Séc-Slovakia

Sử dụng tài trợ nhà nước Séc cho các đề án dành cho các dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 28-08-2013 10:00:44 (GMT+1)
Ảnh minh họa: múa rồng tại sinh hoạt văn hóa Việt Nam tại Đức

 

Việc chính phủ Séc chính thức công nhận người Việt tại Séc là dân tộc thiểu số sẽ mang đến những lợi ích thiết thực cho cộng đồng Việt Nam nói chung. Ông Phạm Hữu Uyển, đại diện của Việt Nam tại Hội đồng chính phủ Séc cho các dân tộc thểu số đã cung cấp cho Vietinfo và các báo cộng đồng thông tin cụ thể về những khả năng xin trợ cấp cho các đề án. 


Giới thiệu: Việc chính phủ Séc chính thức công nhận người Việt tại Séc là dân tộc thiểu số sẽ mang đến những lợi ích thiết thực cho cộng đồng Việt Nam nói chung. Nhưng việc tận dụng được các nguồn tài trợ nhiều hay ít còn phụ thuộc vào khả năng thực thi của các đề án phục vụ cộng đồng. Ông Phạm Hữu Uyển, đại diện của Việt Nam tại Hội đồng chính phủ Séc cho các dân tộc thểu số (HĐDTTS) đã cung cấp cho Vietinfo và các báo cộng đồng thông tin cụ thể về những khả năng xin trợ cấp cho các đề án. Chúng tôi xin đăng tải lại toàn bộ thông tin cho mọi người quan tâm. Những tổ chức dân sự Việt Nam có đăng ký pháp nhân tại Séc có thể đăng ký liên lạc với đại diện của HĐDTTS theo địa chỉ email dưới đây để cập nhật thêm thông tin.

I. Các chương trình tài trợ

Trong bản tin này chúng tôi sơ bộ qua về các chương trình tài trợ dành cho các đề án hướng tới các dân tộc thiểu số của nhà nước CH Séc. Có thể nói các chương trình này gồm hai loại:

 • - Tài trợ cho các hoạt động của các nhóm dân tộc thiểu số. Các chương trình này thường do các thành viên của các nhóm thiểu số trực tiếp thực hiện.
 • - Tài trợ cho các đề án hướng tới các nhóm dân tộc thiểu số. Đơn vị đề đạt đề án và thực hiện đề án không nhất thiết phải là đơn vị của thành viên các nhóm thiểu số. Các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức dân sự, trường học, v.v. đều có thể tham gia nếu nội dung đề án phù hợp với mục đích của các chương trình tài trợ dành cho các dân tộc thiểu số.

Về phương diện đơn vị chủ quản tài chính và xét duyệt đề án thì có thể chia các chương trình tài trợ như sau:

 • - Chương trình tài trợ của văn phòng chính phủ
 • - Chương trình tài trợ của bộ văn hoá
 • - Chương trình tài trợ của bộ giáo dục
 • - Chương trình tài trợ chính quyền địa phương các cấp
 • - Các chương trình tài trợ khác: một số bộ như bộ nội vụ, bộ lao động và xã hội có chương trình tài trợ riêng. Các chương trình này do các cơ quan chủ quản tự xét duyệt, không thông qua Hội đồng các dân tộc thiểu số (HĐCDTTS) và vì thế trong bản tin này không được đề cập.

  Ghi chú:
  hiện đang có một số đề nghị để các chương trình của bộ nôi vụ hoặc các bộ khác nếu có cũng sẽ thông qua HĐCDTTS, nhưng chưa được chính thức đưa vào chương trình họp của chính phủ để xét thông qua.

 

1. Chương trình tài trợ của văn phòng chính phủ

Chương trình tài trợ của văn phòng chính phủ nhằm ủng hộ việc thực hiện Hiến chương Châu Âu về ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ thiểu số. Hiện nay chỉ có 4 thứ tiếng thiểu số nằm trong chương trình này là tiếng Ba lan, tiếng Rom, tiếng Slovakia và tiếng Đức. Vì thế bài này sẽ không đi sâu vào chương trình tài trợ của văn phòng chính phủ.

2. Chương trình tài trợ của bộ văn hoá

Chương trình 1: mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số. Các đề án trong chương trình này gồm: phát hành báo và báo điện tử bằng ngôn ngữ thiểu số, ấn phẩm thông tin về thiểu số, chương trình phát thanh và truyền hình bằng ngôn ngữ thiểu số, chương trình phát thanh và truyền hình về sắc tộc thiểu số.

Hầu như các dân tộc thiểu số đều có tạp chí thường kỳ được cấp tài trợ (ví dụ năm 2011 – cộng đồng Bulgary có 2 tạp chí, Hungary:1, Đức: 3, Ba lan: 3, Nga:2, Slovakia: 5 v.v.).

Chương trình 2: hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số. Trọng tâm của chương trình này bao gồm những điểm sau: hoạt động nghệ thuật, hoạt động văn hóa mang tính chất giáo dục, nghiên cứu, tìm hiểu giá trị, truyền thống văn hoá thiểu số, phát hành tài liệu về văn hoá thiểu số, các hoạt động văn hóa đa sắc tộc v.v..

Các đề án tiêu biểu đã được các dân tộc thiểu số khác thực hiện như ngày văn hóa dân tộc, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ nhảy múa truyền thống, nhóm hát, lễ hội v.v.

Phương thức xét duyệt: ban xét duyệt dự án do cơ quan chủ khoản là bộ văn hóa tổ chức, mỗi dân tộc thiểu số có một đại diện trong ban xét duyệt. Tất cả các đề án tham gia chương trình đều được xét duyệt chung, theo chất lượng đề án, không chia riêng cho các dân tộc. Xét từ trên xuống cho đến khi hết ngân sách. Nếu vòng một không hết ngân sách thì mở vòng hai.

3. Chương trình tài trợ của bộ giáo dục

Chương trình tài trợ của bộ giáo dục hướng tới các đề án trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số, chương trình hoạt động ngoài giờ cho học sinh và thanh niên của các sắc tộc thiểu số. Các chương trình dạy tiếng Việt cho các cháu là ví dụ điển hình có thể xin tài trợ từ chương trình này. Tham khảo các đồ án đã được các cộng đồng khác đã thực hiện trong các năm qua thì các đồ án sau đây là tương đối điển hình: dạy tiếng, hướng dẫn dạy tiếng, dạy hát và các điệu nhảy dân tộc, chương trình đa văn hóa cho trẻ em, đọc thơ, thi ngâm thơ, hướng dẫn viết và đăng tải bằng tiếng thiểu số v.v.

Phương thức xét duyệt: ban xét duyệt dự án do cơ quan chủ khoản là bộ giáo dục tổ chức, không có đại diện của các dân tộc thiểu số (HĐDTTS đang đề nghị để các dân tộc thiều số có đại diện của mình như cách tổ chức của bộ văn hóa). Tất cả các đề án tham gia chương trình đều được xét duyệt chung, theo chất lượng đề án, không chia riêng cho các dân tộc. Xét từ trên xuống cho đến khi hết ngân sách. Nếu vòng một không hết ngân sách thì mở vòng hai.

4. Chương trình tài trợ chính quyền địa phương các cấp

Bên cạnh các chương trình của chính phủ mà HĐDTTS tham gia xét duyệt, thành phố Praha, các tỉnh và các chính quyền địa phương cũng có chương trình riêng. Báo cáo hàng năm của chính phủ cũng có thông tin về các chương trình này. Ví dụ tài trợ của thành phố Praha năm 2011 cho các nhóm thiểu số là: 4,17 triệu CZK.

5. Tình hình duyệt tài trợ trong năm 2013

Qua báo cáo của hai kỳ họp năm 2013 thì tình hình duyệt tài trợ như sau:

 • - Chương trình tài trợ của văn phòng chính phủ: ngân sách 1,85 triệu CZK, đơn xin gồm 11 dự án với tổng số tiền là 2,23 triệu CZK, số tiền duyệt là 1,38 triệu CZK (chi tiết có thể xem thêm trên trang web http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/jednani-rady/1_130228_zaznam_1.pdf ).
 • - Chương trình tài trợ của bộ giáo dục: bộ giáo dục chưa cung cấp tổng kết cho năm 2013. Theo dự đoán thì tổng số tài trợ cho các chương trình của bộ giáo dục sẽ gần như năm 2012 - xấp xỉ 13 triệu CZK (năm 2011 - xấp xỉ 29 triệu CZK).
 • - Chương trình tài trợ của bộ văn hoá:
  •           + Tài trợ cho các hoạt động văn hóa của các dân tộc thiểu số: có 57 đề án được thông qua với tổng ngân sách duyệt xấp xỉ 5 triệu CZK.
  •           + Tài trợ cho chương trình hướng tới mở rộng và tiếp cận thông tin bằng ngôn ngữ thiểu số: có 22 đề án được thông qua với tổng ngân sách duyệt xấp xỉ 15,2 triệu CZK.

Do hậu quả khủng hoảng kinh tế và chính sách giảm chi tiêu của chính phủ, tài trợ cho các chương trình thiểu số cũng bị cắt giảm. Năm 2013 một số chương trình như tài trợ xuất bản tạp chí thường kỳ của các nhóm thiểu số bị cắt gần 50%. Đại diện của một số dân tộc trong HĐCDTTS đã làm kiến nghị để nhà nước đánh giá lại các chương trình này và nâng tài trợ lên mức cũ.

II. Điểm qua về sử dụng tài trợ của các dân tộc thiểu số

Vì bản tin về tình hình các dân tộc thiểu số cho năm 2012 của chính phủ chưa được công bố chính thức, các số liệu dưới đây được lấy từ báo cáo các năm 2010 và 2011  và chỉ có số liệu trong ba chương trình của chính phủ như đã nêu trên. Thông tin trong mục này chỉ có mục đích minh họa về khả năng sử dụng tài trợ.

Năm

Tổng số

Nhiều nhất

Ít nhất

Cộng đồng

Tổng số

Cộng đồng

Tổng số

2010

52,42 triệu

Ba lan

9,85 triệu CZK

Croatia

0,125 triệu

2011

67,9 triệu

Ba lan

13,3 triệu CZK

Rusinská

0,123 triệu

Chú thích: Thiểu số Rom không trong danh sách này vì họ có một số chương trình riêng.

Thông tin chi tiết có thể xem trong bản tin báo cáo hàng năm về tình hình thiểu số trên trang web chính phủ:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-za-rok-2011-98092/
.

Các báo cáo hàng năm có đầy đủ các đề án được thông qua, nên tham khảo để biết các cộng đồng khác đã làm những đề án gì và có thể ứng dụng cho cộng đồng Việt nam hay không.

III. Xin tài trợ như thế nào?

Bản tin này chỉ đưa ra những thông tin cơ bản sang tiếng Việt để những người quan tâm có định hướng để tìm thông tin cụ thể tại đâu khi muốn làm đề án xin tài trợ. Thông tin cụ thể cho từng lĩnh vực cụ thể cần phải tìm trong các trang web liên kết trong chương sau. ĐDHĐDTTS không cung cấp các tin đó trong tiếng Việt vì các đề án sẽ phải làm bằng tiếng Séc và những người làm đồ án phải biết tiếng Séc.

Tài trợ cho các sắc tộc thiểu số được thực hiện trên cơ sở nghị định số 38/2007 của chính phủ, ban hành ngày 21. 02. 2007. Nghị định đang được dịch sang tiếng Việt, sau khi dịch xong sẽ được đăng tải trên các kênh thông tin của ĐDHĐDTTS (sẽ thông báo sau). Về thực tế không phải nghiên cứu luật này khi xin tài trợ, nhưng trong trường hợp cần tìm hiểu nội dung đồ án có phù hợp với các chương trình tài trợ không thì có thể tìm hiểu đối chiếu với nghị định này.

Điều quan trọng cần biết là theo nghị định này thì chỉ có các tổ chức có tư cách pháp nhân (pravnická osoba) mới có thể làm đồ án xin tài trợ. Điểm lưu ý thứ hai là chỉ xét cho các đồ án hướng vào nội dung đã được đơn vị pháp nhân đó triển khai ít nhất một năm. Vì cộng đồng Việt nam là sắc tộc thiểu số mới, ĐDHĐDTTS sẽ đề nghị chấp nhận cả các đồ án đã có hoạt động trong năm 2013 – nghĩa là không nhất thiết phải đủ cả năm.

Các chương trình tài trợ thường được công bố vào tháng 9 hàng năm, thời hạn nộp hồ sơ thường vào cuối tháng 10. Các chương trình tài trợ của thành phố Praha cũng sẽ được thông bố trong tháng 9, thành phố hứa khi nào có thông tin sẽ thông báo cụ thể hơn. ĐDHĐDTTS không có thông tin về chương trình của các tỉnh khác. Người Việt quan tâm tới các chương trình này cần theo dõi trang web của các tỉnh.

Vì thời gian từ khi thông báo mở chương trình tài trợ và kêu gọi nộp đề án đến ngày khóa sổ nộp đồ án thường chỉ có xấp xỉ 1 tháng, các nhóm dân sự Việt nam năm nay sẽ ở thế bất lợi hơn các cộng đồng khác đã có kinh nghiệm nhiều năm. Vì vậy các nhóm dân sự, hội đoàn có ý định xin tài trợ nên bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị đồ án ngay từ bây giờ để có thể đề nghị ban tài trợ của cơ quan chủ quản tư vấn, kiểm tra v.v. trước khi nộp chính thức.

IV. Các trang web cung cấp thông tin về tài trợ

Thông tin chung trên trang web chính phủ:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/dotace-16052/

Các đề án của bộ giáo dục:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy

Chương trình phát triển và cung cấp thông tin bằng tiếng thiểu số:
http://www.mkcr.cz/media-a-audiovize/granty-a-dotace/default.htm#217

V. Danh bạ liên lạc

Hiện nay HĐDTTS cũng như thành phố Praha đều không có danh sách các tổ chức dân sự của người Việt nam ở C. H. Séc ngoài một số hội đoàn lớn.  ĐDHĐDTTS muốn ủng hộ tất cả các tổ chức dân sự, hội đoàn có tư cách pháp nhân. Việc xét tài trợ chỉ đánh giá theo chất lượng và khả năng thực thi đề án. Vì vậy ĐDHĐDTTS đề nghị các tổ chức dân sự, hội đoàn có nhu cầu nhận thông tin từ HĐDTTS đăng ký địa chỉ liên lạc bằng cách gửi mail tới địa chỉ: hddtts@seznam.cz.

 

Phạm Hữu Uyển
Đại diện Việt Nam tại Hội đồng chính phủ các dân tộc thiểu số
(Thông tin sơ bộ về “Sử dụng tài trợ nhà nước cho các đồ án dành cho các dân tộc thiểu số”)

(Bài gửi cho Vietinfo) 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo