009,  Vsetínská, 757 01 , Valašské Meziříčí, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 07.03.2012

HOANG Thi Thuy, 10.02.1988, Vsetínská 379, 757 01 , Valašské Meziříčí, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 07.03.2012

Nguyen Hong Anh, 04.0 9. 1975, Malostranská, 326 00 Plzeň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 06.03.2012

NGUYEN Van Duong, 24. 12. 1989, Sekyře, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc xét duyệt gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 02. 03. 2012

NGUYEN Viet Duong, 9. 10. 1984, Neředínská, 779 00 Olomouc, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 2. 3. 2012

LE Duc Thang, 11. 1. 1970, OAMP – U Výstaviště, 750 02 Přerov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại U Výstaviště 3183/18, về việc chất vấn một số vấn đề liên quan đến cư trú. Thông báo được đăng ngày 02. 03. 2012

NGUYEN Ngoc Manh, 08.10.1964, Sadová 2424,  Rakovník II, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Dukelských hrdinů 2319, Rakovník, về việc huỷ cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 02.03.2012

NGUYEN THAI Hoa, 12. 3. 1971,  Kpt. Stránského, 198 00 Praha 14 - Černý Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc  huỷ địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 2.3.2012

NGUYEN MANH Cuong, 22. 10. 1956, Úzká, 251 01 Světice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle,  về việc  huỷ địa chỉ nhà ở.  Thông báo được đăng ngày 2.3.2012

DONG Cao Thanh, 27.1.1970,  Kloboukova, 149 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc kiểm tra chứng từ liên quan đến định cư. Thông báo được đăng ngày 2.3.2012

NGUYEN Dinh Tuy, 22. 2. 1975, Adolfovice, 790 01 Bělá pod Pradědem, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc huỷ định cư.  Thông báo được đăng ngày  2. 3. 2012

 

Cập nhật 06/03/2012:

Nguyen Nam Hoa, 18.02.1969,  Hřensko, 407 17 Hřensko, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc hủy địa chỉ cư trú. Thông báo được đăng ngày 1.03.2012

Tran Dung Tien, 19.05.1958, Hřensko, 407 17 Hřensko, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, , về việc hủy địa chỉ cư trú. Thông báo được đăng ngày 1.03.2012

Pham Anh Cuong, 5.11.1968, Hřensko, 407 17 Hřensko, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc hủy địa chỉ cư trú. Thông báo được đăng ngày 1.03.2012

Ngo Thi Xinh, 2. 3. 1984, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4, về việc xét hủy cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 29. 02. 2012

Dao Tuan Anh, 19. 9. 1982, Čimelická , 142 00 Praha 4 – Lhotka, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú. Thông báo được đăng ngày 29. 02. 2012

Vu Thi Ngoc, 28. 8. 1960, Vítězství, 407 11 Děčín XXXII - Boletice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc  xét hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 27. 02. 2012

Tao Van Thuyen, 14. 10. 1978, 407 13 Ludvíkovice 95, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc xét hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 27. 02. 2012

Dang Thi Thom, 20. 10. 1979, SNP, 400 01 Ústí nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, về việc xét hủy cư trú. Thông báo được đăng ngày 27. 02. 2012

Tạ Thi Yen Mai, 20. 12. 2010,  Dářská, Praha 9, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3, về việc  xét duyệt đơn đề nghị cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày  24. 2. 2012

 

Minh Đức Vietinfo.eu
tổng hợp từ nguồn Bộ nội vụ Séc

> Thông báo của phòng BHXH Séc liên quan đến người Việt (03/2012)

> Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt (02/2012)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo