Séc-Slovakia

Những kinh nghiệm qua "cuộc đảo chính" không thành ở Séc

Cập nhật lúc 25-08-2015 14:30:00 (GMT+1)
Tiến sĩ Phạm Hữu Uyển - đại diện Việt Nam tại Hội đồng Dân tộc Thiểu số Séc

 

Cộng đồng Việt Nam được chính thức công nhận là dân tộc thiểu số tại Séc cách đây hai năm và tiến sĩ Phạm Hữu Uyển được chọn là người đại diện cho Việt Nam trong Hội đồng các dân tộc thiểu số (HĐDTTS) của chính phủ Séc. HĐDTTS chỉ là cơ quan tư vấn cho chính phủ và đại diện cho các thiểu số đều tham gia với tư cách tự nguyện, không có thù lao. Tuy vậy về phía Việt Nam, vị trí này dường như có tầm quan trọng chính trị lớn hơn nên gần đây từ phía một số hội đoàn Việt Nam đã dấy lên một áp lực rất mạnh đòi chính phủ Séc phải thay đổi vị trí này. Việc làm không hợp với điều lệ của chính phủ Séc đã bị coi là một sự "can thiệp thô bạo" vào hoạt động của HĐDTTS. "Cuộc đảo chính" đã không thành công nhưng tương lai của sự hợp tác giữa các hội đoàn Việt Nam với HĐDTTS sẽ ra sao? Ông Phạm Hữu Uyển trong bài viết mới đây gửi báo chí đã thẳng thắn giãi bày những việc liên quan đến sự kiện này và giải thích tại sao mặc dù ông đã nghĩ đến việc từ chức nhưng lại quyết định tiếp tục công việc. Ông cũng đưa ra những đề nghị cho hoạt động chung trong tương lai. 

Chúng tôi xin đăng lại toàn văn bài viết của ông Phạm Hữu Uyển dưới đây để bạn đọc tham khảo và bình luận. Tựa đề của bài viết do BBT đặt.


Tổng kết các sự kiện vừa qua và vài đề nghị cho tương lai

Trong bài viết này tôi tổng kết lại và đánh giá các sự kiện xung quanh việc một số hội đoàn của cộng đồng Việt nam đề nghị bãi miễn tôi và đề cử ông Phạn Công Tú, chủ tịch Hội người Séc gốc Việt lên thay tôi trong cương vị thành viên của Hội đồng dân tộc thiểu số của Chính phủ CH Séc (HĐDTTS). Các hội đoàn tham gia sự kiện này tiến hành khá bí mật và cộng đồng chỉ được nghe một vài thông tin rò rỉ qua những kênh không chính thức. Tuy thế sự kiện này được nhiều người chú ý và gây xôn xao lớn trong cồng đồng. Đến thời điểm hiện tại cộng đồng vẫn chưa được tiếp nhận thông tin đầy đủ. Vì không có chuyên nghề trong việc đưa tin, tôi không có tham vọng qua bài viết này để đưa tin đầy đủ về sự kiện này, báo chí cộng đồng có thể tiếp cận các hội đoàn tham gia sự kiện trong danh sách tôi ghi dưới đây để có thể đưa tin đầy đủ hơn. Việc tổng kết và đánh giá lại các sự kiện chủ yếu để đi đến phần hai của bài viết nhằm đề cập đến những hiểu biết sai lầm, không đúng đắn về HĐDTTS và các vấn đề tồn đọng trong đời sống cộng đồng, xuất phát từ những hiểu biết không đúng đắn trên và có ảnh hưởng xấu tới không khí sinh hoạt cộng đồng.

Trước hết tôi xin sơ lược các sự kiện liên quan đến vụ việc này như sau: trong tháng 6 và tháng 7 Ban thư ký Hội đồng dân tộc thiểu số  lần lượt nhận được thư gửi ông bộ trưởng J. Dienstbier, Chủ tịch HĐDTTS của các hội đoàn:

 - Hội người Séc gốc Việt (ACVN) do ông hai ông phó chủ tịch Giang Thành và Nguyễn Sinh đồng ký tên,
 - Hội doanh nghiệp Việt nam tại Séc, do ông chủ tịch Phạm Thanh Long ký tên,
 - Hội phụ nữ Việt nam tại CH Séc, do bà chủ tịch Vuová Ha ký tên,
 - Hội sinh viên và thanh niên Việt nam tại CH Séc, do ông chủ tịch Bc. Phạm Quốc Lộc ký tên.

Nội dung các bức thư khá giống nhau và có thể tóm lại mục đích chung của cả bốn bức thư gồm hai điểm:

 - Lưu ý các sai sót của tôi (Phạm Hữu Uyển) trong cương vị thành viên của HĐDTTS
 - Đề nghị đưa ông Phạm Công Tú, chủ tịch Hội người Séc gốc Việt lên cương vị thành viên của HĐDTTS, đại diện cho thiểu số Việt nam thay tôi.

Bên cạnh đó trong buổi liên hoan lần 2 nhân dịp cộng đồng Việt nam được “công nhận là dân tộc thiểu số” (của HNVN) ông Thư ký HĐDTTS cũng được nghe nhiều luận điểm và đề đạt nói nhẹ là không dễ chịu, nhưng những cái đó không thành văn bản nên tôi không đề cập tại đây.

Bốn hội nói trên là các hội thành viên của HNVN có đăng ký theo pháp luật CH Séc, HNVN không tham gia trực tiếp. Tuy nhiên qua việc ông Phạm Công Tú ứng cử và được đề cử có sự đồng thuận và thông qua của Đại Sứ quán Việt nam tại Séc (ĐSQ VN) nên tôi đi trực tiếp vào bản chất của sự việc là việc này được tiến hành dưới sự chỉ đạo của HNVN và ĐSQ VN và bốn hội nói trên chỉ là công cụ tiến hành (các đồng nghiệp trong HĐDTTS tham gia giải quyết các đề nghị này mặc dù không có thông tin về việc đồng thuận giữa ông Phạm Công Tú và ĐSQ VN cũng đi đến nhận xét như thế). Mặc dù các hành động trên có liên quan đến tôi, nhưng bài tổng kết này không có ý định thanh toán mang tính chất cá nhân mà mạnh dạn đề cập đến các vấn đề cốt lõi để có cơ hội cùng nhau vượt qua vấn đề tồn đọng trong cộng đồng gây ra những cản trở không cần thiết trong sinh hoạt cộng đồng. Mục đích chính là lưu ý đến những nhận định, hiểu biết sai lầm, những vấn đề có thể còn tồn đọng trong suy nghĩ của một số đại diện của các hội đoàn trong quần thể các hội đoàn trong HNVN để mỗi người, mỗi hội đoàn cũng như các cơ quan công quyền Việt nam ý thức được vị trí vai trò của mình cũng như của người khác để cư xử đúng mực, không làm những việc gây tiếng xấu cho cộng đồng. Mặc dù cố gắng để các vấn đề đưa ra không mang tính chất cá nhân, nhưng phải trở lại một số sự kiện cụ thể và vì thế không thể không nêu ra một vài tên cụ thể, rất mong không bị hiểu nhầm và hy vọng đó sẽ không là cản trở cho các sự cộng tác trong thời gian tới.

Trước hết xin quay lại hai nội dung chính của các bức thư nói trên.


Trích Thư của các hội đoàn gửi chính phủ Séc

Thứ nhất: Về các thiếu sót của tôi là lý do cần thay tôi bằng ông Phạm Công Tú.

Xin được dịch thoáng nội dung đoạn thư đề cập đến việc này: “ .... nhưng việc hội nhập của cộng đồng Việt nam còn nhiều thiếu sót và các mặt mạnh của cộng đồng Việt nam vẫn chưa được sử dụng. Một trong những lý do của những thiếu sót này là việc ông Phạm Hữu Uyển chểnh mảng trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng. Cụ thể là:

- Không tham gia các hoạt động phòng chống ma túy,
- Không tham gia lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt nam và CH Séc
- Không tham gia các hoạt động ủng hộ hợp tác kinh tế và văn hóa giữa CH Séc và Việt nam
- Không các hoạt động xã hội, nhân đạo, giáo dục, thể thao của thiểu số Việt nam
- ....
...”

Vấn đề ma túy trong cộng đồng Việt nam theo tôi là vấn đề nghiêm trọng, tôi rất quan tâm và có không ít các hoạt động không lên truyền thông nên tạm chỉ lưu ý thế này: các hoạt động theo kiểu phòng chống ma tuý cộng đồng mà mọi người đề cập theo tôi có tác dụng trong giai đoạn đầu để làm dịu dư luận xã hội, sau đó theo tôi các hoạt động có tính chất marketing này không có tác dụng nữa. Cuộc chiến chống ma túy phải tiến hành bằng cách khác, bằng những hành động cụ thể của các tổ chức chống tội phạm của nhà nước.

Cáo buộc tôi không tham gia “lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt nam và CH Séc” là một sự lừa đảo và có thể thể hiện một mưu đồ được tính toán từ lâu – lễ này do ĐSQ VN và HNVN tổ chức nhưng không mời tôi, rồi sau đó cáo buộc tôi không tham gia với HĐDTTS. Những hoạt động khác trong cộng đồng tôi tham gia nếu thời gian cho phép và nội dung sinh hoạt phù hợp, những yêu cầu làm việc chưa bao giờ tôi từ chối. Tôi trân trọng các lời mời và nếu không tham gia tôi đều xin lỗi trước – duy nhất có trường hợp ngoại lệ theo tôi là buổi kỷ niệm của trang web Secviet tôi không tham gia được và không xin lỗi trứơc vì cho nhầm tháng vào lịch điện tử và đến lúc phát hiện ra thì đã muộn và nhân tiện đây tôi xin lỗi tờ Secviet vì sơ suốt này.

Nhìn từ phương diện HĐDTTS thì những cáo buộc trên hướng vào cá nhân tôi để đề cử ông Phạm Công Tú thì vô cùng bi hài và thiếu những logic đơn giản nhất vì nhìn chung không chỉ riêng từ ngày “Việt nam được công nhận thiểu số” thì ông Phạm Công Tú tham gia các hoạt động ít hơn tôi – không nên quên là ông Phạm Công Tú đang giữ chức đại diện Việt nam trong Ủy ban về hợp tác với các cơ quan và chính quyền địa phương trực thuộc HĐDTTS. Và nghiêm trọng hơn, tôi chưa bao giờ vắng mặt trong các hoạt động chính thức của HĐDTTS, ông Phạm Công Tú chưa bao giờ tham gia hoạt động của Ủy ban về hợp tác với các cơ quan và chính quyền địa phương. Những người trong HĐDTTS nghĩ và phản ứng thế nào về chiến dịch này chắc không cần tôi miêu tả thêm.

Nhưng những cái đó chưa phải là cái quan trọng nhất cần nói đến. HĐDTTS là cơ quan tư vấn của chính phủ CH Séc được tổ chức và hoạt động theo những quy định rõ ràng ghi trong Điều lệ của Hội đồng mà ai quan tâm đều có thể tìm thấy ngay trên trang nhất trong danh mục Thiểu số (Menšina) trên web của chính phủ. Các nội dung cáo buộc trên kể cả trong trường hợp đúng sự thật đều không nằm trong danh mục trách nhiệm của tôi. Cơ quan tôi chịu trách nhiệm chính về các việc làm của mình là HĐDTTS và HĐDTTS cũng là cơ quan có thẩm quyền nhất để đánh giá công việc tôi làm. Tôi tin rằng đại diện của ĐSQ VN và HNVN đều biết HĐDTTS đánh giá về hoạt động của cá nhân tôi cũng như các đại diện tôi đề cử vào các cơ quan của HĐDTTS thông qua phát biểu của ông Thư ký Hội đồng trong buổi gặp mặt ông Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Tất nhiên không có ai hay việc gì là hoàn thiện cả, công việc của chúng tôi ở HĐDTTS cũng không phải là không có thiếu sót và tự bản thân tôi thấy có thể làm được nhiều việc hơn hay làm tốt hơn. Rất đáng tiếc là dù cố gắng tiếp cận các cáo buộc với thái độ bình tĩnh, khiêm tốn và cầu thị, tôi không tiếp thu được gì từ các cáo buộc trên.

Thứ hai: Về việc đề cử ông Phạm Công Tú cương vị thành viên của HĐDTTS vào thời điểm hiện nay. Như đã nói trên, HĐDTTS hoạt động theo Điều lệ và việc đề cử, bãi miễn thành viên hay qui chế chấm dứt vị trí thành viên đều được qui định rõ ràng trong Điều lệ. Việc tranh chấp một vị trí nào đó trong cơ chế dân chủ là bình thường, tôi không băn khoăn. Nhưng việc đề cử “vượt qua thông lệ” như câu trả lời của ông Bộ trưởng, Chủ tịch HĐDTTS cho ACVN thể hiện thái độ làm việc không nghiêm túc và là việc không nên xảy ra. Sự thật về việc không tìm hiểu Điều lệ là điều đáng ngại trong trường hợp người ứng cử lần thứ hai và là điều đáng lo trong trường hợp của đại diện cho Hội sinh viên và thanh niên – mặc dù đây chỉ là đại diện cho nhóm sinh viên và thanh niên chịu sự quản lý của ĐSQ VN, nhưng dù sao cũng là nhóm người trẻ, có học, được đào tạo và lớn lên trong môi trường tại CH Séc.

Trong phần tiếp theo tôi đề cập đến mấy vấn đề mà theo tôi cần phải được giải quyết về mặt tư tưởng để có thái độ và hành động đúng mực, không gây nên hình ảnh xấu của cộng đồng người Việt nói chung trong cái nhìn của các cơ quan công quyền cũng như trong xã hội.

Về công lao, đóng góp và „quyền“ được lựa chọn

Một trong những điều tồn đọng tôi cảm nhận là nhiều người vẫn bất bình giữa đóng góp trong qúa trình tác động để cộng đồng VN được “công nhận là dân tộc thiểu số” và quyền được lựa chọn người đại diện của VN trong HĐDTTS. Như tôi đã nói nhiều lần, việc cộng đồng VN được công nhận là kết quả may mắn sau tác động của nhiều cá nhân và tổ chức từ phía VN cũng như phía Séc. Có tổ chức đóng góp nhiều, có tổ chức có đóng góp quan trọng và xin không nhắc lại nữa. Tuy nhiên tôi thấy rõ HNVN và ACVN bất bình vì việc đầu tư của mình mà tôi cảm giác là theo họ kết qủa chưa quay lại. Ông Giang Thành (phó chủ tịch của cả HNVN và ACVN) trong các buổi làm việc chính thức đã nhiều lần (gần đây nhất là trong lần cuối tôi làm việc với HNVN cách đây khoảng hai tháng) bức xúc là mọi người đã đầu tư khoảng năm, sáu triệu Kc, trong đó riêng ông Phạm Công Tú trên một triệu. Tôi không hiểu mọi người đầu tư vào việc gì hay cho ai và mục đích đầu tư là gì. Nếu mục đích đầu tư là cộng đồng VN được công nhận thiểu số thì tại sao lại chưa hài lòng khi đầu tư đã có kết qủa?. Nếu mục đích đầu tư là một người cụ thể được đề cử vào HĐDTTS hay một nhóm người được quyền lựa chọn người vào HĐDTTS thì mọi người đã bị lừa và cần hỏi lại địa chỉ đã đầu tư. Quyền lựa chọn người vào HĐDTTS là của chính phủ và không ai có thể đảm bảo cho người đầu tư sẽ đạt được kết qủa như thế. Vì mọi người đều là những doanh nhân nên tôi chỉ có lời khuyên mà trong kinh điển kinh doanh nào cũng đề cập đến: hãy xóa những khoản đầu tư khi đã xác định được đó là đầu tư thất thoát. Tôi và các đại diện khác của Việt nam trong các ban, các ủy ban và nhóm công tác của Hội đồng làm việc hoàn toàn miễn phí, có thể coi như một kiểu từ thiện cho Hội đồng cũng như cộng đồng. Chúng tôi không lấy của ai cái gì, không mắc nợ ai cả, nợ nần nếu có phải tìm ở hướng ngược lại.

Về điều chỉnh tài trợ

Một bất đồng lớn là việc tạm gọi là “điều chỉnh tài trợ”. Đã mấy lần tôi từ chối đề nghị của ông Giang Thành trong các buổi làm việc với HNVN và ACVN về việc lập nhóm để xét việc xin tài trợ của cộng đồng Việt nam. Lần nào tôi cũng giải thích là tôi không có thẩm quyền để lập hay cùng tham gia lập ra một nhóm như thế. Việc xin và xét tài trợ của nhà nước có luật và qui chế rõ ràng và đề nghị như trên là trái với qui chế. Như đã nói nhiều lần, tất cả các tổ chức, cá nhân đều có quyền làm đề án xin tài trợ trong khuôn khổ các chương trình tài trợ dành cho các sắc tộc thiểu số, không ai có quyền lọc không cho phép người khác làm hay nộp hồ sơ.

Tương tự như thế, chúng tôi không thể giải quyết được các bức xúc cho những trường hợp đã được xét tài trợ cụ thể ví dụ như trường hợp anh X trong qúa trình “xin thiểu số” không tích cực, luôn phê phán nhưng lại là người nhận được khoản tài trợ lớn đầu tiên là bất công hay đề án từ điển là đề án tư nhân chứ không phải cho cộng đồng vì từ điển bán chứ không phải cho không v.v. Như đã nói nhiều lần và xin nhắc lại, việc xét tài trợ do các Ban xét tài trợ gồm đại diện của các ban ngành nhà nước và đaị diện của các thiểu số và xét chung cho tất cả các thiểu số. Việc xét duyệt được tiến hành theo qui trình rõ ràng và không có tiêu chí nào về việc đóng góp của cá nhân hay tổ chức nào đó trong quá trình vận động “xin thiểu số”, đánh giá chất lượng hay tính cộng đồng của các đề án v.v. đều thuộc thẩm quyền của các Ban xét tài trợ. Tôi không nằm trong ban xét tài trợ nào và không trực tiếp thông qua bất cứ đề án nào.

Thẩm quyền duy nhất tôi có trong lĩnh vực này là lưu ý và đề nghị không xét đề án nào đó nếu đưa ra được các chứng cứ làm sai, làm không thật v.v. Cộng đồng muốn loại các đề án không tốt thì phải tiến hành bằng cách tổ chức làm những đề án tương tự tốt hơn, chất lượng hơn.

Tóm lại việc xét tài trợ đều phải tiến hành theo các qui định của nhà nước, trách nhiệm của chúng tôi là coi giữ để các qui định của nhà nước về việc này phải được tôn trọng chứ không phải ủng hộ những tham vọng ngược lại.

Về ĐSQ VN

Lần thứ hai tôi được chứng kiến người trong HĐDTTS phải thốt lên về sự “can thiệp thô bạo” vào HĐDTTS là cơ quan của Chính phủ CH Séc. Tuy lần này không có những thể hiện bằng lời lẽ nói nhẹ ra là rất thiếu tính và tầm của ngoại giao, nhưng về bản chất đây là một sự can thiệp. Và việc can thiệp như thế vào cơ quan của Chính phủ nước sở tại là tiếp tục sai lầm ngoại giao. Việc dùng các hội đoàn tầng hai và tin rằng người ta không có bằng chứng là niềm tin ấu trĩ vì quan trọng không phải là bằng chứng mà là có nhìn thấu được sự thật hay không. Cái mà ĐSQ VN và có thể cả BNG VN nên đưa vào cẩm nang ngoại giao là nên từ bỏ những tham vọng như thế kể cả trong trường hợp có cơ hội – việc ĐSQ VN tham gia sắp xếp người vào Hội đồng là không chấp nhận được đối với các cơ quan công quyền của nước sở tại.

ĐSQ VN hoàn toàn có quyền xác định quan hệ của mình với người đại diện của thiểu số Việt nam trong Hội đồng. Mối quan hệ tốt giữa ĐSQ VN và HĐDTTS có ảnh hưởng tốt cho không khí sinh hoạt trong cộng đồng, ngược lại mối quan hệ không tốt không làm làm xấu quan hệ ngoại giao của hai nước – HĐDTTS không có trách nhiệm ngoại giao, cái đó thuộc về thẩm quyền của Bộ ngoại giao. Mặc dù ngoại giao không nằm trong nội dung công việc, tôi luôn cố gắng giữ quan hệ với ĐSQ VN ở mức đúng mực.

Về những người có ý định ứng cử vào thành viên Hội đồng

Xin được vài lời có thể nói hơi thiếu khiêm tốn đối với những người có ý định một lúc nào đó ứng cử vào thành viên của HĐDTTS.

Việc đầu tiên cần ý thức là HĐDTTS là cơ quan của Chính phủ CH Séc chứ không phải là khuôn mặt đại diện chung cho cộng đồng và các tổ chức của cộng đồng Việt nam. Phải đọc kỹ Điều lệ và các tài liệu khác của HĐDTTS để hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐDTTS, đại diện cho cộng đồng Việt nam. Chữ “đại diện cho cộng đồng Việt nam” trong trường hợp này phải hiểu là người đó được tuyển từ cộng đồng Việt nam và sẽ tư vấn cho HĐDTTS về các việc liên quan đến cộng đồng Việt nam.

Việc thứ hai cần ý thức là công việc trong HĐDTTS là hướng tới các giá trị cơ bản của nước sở tại, tư vấn cho Chính phủ và các cơ quan và chính quyền địa phương trợ giúp các thành viên của các sắc tộc thiểu số hội nhập vào xã hội đồng thời có cơ hội bảo tồn và phát triễn văn hoá và ngôn ngữ của mình. Việc này phải hướng tới tất cả các thành viên của cộng đồng chứ không phải cuộc chơi sang của các đại gia. Vì ý thức được là công việc trong HĐDTTS không có thù lao nên HĐDTTS bố trí công việc không nặng nề, không quá tốn thời gian. Công việc này không chỉ dành cho những người nhiều tiền, thừa thời gian như một số người khẳng định.

Và điều quan trọng nhất cần phải xác định: vì HĐDTTS là cơ quan của Chính phủ CH Séc nên người ứng cử không thể chấp nhật sự điều chỉnh hay thông qua của ĐSQ VN. Chấp nhận điều chỉnh của ĐSQ VN hay bất kỳ cơ quan nào khác của nhà nước Việt nam là đã phản lại sứ mệnh của mình trong HĐDTTS.

Thay cho lời kết

Trong kỳ họp lần cuối của HĐDTTS ông M. Sloboda, thành viên của HĐDTTS, đại diện cho giới chuyên môn, đã từ chức trước hạn. Tôi bị bất ngờ và rất tiếc và có nói chuyện riêng với ông sau buổi họp. Cuối buổi tôi có tâm sự với ông là tôi cũng đang cân nhắc chuyện từ chức từ mấy tháng nay rồi, lý do là theo tôi các cơ chế và nguyên tắc hoạt động đã được xây dựng và tôi muốn nhường chỗ cho thế hệ trẻ vì tin rằng họ sẽ làm tốt hơn. Ông nói là liệu kết luận của tôi như thế có hơi vội không và tôi phải cố làm hết nhiệm kỳ vì đây là nhiệm kỳ đầu tiên của đại diện Việt nam và HĐDTTS khen cách làm việc của nhóm chúng tôi. Phải thú nhận là ông nói đúng, tôi đã kết luận vội vàng, các nguyên tắc về HĐDTTS chưa được thấm sâu vào cộng đồng, niềm tin của tôi vào thế hệ trẻ có thể chưa hoàn toàn có căn cứ. Công việc phía trước vẫn còn nhiều.

Praha ngày 21. 08. 2015
Phạm Hữu Uyển

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 • #108 TẨY CHAY: Chủ tịch hội

  05-09-2015 20:37

  Những người đứng sau vụ này đều kinh doanh và thu lợi từ cộng đồng người Việt tại Séc.
  Hãy đứng lên đi ra ngoài khi họ phát biểu. Đừng dùng dịch vụ mà họ cung cấp.
 • #107 xxx: ĐSQ cùng các hội gỉa mạo chữ ký

  04-09-2015 02:15

  Theo thông tin nội bộ thì bà Hà, chủ tịch Hội phụ nữ không hề biết mình ký tên vào kiến nghị đòi bãi nhiễm ông Uyển. Tức ai đó mạo chữ ký của bà.

  Ai đã giả mạo chữ ký này để trình lên chính phủ Séc ???
 • #106 Đại Việt: CÔNG KHAI - MINH BẠCH

  03-09-2015 22:59

  Theo tôi :
  -Các tổ chức có liên quan tới các hoạt động của cộng đồng (kể cả ĐSQ) nên công bố công khai rõ tổng các thu - chi cho các hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại Séc. Nếu chúng ta làm thế, sẽ rất tốt để thấy rõ các vấn đề có liên quan khác.
 • #105 Tùng: Quả Báo !!!

  03-09-2015 10:16

  Long ăn ở kiểu gì mà giờ lắm scandal thế ??? Nghĩ cũng tội.... Cắt.
  Lạc đề.
 • #104 Thầy Bói: Tổng kết về Dư Luận Viên

  03-09-2015 08:41

  Đọc phản hồi tự nhiên muốn tổng kết về DLV của Sứ quán. Có lẽ ĐSQ có 2 DLV tích cực nhất, đặc biệt hai người có hai trường phái ngược nhau nhưng bổ xung cho nhau. Một ông theo cách viết là người chắc già, gầy đeo kính hay lê la quán xá, cách ăn nói nịnh bợ vừa nói vừa nhìn thăm dò thái độ người khác. Trong bài này ở số 86, trong bài „Đại sứ quán có tham gia cuộc ”Đảo chính” trong cộng đồng người Việt?“ chính là số 10 Lan Hradec. Ông thứ hai kiểu tuyên huấn, trẻ hơn nên hăng hơn, ngựa non háu đá, thích ra lệnh, thường bị mọi người xa lánh trong các cuộc vui do hiếu thắng, thích chỉ đạo, nói lấy được không cần biết quan điểm người thứ hai. Đó là ông số 54,55, 59 ở bài này và ông Nguyễn Việt Chumutov số 11 ở Bài kia.

  Cả hai đều chung một điểm, trình độ xã hội kém, vốn từ nghèo nàn, những người như vậy hay bị xa lánh vì chưa mở mồm đã biết muốn nói gì, con người nhàn nhạt, hay thù dai dễ dẫn đến bệnh huyết áp, tim mạch
 • #103 Ông ba mươi: Vẫn là sứ quỉ-quán sứ-sứ quán

  03-09-2015 08:29

  Ông Uyển là người được nước bạn đề cử là có cơ sở,hợp lý,hợp tình.ông chứng tỏ được năng lực và lòng nhiệt tình ,vô tư trong công việc vì công đồ̀ng...tôi nghĩ sứ quán không nên chạy theo ô-tô mà lái đằng đít,kết hợp mấy ông rỗi việc hay vẽ voi phá đám,quen trò cũ thô thiển...
 • #102 Quang: Oan ức

  03-09-2015 01:14

  Mọi người không hiểu gì về Long đừng nói thế, tội cho nó. .... cắt. Lạc đề.
 • #101 ngoc huy: GỬI LỜI CHI ÂN

  03-09-2015 00:03

  Ôi ông son Ơi hơi ông son
  Thôi thôi uy tín tan tành từ đây
  Cái trò ném đá giấu tay
  Tưởng tây không biết là tay ông làm
  Ông ơi,ông tưởng ông khôn
  Hoá ra ông chỉ khôn lồi...
  Mà thôi,,,,,,,,,,,,,,,,Đắng lòng
 • #100 Phong Cúc : Chị Khánh

  02-09-2015 15:49

  Cho em gửi lời chúc mừng đến thằng em Long của chị nhé, thế giờ đi vặt ... cắt.
  Lạc đề
 • #99 hoàng sơn: người xa sư.....góp vui cộng đồng

  02-09-2015 00:50

  Hưu hưu gió thổi đầu non
  mấy bác sứ quán là con ngọc hoàng
  ngọc hoàng ngự ở trên trời
  thấy con làm bậy hai hàng lệ dơi

  Thương cho đất việt ta ơi
  Người tài cũng có mà sao kém tài
  Để cho máy bác sang đây diễn hài
  bày mưu tính kế hại người
  mong cho mục đính đặng vào tay ta
  giang sơn rộng lớn bao la
  mà sao các bác vẽ chả gia thu gi
  thư chim cánh cụt gưi đi
  để cho tây đọc trẳng hiểu chi mô
  đọc song cả lũ nó cười
  mấy bác sứ quán dại người dại thân

 • #98 Chị Khánh : Gửi Phong Sủi

  01-09-2015 16:42

  Phong ơi, chị Khánh đây. Đúng là thằng Long nó hơi chập điện chút thật, chị cũng bảo nó bao nhiêu lần là đừng lên facebook làm trò nữa nhưng tính nó vẫn cứ thích oai, ... cắt. lạc đề.
 • #97 Đại Việt: Gửi bạn 93

  01-09-2015 13:38

  Vài lời gửi bạn 93 :
  - Bạn có quyền tự do bình luận trên diễn đàn, nhưng như vậy không có nghĩa bạn có thể "vơ đũa cả nắm"-cụ thể ở đây là tập thể người Thái Bình. Bạn đã không " chính danh" và lại ăn nói quá hồ đồ thì ai có thể tôn trọng bạn và ý kiến của bạn?
  - Tôi không có ý bênh vực cá nhân nào có liên quan đến sự việc trên...Tôi chỉ nêu quan điểm và suy nghĩ của mình để cho sự thật có đất sống và phát triển , nhất là trong cộng đồng Việt ta .
  -Việc các hội đoàn có thư kiến nghị tới phía Séc là có thật. Những ai ký tên thì người đó chịu trách nhiệm.
  - Tại sao cùng một lúc các hội đó lại làm như vậy? ai đã "giật dây" ? câu hỏi đó cũng không khó suy luận ra.
  - Trong tương lai tôi luôn mong mọi người có ý kiến-tranh luận để góp phần cùng làm sạch cuộc sống văn hóa của cộng đồng.

 • #96 Việt gốc tre: BAO GIỜ CÓ HỘI THẢO ĐỂ CÒN THAM GIA?

  01-09-2015 13:12

  Theo nguồn tin riêng thì chỉ có Hội Doanh Nghiệp là có nói là hội không ký một văn bản nào để đề cử ông Tú và hạ bệ ông Uyển, còn 3 hội kia thì im lặng. Nếu đúng vậy thì chỉ có Hội Doanh Nghiệp là bị mạo danh mà thôi. Không biết là ông Lê Đức Vượng cùng các bạn hữu của ông ấy mở hội thảo với ông Uyển và bốn hội đoàn kia như thế nào rồi, cho đến thời điểm hiện tại thì cả 4 hội đoàn lẫn ông Tú chưa hề lên tiếng về vụ này. Còn ông Vượng thì sau khi ông Uyển nhận lời tham gia cũng thấy im hơi, lặng tiếng không thấy đứng ra bảo vệ ông Tú và ra " tối hậu thư " với người khác nữa. Chắc là có ai giật dây, không cho viết nữa.
 • #95 NGƯỜI ĐƯA TIN: THÔNG TIN

  01-09-2015 12:40

  Ông DS là người đứng đằng sau cùng bàn nhau làm ra vụ kiện tụng lật đổ ông Uyển, rất may cơ quan của Séc họ có luật rõ ràng, họ không làm theo những mong muốn của SQ yêu cầu, mọi người cứ nhìn xem đội ngũ ngoại giao của SQ VN không thấy ai có phong độ đại diện cho pháp luật và nhà nước VN tại Séc, ds gì suốt ngày đi chơi Golf, không lo đến bảo hộ công dân, chỉ nghĩ đến xin tiền cộng đồng, thật là xấu hổ cho người đại diện, đầu óc kém cỏi nói năng thì lắp bắp, tôi khuyên ông tránh xa TH. ... cắt.
 • #94 Chị Khánh: Gửi Phong Sủi

  01-09-2015 11:14

  Phong ơi, chị chẳng bênh Long đâu, nhưng em nói vậy hơi quá.... cắt.
  Lạc đề
 • #93 NGƯỜI ĐƯA TIN: THÔNG TIN MỚI

  31-08-2015 23:42

  Theo thông tin mới nhất tôi được biết Vụ này là do mấy anh Thái Bình MÓT làm cán bộ quá không chờ được hết nhiệm kỳ của anh Uyển chứ không có hội nào dính vào vụ kiện tụng này, kể cả hội thanh niên lẫn hội phụ nữ, nhân đây tôi cũng góp ý anh Thành Cháy, cả cộng đồng đều biết anh là người NÂNG BI HỨNG ĐÍT giỏi nhất cộng đồng, những người như anh không có khả năng giúp gì cho cộng đồng đâu cho nên đừng lấy danh nghĩa cộng đồng làm những việc NGU XUẨN nữa, giữa anh Uyển và anh Tú chưa biết ai giỏi hơn ai, bản thân anh Tú còn có nhiều động cơ cá nhân, lợi dụng danh nghĩa cộng đồng để làm những việc có lợi cho mình, đã mấy năm rồi anh Tú và anh Thành kêu gọi dựng lên hội người Séc gốc Việt, quyên góp tiền của bà con mà chưa thấy làm được việc gì, thậm chí còn chưa tổ chức được đại hội. Tôi nghĩ các anh có tâm huyết thì nên làm tốt công việc của mình đi đã đừng có MÓT lung tung nữa .
 • #92 Phong Sủi : Chào Long

  31-08-2015 23:20

  Long giờ cũng ngồi bàn chính trị như đúng rồi, không lo mà làm ăn đi suốt ngày ngồi nhà lên facebook hát "nhại" ... cắt.
  Lạc đề
 • #91 Buôn lậu thành: Chủ tịch hội

  31-08-2015 21:45

  Những người dạng sau chính phủ Séc không bao giờ họ chấp nhận:
  -Thân mật với DSQ VN
  -Buôn thuốc lá lậu,kinh doanh chợ trốn thuế thu nhập,lập công ty bán hàng trốn thuế DPH
  -Đưa người,tổ chức hội kín thậm thụt với chính quyền CS,cho vay nặng lãi.
  -Chuyển tiền ,rửa tiền cho những tổ chức buôn lậu và phạm pháp.

  Séc họ công nhận quyền của hơn nghìn người Séc gốc Việt chứ không phải tất cả người Việt nam ở Séc,đừng có nằm mơ.Người có năm bảy đấng,dạng không có quốc tịch thì đừng xía vào làm gì cho mất thời giờ.NGU thế như mấy tay CHỦ TỊCH các hội
 • #90 Long: Tham vong

  31-08-2015 14:10

  Theo thông tấn xã CIA Trong tương lai các hiệp hội sẽ đề nghi ông Đai sư Sơn thay ông Zeman chủ tich Cộng Hoà Séc.
  Chúc các hiệp hội thành công.
 • #89 Ký danh: cơ hội

  31-08-2015 13:29

  người có tầm, có tâm vẫn là ông Uyển, còn kẻ cơ hội , xôi thịt, vẫn là xôi thịt, vẫn hội hè đàn đúm,tâng bốc ,vẫn ngồi đúng vị trí của mình.
 • #88 Người bán Chữ: Gửi em ở cuối .... dẫy tính tiền

  31-08-2015 12:38

  Anh nghĩ em nói không đúng mà như C.. ấy. Chắc em lại có chức quyền hay họ hàng cùng bọn ấy hả mà em còn sợ anh tung vài cái tin liên quan đến thượng tầng xã hội Việt.

  Em có đọc anh David nguyễn viết chưa.

  Các người làm với Séc hầu như không có lương, họ phải bỏ làm để tham gia, không được thảnh thơi đi bán Pôt như em. Em đòi hỏi lắm thế, em có hiểu thế nào là từ thiện không, em đã đóng cho người ta đồng cắc nào mà em bảo phải đứng về phía em, trong khi em được đồng nào em găm về mua đất cống cho bọn quan chức VN.

  Em đổi một quyển hộ chiếu Dịch vụ, ĐSQ bóp em lòi kèn ra em có kêu không. Nhục hay không là do bản thân chứ có phải do mấy ông cán bộ đâu. Em nhìn mấy ông chủ tịch hội đoàn đấy, dân họ còn coi thường chứ đừng nói đến Tây. Em chẳng hiểu gì về pháp luật cả, chức danh này là CHỈ ĐỊNH, em hiểu không. Trước khi chỉ định họ phải hỏi bên an ninh, cục phản gián quốc gia... là ông này có vấn đề gì không, ông phải trong văn vắt chứ không nhờ nhờ như mấy thằng chủ tịch hội đoàn, quá khứ toàn tranh chợ, buôn thuốc lậu, đưa người, thậm chí cho vay lãi bọn trồng nấu... sử dụng bộ đội. Em cứ đòi bầu cử tự do, quá bán, cái này em tranh thủ nói ở đây thì được về Vn nó cho em thành tù nhân lương tâm ngay. Khéo anh lại phải chạy về mớm cơm cho Tù là em ấy chứ, à mà bên này em đã phải làm việc này chưa, nhà nào chả dính vài thằng trong tù vì tội cỏ cây hoa lá.

  Anh dậy em câu này Nhân bất học bất chí lý, em viết lên nhiều người đọc lắm, nên trước khi em viết em phải đọc lại, các câu hỏi em phải tự lập luận trả lời, thấy lưu loát rồi hãy đăng

  Em đi AKCE tiếp đi nhớ bảo trọng. Hôm nọ anh cũng đi AKCE có thằng bán Pot như em nó khuân sạch cả Paleta bia, 1 thằng Tây nó đến xin 2 chai nó không cho, Tây ra báo Informace, Informace lên Loa, alo hạn chế số lượng mỗi người 2 bịch, VN bỏ súng xuống thì sống chống thì chết. Để hôm nào gặp a. Uyển anh bảo để Uyển cho em cái Hotline, em thông báo việc này ngay cho Chính phủ. Nó làm nhục mình
 • #87 Hoàng Hùng: Ông Phạm Hữu Uyển không phải là đại diện cho cộng đồng người Việt trong HĐ DTTS

  31-08-2015 11:25

  Cái bạn số #86 có vẻ là có trình độ vì giọng văn rất mạch lạc và với đoạn văn dài như vậy không có lỗi chính tả. Thế nhưng ngay cả như thế vẫn cứ bị nhầm lẫn cái nỗi sơ đẳng như 4 cái hội đoàn vừa viết đơn kiến nghị hạ bệ ông Uyển và đề cử ông Tú.

  Đã nói đến N lần là ông Uyển không phải đại diện cho người Việt sống ở Séc trong HĐ DTTS mà ông ấy là đại diện cho người Séc gốc Việt. Cái chức danh này là do chính quyền Séc chỉ định, chọn lựa,... và việc bầu, bãi,... là phải theo luật của nó.

  Chính vì phần lớn người Việt kể cả có học, lẫn ít học cứ hay nhầm lẫn như vậy cho nên đòi hỏi ông Uyển những việc mà ông ấy không được giao. Khi ông ấy không làm những việc không phải của ông ấy thì đòi miễn nhiễm, mới thành trò cười cho chính quyền Séc. Cho nên ông nào sau này muốn thay thế ông Uyển ở nhiệm kỳ sau này phải chú ý những điểm này. Đặc biệt là càng độc lập với sứ quán VN bao nhiêu thì càng có cơ hội được chính quyền Séc chọn lựa bấy nhiêu.

  Một lần cuối nhắc lại rằng chức vụ trong HĐ DTTS là không phải do dân bầu và chỉ là đại diện cho người Séc, chứ không đại diện cho người nước ngoài như mấy người quốc tịch Việt như chúng ta. Xin đừng nhầm lẫn.
 • #86 người bán Pôt: Vài tâm sụ của người bán Pôt

  30-08-2015 18:39

  Những kinh nghiệm qua "cuộc đảo chính" không thành ở Séc (vietinfo.eu)

  Sáng nay đi mấy siêu thị lấy hàng AKCE về bán cho dân Séc kiếm chút lời, trời thì nóng bỏ mẹ đẩy xe hàng ì ạch nào là bia, nước dobra voda, bánh kẹo, rau quả…mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra quầy trả tiền thì Tây nó lùa vào một góc để kiểm tra hàng và tính tiền nhục như khuyển, trong lúc chờ đợi trả tiền mấy người đồng nghiệp “ Dân bán Pốt’’ đua nhau tinh vi tranh luận sôi nổi về bài viết Những kinh nghiệm qua "cuộc đảo chính" không thành ở Séc của ông Phạm Hữu Uyển, người thì nói thế nào là đảo chính, người thì nói chuyện nhỏ như con thỏ có cái đếch gì mà các ông cứ thừa hơi rách việc phải cãi nhau, nếu không biết thì lên mạng gõ Gô gờ mà hỏi. Một bà vợ trong nhóm khuôn mặt khắc khổ nói với ông chồng : Thôi xin các ông đừng lắm chuyện im đi cho chúng tôi nhờ, trả tiền đi, xếp hàng lên xe để về mà bán lấy tiền cho vợ con sinh sống chứ ông tiến sỹ Uyển hay ai đại diện trong Hội đồng dân tộc thiểu số đối với chúng tôi To je jedno – Chẳng giải quyết vấn đề gì , tại sao các ông các bà cứ không khảo mà xưng, vạch áo cho người xem lưng, tại sao các ông thích làm cán bộ không ngồi nói chuyện với nhau mà phải đưa nhau lên báo kể tội, thâm chí nhục mạ nhau…
  Một bác lớn tuổi tỏ ra hơi có tý học nói đại khái: lâu rồi vất vả quá, bác cũng học hơi cao có bằng cắp hẳn hoi nhưng ở cái đất này biết làm gì hơn ngoài đi bán Potraviny như mọi người, theo bác nghĩ xã hội phân công mỗi người một việc từ những người nhiều chữ đến người ít chữ mục đích ổn định cuộc sống đừng ăn bám xã hội .Nếu ông Uyển hay bất kể ông A, bà B nào mà thay mặt cộng đồng người Séc gốc Việt hay cộng đồng người Việt ngồi ở cái ghế trong Hội đồng dân tộc thiểu số ( lưu ý đây là chức danh đại diện cho cộng đồng người Việt trong HĐDTTS của Chính phủ Séc) chứ không phải là quan chức Chính phủ. Người này phải:
  - Luôn gắn kết với cuộc sống của bà con người Việt tại CH Séc được đại đa số bà con trong cộng đồng ủng hộ.
  - Tổ chức và tham gia các hoạt động của cộng đồng.
  - Giúp đỡ bà con khi gặp hoạn nạn , khó khăn kể cả về vật chất lẫn tinh thần.
  - Tổ chức bà con cộng đồng quyên góp giúp người dân Séc khi gặp khó khăn, hoạn nạn…
  - Có quan hệ tốt với chính quyền nước sở tại và Việt Nam.

  Về việc bốn hội đoàn của người Việt đệ đơn đề nghị HĐDTTS miễn nhiệm ông Uyển là chuyện bình thường vì chúng ta sống ở một nước có nền dân chủ như ở nước sở tại trong nhiệm kỳ của Chính phủ cũng có nhiều vị Bộ trưởng thậm chí kể cả Thủ tướng cũng bị miễn nhiệm khi Quốc hội biểu quyết quá bán…

  Em có vài lời như vậy thôi, mong các bác để thời gian mà tu chí làm ăn, đừng tranh luận nhiều đừng nhục mạ, bóc mẽ nhau trên báo chẳng hay ho gì tây nó cười cho, có gì không nên không phải thì đóng cửa mà bảo nhau chứ đừng coi thường nhau ông thì nói người Séc gốc Việt mới là người được hưởng quy chế này, người thì ôm cả cái cộng đồng trên 60 nghìn người… tóm lại ông có quốc tịch Séc , Pháp, Đức hay Hoa Kỳ… thì ra ngoài vẫn là da vàng, tóc đen, mũi tẹt đối với Séc thì họ vẫn gọi chung là Vietnamci. Ha..Ha.. Em nói vậy có đúng không các bác?
  Chào các bác nhé.
 • #85 Hội Đoàn: Điểm danh nào

  30-08-2015 07:48

  Bạn Nguyễn Việt Kiều viết rất hay. Chỉ xin bổ xung Hai Chật buôn lậu từ mạn Brno rồi mới xuống Cheb. Chúng tôi vẫn thắc mắc cái vườn 1.200 cây cách đây mấy năm bị phát hiện ở Kladno có phải của HC và đại ca DC dưới Cheb không. Tại đây cũng mong các địa phương khác lên tiếng về tình hình hội đoàn, các hoạt động khác như thi Miss, Sao Mai .... Mời anh Hùng Phập và chị Xuyên phát biểu một nhát
 • #84 Ký danh: Uyển là người đáng kính trọng

  29-08-2015 12:25

  Uyển ơi, duới con mắt anh và các cháu sinh viên (là các cháu sinh viên thật sự, chứ không phải các cháu qua các šlo luyện rồi vào đuợc trường ĐH và là cơ sở cho phụ huynh mát mặt với bạn bè khi hỏi thăm về con cái) Em là người tài năng và có nhân cách lớn.

  Tiếc thay đát nuớc VN không biết cách đế sử dụng em tại quê nhà, và giờ đây không biết phát huy vai trò của ren ở xứ người. Anh tiếc lắm, anh đau lắm khi đọc được những tin này.

  Em ơi, hãy vì đại nghĩa mà sống , đừng mất čas và sílu tr anh cãi làm gì. Làm lu mờ cái sự tinh anh của một đại chi hs nhân quân tử như em.

  Chúc em khoẻ
  Anh Khánh Quang
 • #83 Nguyễn Việt Kiều: Ủng hộ Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số

  29-08-2015 11:31

  Tôi tởm lợm mỗi khi nhìn thấy "hoạt động" của các hội đoàn do ĐSQ và cái Hội người Việt do mấy tay "chủ chợ" thao túng, giật dây nhằm mua danh hão, bán tước hiệu, được lên mặt báo... nhưng chẳng được ai công nhận. Nó chỉ là hình thức xuân thu nhị kỳ ăn chơi, nhảy múa, vui chơi để làm quên, tạm thời xua tan những tổn thương tâm lý và những hạn chế nhận thức trong môi trường lưu vong xa xứ phát sinh. Những hội hè dạng này lại là nơi tạo bè cánh, gây mất đoàn kết nghiêm trọng.

  Sát nách Praha, chỉ khoảng mươi, mười lăm km đường chim bay, đi khoảng 30 phút là đến Kladno, nơi đấu đá nội bộ, tranh giành chức vụ chủ tịch hão giữa anh Hải "chặt" và Minh "thanh hóa" là 1 ví dụ cực kỳ điển hình.

  Hải "chặt" có tí tiền từ thời còn buôn lậu ở Cheb, lên Kladno xây nhà to, tạo được bè cánh là số chị em - mà vị chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang khả ố gọi là "sồn sồn", làm hậu thuẫn để hất cẳng Minh "thanh hóa". Kết quả nhóm Vĩnh Phúc của Hải “chặt” đã chặt đẹp Minh “thanh hoá”, độc quyền thu tiền của dân bán lẻ Kladno, tổ chức chị em son phấn, nhảy nhót khắp nơi. Minh thanh hóa thất thế bỏ luôn “cộng đồng” của Hải “chặt”, trở về ẩn dật trong cửa hàng Pot.

  Đây chỉ là 1 trong hàng chục “hội” của đám người Việt Nam lưu vong kinh tế - hậu quả của những chính sách sai lầm nối tiếp sai lầm do Đảng CSVN gây - ra mà những chuyện hỉ, nộ, ái, ố, lạc nếu được công khai thì không còn mực và giấy để tả.

  Trong hàng chục năm qua ĐSQ trơ trẽn “lạm thu” - tức hút mồ hôi, công sức, thành quả lao động của công dân Việt Nam tại Séc - như con đỉa hút máu 1 cách đê tiện, bỉ ổi nhất, mà dù những kẻ trung thành nhất với chế độ cộng sản Việt Nam trong ấy cũng đều bất đồng, ca thán và lên án. Nhưng với chừng ấy “hội đoàn đại diện”, tất cả như bị bó tay, thôi miên, chẳng làm được 1 tí gì để ngăn chặn sai trái, vượt khuôn khổ của luật pháp CHXHCNVN cũng như của Séc từ phía ĐSQ và bảo vệ lẫn nhau hữu hiệu.

  Chúng ta nên nhớ, rằng chúng ta đang sống ở CH Séc tự do, dân chủ, nơi mà bằng sức mạnh của nhân dân, người ta đã lật đổ cả chế độ Cộng Sản còn mạnh hơn chế độ Cộng Sản ở Việt Nam hiện nay hàng nghìn lần mà không cần bắn 1 phát súng.

  Hội đoàn như đang tồn tại mà chẳng thể hiện được 1 tí quyền lực và hoàn toàn chẳng bênh vực được quyền lợi cho đại đa số, thì nó chỉ là trò hề rẻ tiền của đám xướng xa vô loài, do ĐSQ và các tay nửa buôn lậu nửa cộng sản hợp thành, nên chấm dứt ngay các hội đoàn ấy cho nước nó trong.

  Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số của anh Uyển mặc dù còn rất non trẻ, không phải là nơi xôi thịt cho các dạng cơ hội, càng không phải là tổ chức có chỉ đạo của 1 đám người đã đang và luôn VI PHẠM NHÂN QUYỀN của nền Độc Tài, Tham Nhũng, Thối Nát từ đảng CSVN và chế độ hủ bại đương thời tại Hà Nội, nhưng Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số đang đại diện đấu tranh cho chúng ta trên và trong mọi lĩnh vực.

  Vì sao các bạn phải sống lưu vong? Tại sao dân Việt phải bôn ba như Minh Râu trước đây hơn 100 năm “tìm đường kiú nước”?

  Dưới dạng “xuất khẩu lao động”, hàng triệu người Việt Nam đã ra đi và hàng triệu người khác đang phải chờ trực, sẵn sàng trả tiền bằng cả gia sản của vài 3 đời để mua viza hòng đến lượt. Rồi khi sang đến xứ người, phải làm những công việc hạ đẳng, nhục nhã - như Minh Râu xưa kia - chỉ để “xóa đói giảm nghèo” – thành tích trong 30 năm “đổi mới” của Đảng CSVN ta đó.

  Và để cho Đảng CSVN tha hồ tham nhũng, đục khoét, phá hoại đất nước Việt Nam, làm giàu riêng cho bản thân và đồng bọn, rồi mụ mị chúng ta là thành tích và thành công xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa của Đảng. Đất nước Việt Nam nào phải tài sản riêng của đảng CSVN để lãnh đạo, đảng viên bòn rút, tàn phá chia chác nhau?

  Nền chính trị dù Cộng Sản hay Cộng Hòa đâu phải đặc quyền, đặc lợi của Bộ Chính Trị để bắt dân ta phục tùng độc tài? Tự Do – Dân Chủ mà Minh Râu rêu rao ở Ba Đình năm 1945 nay đã trốn đi đâu hay đã chết và chôn theo ông ta trong cái mả to tổ bố ở Ba Đình?

  Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số với những mục tiêu rõ ràng và cương lĩnh cơ bản nhất, từ việc chống lại ĐSQ lạm thu, đến những chuyện đối ngoại với chính quyền Séc và trong tương lai, kể cả việc thành lập ra những tổ chức đối đầu chính trị trực diện với nền độc tài tại Hà Nội đòi NHÂN QUYỀN - để chế độ cộng sản không còn nấp sau điều 4 của HIẾP PHÁP - tước đoạt tự do, dân chủ, nhân quyền của chúng ta. Để quan lại cộng sản bớt nhũng nhiễu và ăn cắp, mọi người Việt Nam đều có cơ hội sinh sống, học tập, làm việc không thua gì Hàn Quốc, Nhật Bản ngay trên quê hương, tổ quốc mình. Để mọi công dân Việt Nam bước ra thế giới được tôn trọng và được ngẩng cao đầu.

  Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số - đó mới thật sự là CỦA CHÚNG TA.
 • #82 Wu: làm trò

  29-08-2015 11:01

  Ở việt nam hội đoàn nào nhen nhóm thì nó bằng mọi cách cấm đoán. Sao sang đây cứ làm trò lập hội vây cánh nọ kia là thế nào? Biến ... về nơi xhcn .. mà làm trò đừng gây ảnh huởng đến đât nc thanh bình của chúng tôi.sự thật mất lòng.
  chào thân ái
 • #81 Nguyen Tiep Teplice: Tiêu đề

  29-08-2015 10:08

  Day la ban kiem diem cua ong Uyen day chu _ nao la vang mat có lí do, nao la nhan khuyet diem, ong Uyen ma ve Viet Nam sinh hoat dang cong san Viet Nam thi... cắt.

  Đề nghị viết tiếng Việt có dấu.
 • #80 Dũng sĩ : Góp vui

  29-08-2015 07:35

  Thằng cha đại sành mạnh son
  Tay cầm cu đái, tay vờn lắm Ku (Koruna)
  Tướng thì trông như gà rù
  Lại thêm cái mẹt nhìn ngu vãi lô
  Tướng này là tướng mõ thôn
  Mõ thôn thì chỉ ngắm đồn ca ve
  Nói năng thì lại lè nhè
  Vậy mà ham muốn kết bè nhố nhăng
  Giờ thiên hạ gọi bằng thằng
  Lo mà tích Đức...chứ không
  Hàm răng chẳng còn

  *****
  Lại thêm anh pham tu già
  Xa trời gần đất im bà nó đi
  Ganh đua chức tước làm gì
  Để giờ thiên hạ nó đì nhục chưa?
  Ngày xưa thì lo cày bừa
  Giờ có tí của chưa vừa lòng sao?
  Đáng ra anh rất tự hào
  Nhưng giờ mất hết mâm cao cỗ đầy
  Mong anh giữ cái mặt dày
  Nghe thiên hạ chửi vui vầy đêm khuya

  *****

  - Trong các đời đại sứ ở Séc chắc chỉ mỗi đại sứ Bút là được lòng dân nhất

  - Việc làm của anh Uyển thật đáng được trân trọng

  - Mấy hội đoàn xôi thịt, mâm nào cũng chén, nhạc nào cũng nhẩy thì không có gì để nói ngoài mấy từ : "Vô đủ thứ"
 • #79 nguời làm pot: ủng hô anh UYỂN

  28-08-2015 17:56

  em ủng hộ Bác Uyển ,bác số 74 nói hay thế em kêt nhất câu Câm lặng trước những sai trái nghiêm trọng là sự đồng lõa, hèn nhát, thủ tiêu đấu tranh! Để cho cái xấu tự do lộng hành thì đó còn là một tội ác! (vietinfo.eu)

  còn với em nói đến hội đoàn va dsq thì vào zachod ngồi còn suớng hơn nói về họ.
 • #78 Việt Anh : Hiệu quả hoạt động .

  28-08-2015 14:00

  Để đánh giá hiệu quả của các hội đoàn người Việt tại Séc thì hãy nhìn vào những hoạt động - mục đích của các hoạt động đó.
  Riêng vấn đề " Lệ phí lãnh sự" chắc liên quan tới phần lớn cộng đồng . Vậy các hiệp hội đó có nhìn nhận ra vấn đề đó không ? Đã khi nào lên tiếng để trợ giúp các thành viên của các hiệp hội của mình chưa? Kết quả ra sao ? ...mà hiện nay không có một biểu hiện thay đổi nào trong các vấn đề này ? Chỉ thấy báo cộng đồng đưa tin về các buổi hội họp với các vấn đề chưa mang tính chất "nóng bỏng" liên quan đến cộng đồng . Hay với các huân - huy chương, kỷ niện chương ,bằng khen,giấy khen ...chứng nhận ưu tiên của nhà nước CSVN cho các thành viên lãnh đạo các hiệp hội ...nó đã dán kín miệng các người ? Và các thành viên trong cộng đồng vẫn phải nộp bao nhiêu cái lệ phí vô lý theo quy định.
 • #77 Công: Đề nghị anh Vượng số 60 cung cấp con số thật

  28-08-2015 13:47

  Lê Đức Vượng số 60 nói mò, bịa đặt như mấy ông cộng sản VN. "Đại đa số chúng tôi khẳng định". Anh Vượng lấy con số đâu ra. Anh Vượng mượn lời nói của mấy ông cộng sản trong nước: đại đa số nhân dân Hà Nội đồng thuận chặt hạ cây xanh, đại đa số nhân dân đồng thuận xây tượng Hồ chủ tịch 1 ngàn 4 trăm tỷ. Anh Vượng có biết đếm và biết 4 phép tính cơ bản không nhỉ. Nếu anh biết thì anh đếm và tính bao nhiêu người comment ủng hộ anh Uyến, bao nhiêu người chê trách phê bình ĐSQ và hội NVN.
 • #76 Công: Con số 96 phần tăm ấn tưởng

  28-08-2015 13:18

  Tôi xem 50 người bình luận, có 1 người không chỉ trích phản đối ai, 1 người phê phán anh Uyển, 48 người ủng hộ anh Uyển, phê phán Đại SQVN, Hội NVN và 4 hội đoàn viết đơn đề nghị bãi nhiệm anh Uyển. Như vậy 96 phần tăm ủng hộ anh Uyển, một con số ấn tượng. Thật đáng xấu hổ cho ông Đại sứ Trương Mạnh Sơn và chủ tịch hội NVN Hoàng Đình Thắng ( kẻ chủ mưu - bài và ảnh của báo Secviet đưa tin khảng định) và bọn lâu nhâu ăn theo.
 • #75 Phạm Hữu Uyển: Về Thỉnh Nguyện của anh Lê Đức Vượng

  28-08-2015 11:44

  Cám ơn anh Lê Đức Vượng về Thỉnh Nguyện và thái độ tích cực của anh. Ba nội dung anh đưa ra theo tôi là bổ ích và hình thức trao đổi, tranh luận anh đề nghị cũng phù hợp với tôi, tôi không tranh luận trên không gian ảo không biết ai là ai. Rất mong anh (và các bạn cùng quan tâm) tổ chức buổi gặp mặt như thế. Tôi bình thường đã rất bận, nhưng đợt này bận hơn vì là mùa mở các chương trình tài trợ cho thiểu số và chúng tôi phải chuẩn bị thông tin cho cộng đồng.

  Bên cạnh đó năm nay đài phát thanh Séc sẽ có chương trình phát thanh thiểu số và có cả phần cho và về cộng đồng Việt nam – trong giai đoạn đầu chúng tôi phải giúp đỡ chuẩn bị nhân sự và chương trình nên càng mất thời gian (về việc này chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng sớm). Tuy rất bận, nhưng tôi sẽ cố gắng trợ giúp Ban tố chức buổi gặp mặt.

  Anh gửi điện thoại vào hòm thư hddtts@seznam.cz để liên lạc và trao đổi một vài nguyên tắc chung của buổi như thế trước khi bắt tay vào việc. Cám ơn anh.

  Như đã nói trên, tôi không tranh luận trong không gian ảo, nếu viết comment thì chỉ là đính chính hoặc đưa thêm thông tin khi cần thiết. Kể cả bài viết với tôi cũng là việc buộc phải làm, biết trước là sẽ có tổn thất cá nhân, nhưng xuất phát từ nhận định là hậu qủa chung của im lặng là lớn hơn nên đành phải viết, không có hứng thú gì.

  Xin cám ơn tất cả các đóng góp nghiêm túc, kể cả các ý kiến phản đối, trái chiều – đó là cơ hội để tôi tiếp cận vấn đề từ nhiều góc. Xin được trao đổi với các anh ở buổi gặp mặt.
 • #74 Người Việt gốc Việt: ĐỪNG GIỞ GIỌNG "TỐI HẬU THƯ" !

  28-08-2015 11:39

  Đọc comment số 60 có tên là Lê Đức Vượng, tôi cảm thấy khó chịu. Anh nên đổi tiêu đề “Thỉnh nghị” bằng “Tối hậu thư” sẽ phản ảnh đúng, chính xác nội dung bài viết của mình.

  Tôi không hiểu anh lấy cương vị gì mà ép TS. Uyển và giở giọng tối hậu thư “…Nếu ông từ chối việc cần thiết và nghiêm túc này, thì chắc ông cũng biết là …”

  Anh tự nhận là một người Séc gốc Việt-tức là một người mang quốc tịch Séc. CH.Séc là một quốc gia có thể chế dân chủ, anh là một công dân của quốc gia đó đáng lẽ phải có tư duy dân chủ, làm gương cho những người Việt chúng tôi mới đúng.

  Cụ thể tôi muốn nói là sự việc anh Uyển nêu ra cần để dưới hình thức một diễn đàn rộng rãi, có sự tham gia của cả cộng đồng, không bị giới hạn chỉ trong nội bộ “Cộng đồng người Séc gốc Việt” vì sự việc đâu chỉ liên quan đến Cộng đồng người Séc gốc Việt!. Nếu anh Uyển thực hiện theo cái gọi là “Thỉnh nghị” của anh, diễn biến sẽ như thế nào nhỉ? Để anh, Phạm Công Tú, Giang Thành, Nguyễn Sinh,…”ăn gỏi” à? Tôi cảm nhận giọng của anh tanh tanh mùi “Maf.” quá!

  Một ý này nữa, anh nói “Đại đa số chúng tôi…”, đại đa số là những ai, anh thử thống kê vài cái tên xem? Comment của anh mới đây nhất đứng số thứ tự 60, anh thử đếm ngược lại xem có bao nhiêu phần trăm ủng hộ anh Uyển, mấy phần trăm ủng hộ anh? Vậy mà dám nói là đại đa số ư?

  Anh và một số người lo sợ diễn đàn là nơi “Vạch áo cho người xem lưng”, sợ chia rẽ mất đoàn kết, v.v…

  Nếu anh thực sự là một người quan tâm đến danh dự của cộng đồng người Séc gốc Việt và rộng hơn là cộng đồng người Việt tại CH.Séc, hãy suy nghĩ lại!

  Nói đến đây, tôi xin có lời cảm ơn người sáng lập trang web này với comment mở, càng ngày càng được kiểm soát tốt hơn.

  Qua đây, mọi người được tự do trao đổi những suy nghĩ thực của mình, góp phần đáng kể đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái. Nếu không, chúng ta sẽ góp ý ở đâu? Với ai? Người ta có thèm nghe không? Và sự việc có được điều chỉnh theo hướng đúng đắn không?
  Một ví dụ gần đây nhất-Việc dựng tượng Cụ Hồ ở Chlastava. Nếu vietinfo không đưa lên, không tạo ra một áp lực mạnh mẽ từ công luận, diễn biến sẽ ra sao? Đi gặp Đại sứ để góp ý ư? Hừ …hừ …

  Sợ “Vạch áo cho người xem lưng” là một cảm giác viển vông, đừng nghĩ nói trên mạng Tây nó biết hết mọi chuyện thâm cung bí sử trong cộng đồng. Nghĩ thế là ngây ngô! Họ có cả một cơ chế, một đàn gián điệp đủ loại,..họ biết tỏng tòng tong những sự việc khi anh chưa kịp hiểu đó là cái gì.

  Tuy nhiên, phải đấu tranh công khai như thế này là việc bất đắc dĩ nhưng không thể không tiến hành!
  Câm lặng trước những sai trái nghiêm trọng là sự đồng lõa, hèn nhát, thủ tiêu đấu tranh! Để cho cái xấu tự do lộng hành thì đó còn là một tội ác!

  Nhân đây tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ với 2 comment của Hoàng Hùng.

  Với anh, tôi muốn nói thêm: Anh và tất cả mọi người vẫn đang “ nhảy nhót” trên ngọn cây cùng với việc tung ra những khái niệm, những cụm từ “Siêu bác học”, loại dân đen như chúng tôi cừ ù ù cạc cạc, trong khi cái gốc của vấn đề thì chưa thấy nhà thông thái nào nói đến.

  Từ khi ông Trương Mạnh Sơn, một cấn bộ CHUYÊN VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG (Đảng CSVN) sang làm Đại sứ thay ông Đỗ Xuân Đông, trong cộng đồng người ta xì xào nhiều chuyện chẳng vui vẻ gì. Nói theo ngôn ngữ tuyên huấn, công tác đảng công tác chính trị trong nước là phải làm tốt công tác quần chúng, cái gốc của nhiều chuyện, trong đó có sự kiện liên quan đến anh Uyển, sẽ hiện lên rõ ràng.
  Xoay quanh sự kiện này, có nhiều vấn đề để nói, trong phạm vi một comment với điều kiện hạn chế cả về thời gian, tôi rất tiếc không nói được nhiều.

  Trân trọng cảm ơn các bạn đọc quan tâm đến comment này!
 • #73 Đại Việt : Sự thật luôn chiến thắng.

  28-08-2015 10:53

  Gửi bạn 72 -David Nguyen.
  Nhất trí với các bài viết của bạn trong các báo cộng đồng về vấn đề: "dân tộc thiểu số" từ trước tới nay.
  Bạn có thể là "Bạn" với mọi người, nhưng bạn không phải có cùng "quan điểm" trong một số vấn đề.

  Trong vụ việc này bạn viết về Mr. Tú là hoàn toàn công minh. Ngòi bút của bạn thắng thắn - lập luận chặt trẽ, logic, có bằng chứng...
  Mong luôn nhiệt tình viết đẻ phục vụ cộng đồng.
 • #72 David Nguyen: Trao đổi với Trần Quốc Tuấn số 47

  28-08-2015 10:16

  Thưa bạn, cáo buộc của bạn, rằng “David Nguyen viết “…ông Phạm Công Tú bất chấp lời khuyên chân thành nhất của người viết bài này… "là cố ý nói xấu ông Công Tú và đánh bóng cho mình. Việc ông David Nguyen buộc tội ông Tú có „tham vọng của mình“ tôi có cảm giác là ác khẩu, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của ông Tú thì đúng hơn,” và rằng “việc thóa mạ người không cùng quan điểm là hành động không thể chấp nhận được”.
  Thưa Trần Quốc Tuấn, bạn chỉ thỉnh thoảng mới giao lưu với anh Tú trong vài sự kiện nào đó; nhưng tôi và anh Tú hay nhiều người có tên khác trong “vụ” này đã nhiều lần đàm đạo tranh luận. Và lập trường của tôi luôn kiên định trên nguyên tắc là phải độc lập và không có sự can thiệp bằng bất kỳ hình thức công khai nào của các tổ chức khác, nhất là ĐSQ; bởi đây là vấn đề nội bộ nước sở tại. Cáo buộc tôi cố tình nói xấu ông Công Tú là để đánh bóng tên tuổi, nhằm mục đích bôi nhọ ông Tú, là hoàn toàn hồ đồ.
  Gần mười lăm năm viết cho tất cả các tờ báo cộng đồng, David Nguyên đã giành được trong một bộ phận bạn đọc thiện cảm và uy tín nhất định, nhờ những thông tin thiết thực hàng ngày và bài viết khách quan, chứ không thể phải lợi dụng vụ này bôi nhọ anh Tú (là người mà tôi tôn trọng trong nhiều khía cạnh) để mới có dịp đánh bóng cho một cái tên hão huyền.
  Tôi nói “tham vọng của mình” là nói đến tất cả các đối tượng liên quan chứ không RIÊNG GÌ một mình anh Tú. Với anh Tú, có thể là tôi ác khẩu phần nào, nhưng bôi nhọ thì không; và anh Tú vì không tin vào lời can ngăn của tôi nên mới xảy đến chuyện này. Ai cũng có tham vọng: chính trị, kinh tế, quyền lực…Cáo buộc tôi nói anh Tú “có tham vọng chính trị” là thóa mạ người không cùng quan điểm, là cáo buộc ngây ngô.
  Còn với những ai không cùng quan điểm với David Nguyen trong vấn đề này, trong bài viết tới đây tôi sẽ tổng hợp lại một số văn kiện, trích dẫn Hiến pháp, Tuyên ngôn nhân quyền và tự do căn bản của CH Czechia và luật về sắc tộc thiểu số, để khẳng định bản chất vấn đề mà tôi luôn kiên định: QUYỀN SẮC TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CẦN PHẢI XIN, KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC QUYỀN BAN PHÁT và CHỈ GIÀNH CHO CÔNG DÂN CZECHIA GỐC VIỆT.
 • #71 Ký danh: Tiêu đề

  28-08-2015 09:15

  chị 62 này , bác Uyển có gì mà đau,bác là nguiowf chính phủ Séc bổ nhiệm Đấy, chứ không phải cái ĐSQ nhà chị cùng mấy hội tập trung lại đẻ đánh đổ đuơc dễ dàng đâu
 • #70 Ký danh: Tiêu đề

  28-08-2015 09:09

  Đọc bài của anh 68 đúng là nguòi có học, có trình độ , lời lẽ trau truốt ,triết lý,chúc anh và gđ luôn khoẻ mạnh bình an
 • #69 Ký danh:

  28-08-2015 09:04

  mấy chị em phụ nữ vào hội với nhau, chanh chức chủ tịch chan chát, thế ở đâu cũng có mặt các chị , duợc mấy anh ĐSQ giật dây chị chủ tịch rửng mỡ cũng nộp đơn ký tên , đơn từ la lá giống giống , các chị có giỏi ra mà tự suớng nhé, tự ứng cử nhé
 • #68 Thành Praha: Ngụy biện

  28-08-2015 08:48

  Đề nghị Vietinfo đăng bài Ngụy biện của người Việt trên báo Basàm. Các ông bênh hội đoàn và Sứ quán nên tập trung vào chuyên môn
  - Việc các hội đoàn làm đơn đòi thay ông Uyển là có hay không, đúng hay sai? Thực tế trả lời: Có, sai và ngu và cố tình không hiểu luật pháp
  - Tổ chức Tết, trao tặng phần thưởng làm từ thiện.....Nếu chủ chợ nói điều này là tự bốc thơm còn dân nói là ngu vì nó bán cho ông cái quầy mấy trăm nghìn nó thí cho ông mấy trăm hay vẫn là tiền đóng quỹ hội đoàn. Mấy bà kêu gọi làm từ thiện, toàn tiền của dân mang về bị bọn VN ở nhà cấu một ít cho chụp ảnh lên báo Lao động. Hầu hết các công tác từ thiện là để đánh bóng tên tuổi và là CỦA NGƯỜI PHÚC TA. Cái này qua hỏi hội Phụ nữ nhé
  - Nhà có con học giỏi họ không bao giờ cho con vào chợ nhận bằng khen của mấy ông chủ chợ. Nó học giỏi thì bộ trưởng bộ giáo dục và Chủ tịch viện hàn lâm khoa học Séc đứng ra tặng bằng khen cho nó, bố mẹ chúng nó không cần cái bằng khen do mấy thằng Hai con dê qua cầu tặng. Mấy ông bà cho con đi nhận phần thưởng là để khoe trên Fej con giỏi giống bố mẹ. Cứ lên Đại học thì tự hiểu
  - Các ông nói đến nhà trẻ, trường học... cái đó vẫn trong tổ hợp chợ bố mẹ chúng vẫn phải đóng tiền, đóng nhiều hơn đi nhà trẻ Tây
  Kết luận: Các ông bà và mấy cháu sinh viên hèn. Âm thầm đệ đơn đến khi người ta công bố thì bảo vạch áo cho người xem lưng. Tây nó biết nhiều hơn đấy, tháng 8 năm ngoái Tây nó bảo xe Renault của bồ Sếp mày bị dính ở Rozvadov 400 gram, còn nó dính trước đó 1 tuần ở Bắc Âu 1kg trong xe Bus. Ai đẹp hơn ai. Còn nữa các ông bà nên sống cho con cháu, ai cũng có lúc về với Trời Đất, các ông bà ôm mãi hội đoàn và Sứ quán được đâu. Tôi thấy con anh Uyển đạt giải nhất thi Toán của Praha điểm 24/24, chắc gì mấy đời sau ông bà có con cháu như vậy, chủ tịch hội đoàn vẫn phải trả tiền Phiên dịch, dịch vụ và mấy thằng dậy thêm đấy chứ. Nếu thích ngụy biện tôi sẽ ngụy biện tiếp cho lộ hết
 • #67 Nguyễn Đức Công: Cung bọ cạp

  28-08-2015 08:01

  Theo dõi vụ này thấy giông giống vụ cung bọ cạp thế. Tự nhiên có người nổi tiếng chứ thực ra trước đó chỉ có vài ba người biết tên biết tiếng. Và Vietinfo thì ăn đủ, người truy cập nghẹn mạng. Công bằng mà nói, bài viết của anh Uyển không có gì đáng nói lắm, nó thể hiện những bức xúc cảm quan của anh khi thấy mình bị xúc phạm, nhưng cái giật tít "đảo chính" mới trở thanh to chuyện. Cũnbầi này trên TTM của Hùng phập và eic của Phương Trường có sao đâu.

  Ngư ông đắc lợi. Trong vụ này suy cho cùng ông Hội được hưởng lợi, còn cái thiệt lại chính là tác giả gửi bài gánh đủ.
 • #66 Phật tử cơ nhỡ: Phật Pháp nhiệm mầu

  28-08-2015 07:53

  Phật Pháp nhiệm mầu, nhân quả nhãn tiền. Khổ lắm các hội đoàn và Sứ quán quây lại hội đồng tổng cốc người ta bây giờ bị chửi lại âu cũng là nhân quả. Mong có ai tâm sáng lòng thành vào đây chửi giúp mấy câu cho họ chóng được trả nghiệp.
 • #65 Nguyễn Văn Minh: Nền độc tài, tham nhũng, thối nát của Đảng CSVN là nguyên nhân chúng ta phải sống lưu vong.

  28-08-2015 07:33

  Chả lẽ tay Thắng, Giang Thành, Nguyễn Sinh... đang sở hữu vài chục hội đoàn hình thức MAFIA CỘNG SẢN, tiền nhiều như lá mùa thu lại láu cá đến mức muốn ăn luôn cả cái ghế chẳng có thì xôi thịt gì của anh Uyển 1 cách ngu ngốc?

  Chúng ta, những người Việt Nam đang sống lưu vong tại Séc, nhận thức rõ bộ mặt xấu xa và bản chất thối nát của các đảng cộng sản, trong đó có Đảng CSVN, chúng ta hoàn toàn ủng hộ anh Uyển và đồng đội trong cuộc chiến chống lại mafia cộng sản ở Séc cũng như ở Việt Nam.

  HĐDTTS do anh Uyển đứng đầu luôn lấy nền tảng Nhân Quyền đấu tranh cho người Việt Nam ở Séc, đồng thời đòi Tự Do, Dân Chủ Cho Nhân Dân Việt Nam.

  Nhưng nhà nước tham nhũng, thối nát, hủ bại tại Việt Nam rất run sợ, bởi nó sẽ là CƠN BÃO CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH NHỮNG CẶN BÃ ĐỘC TÀI, THAM NHŨNG, THỐI NÁT CỦA CHẾ ĐỘ CHXHCNVN ĐƯƠNG ĐẠI TRONG TƯƠNG LAI.

  Không có lửa làm sao có khói? Cái vụ viết thư kiến nghị, trò phá bĩnh nhằm lật đổ Phạm Hữu Uyển ra khỏi HĐDTTS mà đằng sau đó có bàn tay ngầm của ĐSQ chỉ đạo là RẤT CÓ CƠ SỞ.

  Chung cuộc: lần này bàn tay thuồng luồng của ĐSQ đã bị chặt 1 ngón. Thua keo này nó bày keo khác, mafia ĐSQ sẽ tung đám mafia đàn em ra tháu cáy đấy.
 • #64 Đảo chính : Phản đối Minh Nguyệt số 63

  28-08-2015 06:26

  Tôi đánh giá âm mưu lật đổ không thành của sứ ĐSQVN, hội người VN và 4 hội ăn theo là xấu xa bẩn thỉu đê hèn. Tôi khảng định ĐSQVN và Hội NVN là chủ mưu. Minh Thuyết số 63 có đọc báo Secviet, có nhìn thấy ảnh ông đại sứ Trương Mạnh Sơn và ông chủ tịch Hoàng Đình Thắng đang há hốc mồm cầu xin ông thứ trưởng ngoại dao ở chợ Sapa không. Mở mắt ra mà nhìn cho rõ Minh Nguyệt nhé.
 • #63 Minh Thuyết: Phải công bằng

  28-08-2015 00:43

  Thật lạ, ông Uyển nói là không có chứng cứ trực tiếp nhưng có thể suy ra là ĐSQ và HNVN can thiệp vào công việc nội bộ của nước Séc bằng viẹc đứng sau 4 hội. Với tư cách là ủy viện DTTS của nhà nước Séc mà kết luận như vậy thì thật là chưa chín chắn, hỏng về ngoại giao. Nhưng cũng hỏi ngược lại, Văn lang của ông Uyển là tổ chức của nước Séc, tại sao suốt ngày hô hào, biểu tình chống Việt Nam và chống các hội, đoàn thể của người Việt ở Séc? Việc này có phải là can thiệp vào công việc nội bộ của họ hay không?
 • #62 Mưu Sinh: Tưởng vậy nhưng hổng phải vậy

  28-08-2015 00:34

  Hôm rồi qua cửa hàng nhà Nghĩa Nguyệt ở chợ sapa, nghe mấy người bàn tán khá sôi nổi. Tưởng chuyện gì, té ra nói về bài đảo chính đăng trên Vietinfo. Mỗi người một ý, nhưng có một chị phụ nữ xinh xinh nói một câu tưởng chú Uyển là người tốt, chính chắn, luôn điềm đạm, bình tĩnh trong ứng xử và quan hệ, nào ngờ cũng chợ búa ra phết. Thấy mà đau cho bác Uyển quá.
 • #61 Mai Duyên: Đậy nắp vào thôi!

  28-08-2015 00:25

  Cái dân Việt ở đây thật lạ, chỉ thấy chửi nhau, vạch áo, bôi bẩn lên mặt nhau chứ chẳng thấy nói tốt, khen nhau bao giờ. Cái vụ cháy kho ở Praha 9 cách đây mấy ngày, chưa rõ mô tê là sao đã vội nhận là của người Việt rồi bình loạn, chém gió dậy đời chan chát. Nói thật chứ (đoạn này nói rỉ tai nhé, COI nó biết thì), tất cả dân Việt ở đây, cả Việt nguyên bản và đã vào làng Tây, không kiểu này thì kiểu khác, không hình thức này thì hình thức khác đều vi phạm luật của bọn Séc. Thử hỏi ai trong trắng giơ tay lên cái xem nào!

  Ghét Tầu thì ghét thật, nhưng phải học họ đi. Ba Tầu đoàn kết thì thôi rôì, bom nguyên thử cũng không phá nổi. Lại cái vụ cháy kho, thử hỏi đúng là của người Việt mà xem, rách hết mặt báo Séc. Cả ta lẫn tây đều tung bút. Giờ là của Tầu, báo im thin thít.

  Thôi, đừng chửi nhau nữa. Đậy nắp vào. Thối lắm. Tất cả đều thối, cả làng ta lẫn làng tây. Rởm. Về nhà mà tu tỉnh làm ăn cho vợ nó đỡ chửi, con có tiến ăn học.

 • #60 Lê Đức Vượng: Thỉnh Nghị

  27-08-2015 22:57

  Kính thưa ông Phạm Hữu Uyển

  Qua bài viết chính thức của ông trên cương vị là người đại diện cho chúng tôi – những người Séc gốc Việt trong HĐDTTS thuộc chính phủ CH Séc. Về các vấn đề trực tiếp liên quan đến sự tồn tại hiện trạng của cộng đồng người Séc gốc Việt.
  Vì bài viết ông nêu ra các vấn đề có thể nguy hại đến những người được coi là thành viên của chủ thể này mà ông là người đương kiêm đại diện.
  Nên tôi đã tham gia luận bàn về các sự kiện ông nêu ra trong bài viết, với tinh thần trách nhiệm của một thành viên, mang tính xây dựng và tích cực. Nhằm góp phần tìm giải pháp cho vấn đề trước hết, và sau đó là vì một công đồng lành mạnh văn hoá - hội nhập trong lòng dân tộc Séc một cách nghiêm túc và tôn trọng.
  Tôi biết ông theo dõi diễn biến của phần bàn luận, ông có phản hồi, mà hiệu ứng của nó đang chia rẽ sâu sắc cộng đồng này, nên tạm thời thông qua trang online Vietinfo, tôi một công dân Séc gốc Việt chính thức đề nghị ông .

  1. Tập hợp lại để hình thành một diễn đàn đối thoại công khai về các vấn đề đang nổi trội trong cộng đồng người Séc gốc Việt mà ông đề cập trong bài viết này cho mọi thành viên có thể tham dự một cách trung thực và trách nhiệm.
  2. Tìm giải pháp tốt nhất để đoàn kết cộng đồng, không tạo ra các yếu tố chia rẽ, gìn gữi giá trị văn hoá Việt Nam cho các thành viên và con cháu của họ.
  3. Không làm tổn hại giá trị và uy tín của các cá nhân trong cộng đồng thiểu số người Séc gốc Việt
  Nếu ông từ chối việc cần thiết và nghiêm túc này, thì chắc ông cũng biết là trách nhiệm của ông thế nào. Đại đa số chúng tôi khẳng định rằng, không để bất cứ cá nhân nào lợi dụng, đùa giỡn, khinh thường cộng đồng thiểu số này, để giải quyết quan điểm và mục đích cá nhân riêng của mình.
  Như vậy sự việc không còn trong khuôn khổ cộng đồng người Séc gốc việt nữa, mà chúng tôi sẽ có những bước đi chính thống tiếp theo.

  Trân trọng

  Lê Đức Vượng
 • #59 Hà Ân: Tiêu đề

  27-08-2015 19:54

  Tôi chỉ là một người dân bình thường,chẳng phải người của SQ hay họi này hội nọ. Tôi suy nghĩ thế này: Anh Uyển và hội Văn lang luôn dương ngọn cờ " nhân quyền" nên hợp với sở tại,và đương nhiên anh được họ lựa chọn. Mọi người nên trân trọng anh vì anh có lý tưởng của anh. Quyền tự do mà! Nhưng trên thực tế,cộng đồng VN ở đây đã được lợi ích gì? Trong khi đó Hội NVN và các hiệp hội khác đã làm rất nhiều việc giúp cộng đồng làm ăn,kinh doanh,ổn định cuộc sống,khuyến khích các cháu chăm học,gìn giữ văn hóa dân tộc, có quan hệ tốt với các cấp chính quyền Séc, hướng về đất nước một cách cụ thể ( kể cả góp ý,phê phán có văn hóa)...Tôi không hình dung được nếu một ngày nào đó mà các Hội này giải tán,các vị lãnh đạo đều rút lui,thì cuộc sống của Cộng đồng ở đây sẽ như thế nào? chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.
 • #58 Hoàng Hùng: ÔNG LÊ ĐỨC VƯỢNG KHÔNG ĐI VÀO CHÍNH CÁC LẬP LUẬN CỦA ÔNG.

  27-08-2015 19:04

  Sau khi đọc rất kỹ bài viết của ông Lê Đức Vượng thì tôi nhận thấy là ông không muốn bảo vệ các quan điểm của mình mà lại đã kéo sang các vấn đề khác. Theo tôi thì khi tranh luận một vấn đề gì thì phải liên quan đến bài chủ ( ở đây là bài viết của ông Phạm Hữu Uyển ). Khi ông Lê Đức Vượng đưa ra từng vấn đề thì tôi có phản biện lại từng vấn đề do ông nêu ra nhưng rất tiếc là ông lại không muốn nói đến nữa.
  Nếu vấn đề do chính ông nêu ra, khi người khác phản biện lại ông lại không bảo vệ nó mà lại kéo vấn đề khác vào. Giả dụ như ai đó lại tiếp tục phản biện lại vấn đề mới, khi đuối lý ông lại bỏ qua và lại đưa tiếp vấn đề khác ra thì nói thật là tôi không thể nào tiếp được ông.
  Cho nên mạn phép tôi xin phép được dừng trao đổi với ông ở đây, đến khi nào vấn đề do chính ông nêu ra được giải quyết.
  Kính ông!
 • #57 Lê Đức Vượng: Toạ Đàm

  27-08-2015 18:04

  Vài dòng trước khi đáp lời ông Hoàng Hùng , tôi xin chúc mừng ông Uyển về sự hiệp tác và đồng lòng của các chiến hữu sau bài viết của ông được đăng bởi Việtinfo và các chiến sĩ luận bàn.
  Với sự nể phục về khí phách của ông Hoàng Hùng, tôi không chi tiết các biện chứng và lập luận, bởi biện chứng và lập luận một chiều không thuộc thói quen của tôi, nên để cho người trong cuộc họ trần tình như ông Uyển. Tôi chỉ đọc kỹ nội dung ông viết để nhìn thấy toàn cảnh bức tranh ông muốn truyền tải, tôi có thể phần nào thông qua câu chữ của ông để dựng một bức tranh như thế này, xin ông cho phép!
  Các ông đang vạch mặt chỉ tên những người, những tổ chức đồng loạt đưa các kiến nghị lên HĐDTTS của chính phủ Séc, về hiệu quả công việc của ông đại diện, và đề nghị họ bãi nhiệm.
  Đó là bức tranh thật và rất bình thường, nhưng các ông rất khéo tô màu. Tô màu đỏ của cộng sản, tô màu bè phái, tô màu trục lợi đầu tư..và kèm theo các màu mờ ảo nhưng trong cung thánh... Làm cho bức tranh này như mô tả một trận chiến nào đó hay như lời của nhà biên tập là một cuộc lật đổ hụt!
  Với chiêu này ối người hưởng lợi, mà Việtinfo gặt đủ.
  Ở vị thế đứng của người ngoài cuộc, không những tôi mà nhiều người Séc gốc Việt như tôi rất mong ngắm nhìn một bức tranh của cộng đồng này như các bức tranh bình yên khác có xung quanh chúng ta.
  Tôi rất thú vị được chia sẽ cùng ông về chủ đề văn hoá. Theo tôi, việc chính phủ Séc công nhận cộng đồng người Việt có quốc tịch Séc là dân tộc thiểu số là họ công nhận giá trị văn hóa Việt Nam của cộng đồng này, chả nhẽ họ công nhận giá trị văn hoá Séc của người Việt?.
  Việc họ công nhận cái giá trị đó nó không tự nhiên để có, mà cả một quá trình nhận biết và thẩm định, các giá trị đó không là sự cản trở cho nền văn hoá bản địa và nó góp phần làm sinh động, phong phú hơn. Quá trình nhận biết và thẩm định như thế nào các ông có muốn biết và muốn thấu hiểu..??, Mong thay!

  Cảm kích với hào khí của các ông tôi xin mạo muội đề nghị tác giả của bài viết và các thành viên tranh luận này cùng dân Séc gốc Việt chúng tôi có thể họp mặt toạ đàm về bức tranh tương lai của công đồng thiểu số người Séc gốc Việt. Việc toạ đàm này ông Đại diện sẽ có vai trò như là người dẫn dắc, bà con chúng tôi sẽ ủng hộ ông một cách nhiết tình nếu ông đứng đúng vị trí của mình và vì lợi ích của cả cộng đồng!

  Để thay lời chào trân trọng đến tác giả và ông Hoàng Hùng tôi xin mượn câu thơ của người Thanh Hoá tên Nguyễn Duy.

  Ngồi buồn ta nhớ Mẹ ta
  Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn.
 • #56 Ngân "Toác": Thử cân cái nào

  27-08-2015 17:49

  Đây là dân kinh doanh, cứ có khiền là khật. Vậy nên thử đi cân cái nào.

  Văn Lang (Vì nghe mọi người nói ông PHU là người của hội này nên được Séc công nhận): Khoảng ba, bốn chục người (qua phây của các anh và trang chủ của hội nhìn ảnh đoán đại; nhỡ may ít hơn hay nhiều hơn mong đừng ném phân nhé. Nhìn một số gương mặt thấy khó khăn, vợ con cằn nhằn mải lo đại sự mà quên cơm áo thường nhật). Hay chửi bới Việt Nam, sứ quán, Hội NVN và các hội khác (vì mắc tội nghe theo su quán). Một số việc lớn đã làm mà mọi người đều thấy, như giơ khẩu hiệu "Yêu nước là không có tội" giữa rừng cờ, băng giôn... tại cuộc biểu tình chống tầu khựa năm ngoái (chắc chắn không đồng tổ chức); tổ chức chiếu phim "Hoàng sa"; tổ chức biểu tình vụ cây xanh trước ĐSQ (vài ba chục người), biểu tình tuyệt thực ở quảng trường Con ngựa (đâu thấy chưa tới 10 người, nói là 24 tiếng, nhưng mới 6 tiếng đã thu dọn đồ đạc hành nghề!)...

  Hội NVN (của ông HDT, một số người bảo là tay chan của Sứ quán): Hội tụ vài chục nghìn thành viên trong cả Séc; có nhiều hội đoàn khác cùng theo. Những việc lớn đã làm như tổ chức tết cổ truyền, tết truing thu, các lễ hội quanh năm ở Praha và các địa phương cho bà con công đồng; vận động hành lang để Séc công nhận thiểu số (vận đọng hành lang ở đâu cũng có); có các quỹ tình nghĩa, hỗ trọ người khó khăn, hoàn cảnh, khen thưởng các cháu học giỏi (hơi bị nhiều đấy, con cháu mình học giỏi lắm); hô hào bà con ủng hộ biển đảo, chất độc da cam, bão lụt trong nước... À, quên, chưa nghe thấy hội này chửi ai bao giờ, kể cả chửi tục cũng như văn minh.

  Đang suy tính xem kết anh nào mà khó quá. Mọi người giúp cân cái!
 • #55 Ngân "Toác": Thử đưa lên bàn cân cái

  27-08-2015 17:28

  Đây là dân kinh doanh, cứ có khiền là khật. Vậy nên thử đi cân cái nào.

  Văn Lang (Vì nghe mọi người nói anh PHU là người của hội này nên được Séc công nhận): Khoảng ba, bốn chục người (qua phây của các anh và trang chủ của hội nhìn ảnh đoán đại; nhỡ may ít hơn hay nhiều hơn mong đừng ném phân nhé. Nhìn một số gương mặt thấy khó khăn, vợ con cằn nhằn mải lo đại sự mà quên cơm áo thường nhật). Hay chửi bới Việt Nam, sứ quán, Hội NVN và các hội khác (vì mắc tội nghe theo su quán). Một số việc lớn đã làm mà mọi người đều thấy, như giơ khẩu hiệu "Yêu nước là không có tội" giữa rừng cờ, băng giôn... tại cuộc biểu tình chống tầu khựa năm ngoái (chắc chắn không đồng tổ chức); tổ chức chiếu phim "Hoàng sa"; tổ chức biểu tình vụ cây xanh trước ĐSQ, biểu tình tuyệt thực (nói là 24 tiếng, nhưng mới 6 tiếng đã thu dọn đồ đạc hành nghề!)...

  Hội NVN (một số người bảo là tay chan của Sứ quán): Hội tụ vài chục nghìn thành viên trong cả Séc; có nhiều hội đoàn khác cùng theo. Những việc lớn đã làm như tổ chức tết cổ truyền, tết truing thu, các lễ hội quanh năm ở Praha và các địa phương cho bà con công đồng; vận động hành lang để Séc công nhận thiểu số (vận đọng hành lang ở đâu cũng có); có các quỹ tình nghĩa, hỗ trọ người khó khăn, hoàn cảnh, khen thưởng các cháu học giỏi (hơi bị nhiều đấy, con cháu mình học giỏi lắm); hô hào bà con ủng hộ biển đảo, chất độc da cam, bão lụt trong nước... À, quên, chưa nghe thấy hội này chửi ai bao giờ, kể cả chửi tục cũng như văn minh.

  Đang suy tính xem kết anh nào mà khó quá. Mọi người giúp cân cái!
 • #54 huan: ranh viec

  27-08-2015 16:27

  anh uyển là người chống cộng hăng hái nhất mấy chục năm nay .anh không thể đại diện cho số đông bà con việt nam . ai thích chống cộng thì theo hội đoàn của anh. mọi người lên tìm hiêu kỹ về anh uyyên để đặt niềm tin. còn tôi không bao giờ tin anh vì tôi thấy anh hay chủi chế độ va chửi luân c văn hóa cội nguồn dân tôc đấy
 • #53 Sinh Plzeň: Một cái tát nẩy đom đóm

  27-08-2015 15:14

  Trong bức thư của ông Dienstbier gửi lại có từ iniciativa, từ này dịch sát nghĩa phải là hăng hái, vì trong trường hợp này mang nghĩa xấu nhiều hơn từ sáng kiến. Nếu ai đã từng học và làm việc trong nhà máy của Tiệp, nhất là đã co vợ Tây, khi nghe đến „dějkuji za iniciativu, ale... trong thư viết Děkuji Vám za tu inciciativu, i když ...thì phải vô cùng ngượng vì họ đang chửi xéo mình ngu mà cứ làm trò. Lịch sử thế này, thời cộng sản cán bộ đoàn trong trường hay đảng trong nhà máy cứ chạy đi chạy lại đốc thúc, nhắc nhở mọi người nên mọi người hay bảo là loại iniciativní hay aktivní blbec tức loại ngu mà hăng hái.
 • #52 SINH PL.: Các anh rảnh việc

  27-08-2015 14:16

  Việc đề nghị thay người nọ bằng người kia là quyền tự do ngôn luận trong XH dân chủ. Quyết hay không là do cơ quan có thẩm quyền. Làm gì mà mọi người nhảy vô kiểu bầy đàn như thế?
  ĐSQ và ông ĐS có tham gia lắng nghe ý kiến chứ có chỉ đạo gì đâu mà mọi người chụp mũ.
  Có ai có bằng chứng gì đâu về sự trực tiếp can thiệp (nếu có?).

  Mang tiếng dân chủ mà tỏ ra cực đoan.
 • #51 Ký danh:

  27-08-2015 13:25

  tôi cũng cùng quan điểm của anh 18 KIm Jong Nam, nhiệt liệt ủng hộ anh Uyển
 • #50 Ký danh: Tiêu đề

  27-08-2015 13:20

  anh Minh Quang nói một đằng sằng một nẻo , không hãi rơ
 • #49 Hà Anh: trân trọng

  27-08-2015 13:17

  Đavi Nguyễn viết bài nào cũng hay, thông tin nhạy bén , chuẩn không cần chỉnh,em trân trọng anh .Hà Anh
 • #48 Ký danh: nhục lắm rồi Tú Ơi?

  27-08-2015 13:14

  nhục cho các hội đoàn , bi bẽ mặt , một cách nhục nhã,không ngờ bị ô Uyển cho xem luôn bài ngửa
 • #47 Trần Quốc Tuấn: Cần khách quan

  27-08-2015 12:22

  Là người có dịp giao lưu với doanh nghiệp Phạm Công Tú qua các sự kiện thể thao, văn hóa, tôi cảm thấy cực kỳ sốc sau khi đọc bài cùa David Nguyễn. David Nguyen viết „…ông Phạm Công Tú bất chấp lời khuyên chân thành nhất của người viết bài này… "là cố ý nói xấu ông Công Tú và đánh bóng cho mình. Việc ông David Nguyen buộc tội ông Tú có „tham vọng của mình“ tôi có cảm giác là ác khẩu, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của ông Tú thì đúng hơn. Ông David Nguyen hoàn toàn có quyền nói ra quan điểm, chính kiến của mình vì chúng ta may mắn được sinh sống tại quốc gia dân chủ, tự do ngôn luận. Nhưng việc thóa mạ người không cùng quan điểm là hành động không thể chấp nhận được.
 • #46 Hoàng Hùng: Gửi ông Lê Đức Vượng!

  27-08-2015 11:34

  01; Về vấn đề ông Phạm Công Tú ( PCT ) " không ứng cử và cũng không ủng hộ việc đề nghị bãi nhiệm ông Uyển " thì tôi không biết là bạn lấy thông tin ở đâu? Nhưng qua các kiến nghị đòi bãi nhiệm ông Phạm Hữu Uyển ( PHU ) của 4 hội đoàn, đặc biệt là của Hội Người Séc Gốc Việt ( ACVN ) do 2 ông phó chủ tịch đồng ký tên, trong khi ông PCT là chủ tịch. Nếu ông PCT không ứng cử, không đề nghị bãi nhiễm thì tại sao hội ACVN do ông ấy làm chủ tịch lại viết đơn kiến nghị?
  Như vậy ở đây có thể là hai lý do:
  - Thông tin của bạn là sai sự thật.
  - Đơn kiến nghị của 4 hội đoàn và đặc biệt của ACVN mà ông PHU đưa ra để bãi nhiệm ông PHU và đề cử ông PCT là không có thật.
  Nhưng qua bức thư của ông Bộ Trưởng Nhân Quyền Séc gửi cho hai ông phó chủ tịch ACVN thì thấy là việc hội ACVN do ông PCT làm chủ tịch là có thật. Như vậy nếu nói ông PCT không ứng cử, không bãi nhiệm ông PHU là sai sự thật.
  02; Nếu ông PCT giữ khoảng cách với sứ quán thì tại sao cả bốn hội đoàn đều đồng loạt đề cử ông PCT mà không phải là những người thân cận với sứ quán. Đặc biệt là ba hội đoàn ( Hội Doanh Nghiệp, Hội Phụ Nữ, Hội Thanh Niên - Sinh Viên ) đều là các hội có quan hệ mật thiết với sứ quán, nếu không nói là cánh tay nối dài của sứ quán?
  03; ( của bạn là 4 mà không thấy quan điểm 3 ) Thông tin ông PCT đã đầu tư 1 triệu CZK mà ông PHU đưa ra ở bài viết là do ông Giang Thành nói rất nhiều lần ( theo như ông PHU cho biết ). Như vậy nếu đây là thông tin " bóp méo sự thật " thì ông PCT có thể kiện hai ông PHU và Giang Thanh.

