Séc-Slovakia

Protest proti umístění pamětní desky: Vietnamské děti v Chrastavě

Cập nhật lúc 09-08-2015 22:05:57 (GMT+1)

 


Radě a Zastupitelstvu města Chrastava
 Náměstí 1. máje č. 1
 463 31 Chrastava

   Věc:   Protest proti umístění pamětní desky: „Vietnamské děti v Chrastavě“


         Vážená Rado a vážené Zastupitelstvo města Chrastavy,

        Na www.chrastava.cz byl nedávno zveřejněn článek ve vietnamském jazyce o návštěvě vietnamského velvyslance v Chrastavě ze dne 22.6.2015,ve kterém bylo uvedeno: „Velvyslanec projevil přání vietnamské strany postavit kamenný sloup nebo bustu Presidenta Ho Či Minh při škole ve městě  Chrastavě,v místě, kde bylo od roku 1956 přijato 100 vojensko-dětských žáků z Vietnamu.“ (doslovný překlad). Dále bylo napsáno v tomto článku :“Velvyslanec Truong Manh Son sdělil,že již vybral vhodné místo k uctění památky Presidenta Ho Či Minh v Chrastavě-to je místo za hlavní bránou vstupu do školy s květinovou  a stromově zelenou zahradou,ihned před výchovným objektem,který přijal 100 vojensko-dětských žáků z Vietnamu v padesátých letech minulého století.“ (doslovný překlad).

  Nevím,jestli byl tento článek přeložen do češtiny a členové Rady, Zastupitelstva a občané města Chrastavy byli seznámeni s jeho obsahem.

 Současně s výše uvedeným článkem byl vydán ve vietnamském tisku v Praze článek s názvem: „Velvyslanec Truong Manh Son chce postavit bustu Ho Či Minh v ČRse skoro stejným obsahem. Reakce většiny Vietnamců byla nejen vůči velvyslanci ale i vůči Ho Či Minh k tomuto návrhu velmi urážlivá.Jako jeden z „chrastavských“ dětí (my se takto nazýváme),pokládal jsem za povinnost napsat článek do tohoto vietnamského tisku,ve kterém jsem vyslovil svůj názor (čtu životopisy Ho Či Minh od různých historiků,jeho spisy a přemýšlím o  tom,co by asi řekl,kdyby „vstal z mrtvých“) asi v tomto smyslu: Jsem předsvědčen, že strýček Ho Či Minh žádnou bustu v Chrastavě nechce a toto přání nevyjadřuje úctu k němu a návrh velvyslance vychází z neznalosti předpisů a politicko-sociálních poměrů v současné ČR. 

 Mezitím předseda Svazu Vietnamců v Liberci (toto sdružení není registrováno na MV ČR,nemá IČO) na příkaz velvyslance projednal mnohokrát s vedením města Chrastavy o realizaci záměru pana velvyslance a podle slov místopředsedy tohoto sdružení, pronesených před velvyslancem a jinými činiteli na vietnamské ambasádě, chce Chrastava vzpomínat jen na děti. Přesto velvyslanec i jiní mě žádali,abych jednal s vedením Chrastavy hlavně o památce na návštěvu Ho Či Minh  a teprve potom o vzpomínce na pobyt vietnamských dětí v tomto městě v letech 1956-1959. Výsledek mého jednání se starostou a následné jednání pana 1. tajemníka a předsedy Svazu Vietnamců v Liberci,které se uskutečnilo hned druhý den po mém jednání se starostou,znájí už asi jak Rada,tak Zastupitelstvo Chrastavy.

 Pan 1.tajemník zároveň připravil velmi slavnostní program na odhalení „pamětní desky“ s výdajem 165 000,-Kč,v níž je vyhrazeno 50 000,- Kč na vyhotovení pamětní desky s názvem “Vietnamské děti v Chrastavě“. Všechnu práci a činnost by měli vykonat Vietnamci a bude se platit jen v hotovosti. Napsal jsem k tomu velvyslanci a vytkl jsem přímo panu 1. tajemníkovi,že není třeba dělat takovou slavnost s tak velkými náklady a navrhoval jsem přímo velvyslanci,že když už tuto akci nelze úplně zrušit (pan starosta na žádost velvyslance a Svazu Vietnamců v Liberci vydal již dne 15.7.2015 oznámení,že dne 2.9.2015 se bude konat výstava k založení Vietnamu na náměstí 1.máje v Chrastavě),tak ať změní akci odhalení „pamětní desky“ na setkání mladých chrastavských a vietnamských občanů pro porozumění a soužití.Pan 1. tajemník mě na to poslal sms,že pan velvyslanec mě děkuje za dosavadní pomoc a nemusím se už o nic starat a za vyhotovení dvoujazyčného textu na desce,který schválil pan velvyslanec,ručí a pak i zaplatí v hotovosti pan předseda Svazu Vietnamců v Liberci.