  " VỀ CÁC TẬP THỂ " thì tôi không hiểu được hết những gì ông nói cho nên có thể là hiểu sai ý ông nhưng nếu gắn với bài viết của ông PHU thì theo tôi:

  01; Bốn hội đoàn kiến nghị bãi chức ông PHU và đồng loạt đề cử ông PCT là có sự chỉ đạo của ai đó hay có bàn bạc trước với nhau hay không?
  - Nếu là không! Thì việc bãi chức ông PHU thì có thể dễ hiểu nhưng việc đồng loạt đề cử ông PCT vào cùng một thời điểm là điều hoàn toàn không thể có một sự đồng thuận cao như vậy.
  - Như vậy theo tôi ở đây là có! Mà đã là có thì là có yếu tố chính trị ở vụ bãi nhiễm và đồng loạt đề cử một người duy nhất.
  02; Yếu tố thắng thua và hằn học cá nhân
  Việc sứ quán và các hội đoàn đề cử ông PCT vào trước năm 2013 nhưng phía Séc lại trao cho ông PHU thì nếu có yếu tố " thắng... thua ... hằn học cá nhân " là phía những người ủng hộ ông PCT, còn phía ông PHU theo tôi là không có. Bằng chứng là ông PHU đã mời ông PCT vào đảm nhiệm chức " đại diện Việt Nam trong... " nhưng rất tiếc là ngay cả chức vụ này ông PCT cũng không làm tròn trách nhiệm và liên tục vắng mặt ( theo bài viết của ông PHU ở trên ).
  03; Yếu tố văn hoá
  Theo tôi thì cho dù là yếu tố văn hoá nào đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ theo pháp luật nước sở tại cũng như văn hoá của họ. Nếu như ở Việt Nam chúng ta có thể thoả mái giết và ăn thịt chó thì ở đây không thể làm vậy. Cũng như việc ở Việt Nam thì là " đảng cử, dân bầu " nhưng ở đây thì không phải như vậy. Việc bãi nhiệm ông PHU hay đề cử ông PCT phải dựa theo pháp luật Séc. Cả bốn hội đoàn người Việt đã đi ngược lại các điều lệ của luật pháp Séc mà ông Bộ Trưởng Nhân Quyền Séc đã lịch sự viết là " ... tôi phải thú nhận rằng nó vượt quá thông lệ ..." ( dịch từ trả lời của ông Bộ Trưởng với hội ACVN ) thì theo tôi nếu ai là thành viên của 4 hội này cũng cảm thấy nhục khi có những người đại diện cho mình và tôi tin những người hiểu biết không lấy những văn hoá ứng cử, bãi nhiệm của Việt Nam để làm với chính quyền Séc.
  Văn hoá Việt Nam nói riêng cũng như nhân loại nói chung là luôn tiếp thu cái đẹp, cái tốt và đào thải những cái xấu. Tổ tiên người Việt cởi trần, đóng khố không có nghĩa là con cháu cũng phải giữ nguyên văn hoá như vậy. Hơn nữa người Việt có câu " Nhập Gia Tuỳ Tục " cho nên khi chúng ta sống ở nước Séc phải theo tục lệ của Séc, chứ không thể " bất di bất dịch " những văn hoá của Việt Nam, đặc biệt đó là văn hoá xấu mà cụ thể ở đây là việc bầu cử, bãi nhiệm, ứng cử.
  Thưa ông Lê Đức Vượng chính vì tôn trọng ông vì những lời nói nhã nhặn của ông cùng với việc ông có thể lấy tên thật cho nên tôi mạn phép trao đổi cùng ông. Hy vọng mặc dù có sự khác biệt nhau nhưng chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng nhau cả ở đây lẫn ngoài đời.
  Hoàng Hùng.
 • #45 Minh Quang: Minh Quang

  27-08-2015 11:29

  Ông Uyển hay ông zời kêu than, giận dữ hoặc được tán đồng cũng vậy thôi. Ai là người mang lại lợi ích cho gần 100 k người Việt ở đây, nhất là về mặt hội nhập, phát triển kinh tế - đời sống, bảo tồn văn hóa Việt... thì người đó được tôn vịnh, được bà con okie. Bằng không cũng không con số 0 tròn trịa. Chả đao to búa lớn, nhưng thử hỏi không có Huong Son Music, không có Nhà trẻ Hoa hồng, không có các CLB, hội đồng hương này nọ, và ngay cả HNVN và các hội khác... thì thử hỏi đời sống cộng đồng Việt ở Séc ngày nay như thnầo??? Phải chăng các hoạt động đó là đi ngược lại lợi ích cộng đồng, gây ảnh hưởng đến quan hệ với Séc???
 • #44 hung: binh luan

  27-08-2015 09:28

  từ trước đến giờ anh uyển không giao liu hay lien kiêt gì với các hội đoàn người việt nam . hội của anh là hội văn lang . hội chống cộng ráo riết nhất pra ha. vì thành tích chống cộng của anh lên anh mới được làm mọt khóa . nhưng giờ gio sự quan hệ ngoại giao của việt nam vói sec lên họ cũng muốn cho anh nghỉ khỏi anh hưởng đến ngoại giao, nói thận tôi cũng không muốn anh đại diện cho người việt vì nhiều lần nghe anh nói phat biểu thấy THỐI LẮM
 • #43 phải chân thực vơí chính mình: góp ý

  27-08-2015 08:47

  Xin những người tham gia trong tất cả các hội đoàn người vn do đsq hướng dẫn thành lập và quản lý hãy nghĩ lại những thứ họ có được ngày hôm nay kể cả tiền bạc,danh vọng,đón cả gia đình họ hàng sang cư trú và nhập tịch tại đây là nhờ có sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Đó là điều hiển nhiên không ai không biết. Các vị luôn nói việc các vị làm là đại diện cho cộng đồng vì lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia , vậy xin hỏi là tại sao các vị lại cam tâm lôi kéo cộng đồng kể cả các cháu sinh viên cổ xúy cho chế độ csvn? các vị có còn liêm xỉ nữa hay không? có phải các vị làm những việc này chỉ để lợi dụng cộng đồng mà mưu cầu lợi ích cá nhân? hãy để cho HĐDTTS do chính phủ Séc công nhận là nơi tập hợp của tất cả những người vn chân chính,yêu chế độ nơi đây,thực sự vì ổn định và phát triển vững chắc của cộng đồng đã đang và sẽ nhập quốc tịch séc. Chúng ta cần chuẩn bị thật tốt người thay thế sau khi TS Phạm Hữu Uyển hết nhiệm kỳ, phải là người trẻ, thế hệ thứ 2 sinh ra và lớn lên ở nước sở tại.

 • #42 Lê Đức Vượng: Luận bàn về gốc rễ

  27-08-2015 06:26

  Vài lời cùng tác giả và những người luận bàn.

  Có lẽ, chính tác giả cũng không biết tại sao mình không vui sau khi ngồi xếp xong những dòng chữ cho một trần tình trên. Tôi mạo muội xin chia sẻ những nguyên nhân đó, từ góc nhìn tổng quan nhất của một người Séc gốc Việt dự trên các khái niệm nhân bản đã hình thành nên các dân tộc thiểu số trong quốc giai này.

  Trong phần tranh luận tôi không đề cập đến các dữ liệu đúng hay sai mà ông viết, mà tôi muốn đề cập đến các giá trị khác nhau, giá trị của con người, giá trị của một cộng đồng, của một giống nòi.

  Thứ nhất, bài viết ông đề cập đến các các nhân, có rất nhiều người. Trong đó có một người tôi rất biết, bởi thế các tôi chắc chắn với ông về các điểm sau để ông tường tận.

  1. Ông Phạm Công Tú luôn luôn có tôn trọng và ủng hộ ông Uyển. Ông Tú đã không ứng cử và cũng không ủng hộ việc đề nghị bãi nhiệm ông Uyển.
  2. Ông Phạm Công Tú luôn luôn giữ một khoảng cách với Đại sứ quán. Riêng với ông Đỗ Xuân Đông – cựu Đại sứ thì ông Tú gần gũi hơn vì lý do là đồng hương, nhưng ông Tú không bao giờ để cho ông Đông hay bất cứ ai đó chỉ đạo.
  4. Thông tin là ông Phạm Công Tú “đầu tư trên 1 triệu CZK…” là bóp méo sự thật. Ông Tú chỉ đóng góp và quyên góp từ bạn bè và các đối tác Séc của ông cho các hoạt động của cộng đồng. Các khoản chi phí này hoàn toàn minh bạch thông qua thủ quỹ của Hội.

  Về các tập thể

  Ở một xã hội văn minh và phát triển là thành quả cạnh tranh để tiến bộ, mang lại sự tích cực hơn đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội đó. Theo tôi các đề nghị của các hội đoàn công việc của ông, hay ông phản hồi lại hoàn toàn là một sự kiện bình thường trong một xã hội dân chủ, không có biểu hiện tiêu cực cho xã hội này.

  Nhưng điều không bình thường là các cách sử lí sự kiện theo yếu tố nào cho có lợi đến với cộng đồng thiểu số người Séc gốc Việt và con em họ nói riêng và giống nòi Việt nam nói chung. Chúng ta thử tranh luận về các yếu tố đó nhé.
  1. Yếu tố về quan điển và lập trường chính trị,
  Đó là một yếu tố không bền vững và không phải là gốc rễ, yếu tố này luôn bảo vệ nguyện vọng và lợi ích của một bộ phận bị chi phối hoặc có thể lạm dụng khả năng ảnh hưởng của chính trị đến sự kiện.
  2. Yếu tố thắng thua và hằn học các nhân,
  Ở thời nào yếu tố này vượt trội các yếu tố khác thì các sự kiện xảy ra đi theo chiều hướng tiêu cực
  3, Yếu tố văn hoá,
  Có lẽ chỉ có yếu tố này tôi xin đề cập nhiều nhất để trả lời sự không vui của con người.

  Văn hoá dân tộc là giá trị bất di bất dịch của dân tộc đó, chính đó là nguồn dinh dưỡng tinh thần cho tôi và cả ông, những người Việt tha hương. Nó cũng là mục tiêu hình thành nên các dân tộc thiểu số trong một quốc thể. Bởi thế từ yếu tố chính trị, yếu tố thắng thua không phải là tiêu chí tồn tại của một cộng đồng thiểu số,

  Chúng tôi là thành viên của người Séc thiểu số gốc Việt chỉ mong muốn giá trị văn hoá của dân tộc mình không bị xói mòn !
  Thưa ông đại diện.
  Chúc ông vui.

 • #41 Đại Việt : Ý KIẾN

  27-08-2015 05:38

  * "Dân tộc thiểu số " là quy chế dành cho người Séc gốc Việt" --> các hội đoàn khác của người Việt không có liên quan, chỉ có thể là đối tác trong công việc khi có sự thống nhất ngay cả ĐSQ VN tại Séc.
  * HĐDtTS là cơ quan của chính quyền Séc - do CP Séc lập ra và điều hành. Và cũng vì vậy các hội đoàn VN và ĐSQVN cũng cần biết nguyên tắc ngoại giao và làm việc với họ, không được can thiệp "thô lỗ" vào việc riêng của nước chủ nhà.
  Cộng đồng người Việt cần tỉnh táo trước các "hội đoàn xôi thịt" này.
  Việc làm vừa qua của các hội đoàn : HDN, HPN, HSV và TN VN tại Séc, HNSGV là " thô lỗ " - nó thể hiện sự " Ngu dốt " của mình.
 • #40 Ký danh: Tiêu đề

  26-08-2015 23:30

  Chẳng có gì là xấu , đây là quan điểm của mỗi người . Thử hỏi kể cả ông Uyển hay ông thổ tả nào bây giờ không có tiền hay chết nhăn răng ra chẳng nhờ đến cộng đồng người Việt hay hội nọ đám kia quyền góp ủng hộ . Ngồi đấy mà chìa quốc TÍT ra dân Séc nó nuôi , chẳng qua dân họ nhìn vào sự đóng góp của người Việt mà thôi và ở đây là kinh tế và tiền tệ . Người Việt chúng ta ở đây ai chẳng có tật , nên chuyện buôn lậu thì lại là quá bình thường mà thiểu số thì cũng phải đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng không thì thôi chứ có tiếng mà không miếng thì thiểu số cho oai làm gì mệt lại còn mất tiền . Thiểu số chứ thiểu trời thì ra ngoài đường ông vẫn là đầu đến mũi tẹt không hơn không kém . Nên chúng ta nên nhìn nhận thực tế hiện tại của cộng đồng và người Việt nuôi người Việt và phục vụ nước Việt chứ không phải nuôi Tây vì nó phỉnh cho mấy câu quên hết mình từ đâu ra . Chúc cộng đồng mmay mắn !
 • #39 Phạm Hữu Uyển: Đính chính.

  26-08-2015 21:21

  Vietnamský Cech: Cám ơn anh đã lưu ý. Trước đây tôi đã báo cáo là ACVN đã họat động độc lập, nhưng sau vụ này thì thấy hội này không độc lập. Tuy thế viết là hội thành viên là không chính xác, nó thể hiện đánh giá của tôi lúc này chứ không phải như ACVN tuyên bố. Xin chân thành xin