 Vážená Rado,vážené Zastupitelstvo,

jako bývalý žák Domova vietnamských dětí v Chrastavě a občan České republiky (mám všechny stupně školy v bývalé ČSR a ČSSR,před  změnou režimu jsem pracoval jako vědecký pracovník v EÚ ČSAV,žiji zde více jak 45 roků a jsem jeden z prvních Vietnamců,který získal hned po změně režimu s celou rodinou české státní občanství) a z průběhu dosavadního jednání v této věci, pokládám za svá morální a občanské právo a povinnost  protestovat proti umístění pamětní desky „Vietnamské děti v Chrastavě“ a žádám, aby město Chrastava zastavilo rytí textu a přípravy k odhalení této pamětní desky a to z těchto důvodů:

  1.  Jsem předsvědčen,že si nezasloužíme a ani si nepřejeme mít „pamětní desku“ o nás v Chrastavě. Nejsme ani první Vietnamci,kteří přijeli do tehdejší Československa a ani jsme nijak nepomohli rozvoji vztahů mezi našimi zeměmi a národy.Pamětní desky ve Vašem městě mají vyjadřovat úctu k zemřelým osobnostem, které měly velké zásluhy o Chrastavu nebo uchovat historicky významné mezníky tohoto města.
  2. Dosavadní naše občasné návštěvy míst,kde jsme žili,učili se a nebo se znova sešli s těmi,kteří nám kdysi pomáhali, pokládáme za naše soukromí. Umístění pamětní desky o nás může narušovat tyto  naše normální vztahy s Chrastavou a vzpomínky na naše dětství.
  3. Umístění pamětní desky je ve skutečnosti záchanné řešení pana velvyslance po nesplněném záměru postavit kamenný sloup nebo bustu presidenta Ho Či Minh v Chrastavě. Jsem přesvěčen,že umístěním této desky o nás pan velvyslanec a Vietnamci kolem něho sledují jiné cíle a ne úctu k presidentu Ho Či Minh, nemluvě o nás.
  4.  Pan velvyslanec rozhodoval o textu,který vyjadřuje pocity chrastavských občanů vůči nám a vietnamská strana hodlá hradit veškeré výdaje v této věci. To vše vede k předsvědčení,že tato deska bude spíš připominat „jeho zásluhu“, než-li památku na nás a vůbec ne na pana presidenta Ho Či Minh.
  5. Je pro nás hanbou,že pamětní deska bude  vyrobena a vystavena na náklady  chudého vietnamského lidu a nebo z peněz vietnamských podnikatelů zpřizněných s ambasádou.

S umístěním takovéto pamětní desky přímo na Vašem náměstí, podle mne,nebude souhlasit také mnoho občanů Chrastavy.

Pamětný talíř k 50. výročí našeho přijezdu do Chrastavy, darovaný již zesnulým Ing. Nguyen Xuan Chuan,CSc.,několik fotek ze setkání presidenta Ho Či Minh s námi a s českými dětmi v  Domově vietnamských dětí v Chrastavě v roce 1957, umístěné ve Vašem malém muzeu,článek o nás a o návštěvě našeho strýčka Ho Chi Minh v roce 1957 na www.chrastava.cz,který Váš starosta napsal před mnohými roky a který byl přeložen do vietnamštiny (nevím,jestli někdo z mých bývalých krajanů přečetl tento článek) a kniha životopisu 1. presidenta Vietnamu Ho Či Minh od amerického historika,věnovaná Vašemu starostovi,podle mě, stačí plně ke vzpomínce na nás i jako upřímná vzpomínka  na presidenta Ho Či Minh.

 Co se tyče mě a jiných „chrastavských dětí“,kterým je už kolem 70 i více,vždy s vděčností a láskou vzpomináme na Chrastavu a na naše dětství.

    Děkuji Vám.

  V Praze dne 04.08.2015

 Ing. Nguyen TUNG,CSc.,72 let,občan ČR,
 bývalý vědecký pracovník EÚ ČSAV

 

- Tento protest bude zaslán napřed elektronicky na podatelnu MÚ Chrastava a Vietnamskému velvyslanectví v Praze a poté doporučenou poštou na Radu a Zastupitelstvo města Chrastavy a na vietnamského velvyslance v Praze (v originále).
- Tento protest bude také zaslán k překladu do vietnamštiny a k zveřejnění ve vietnamském tisku,vydaném  v Praze.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo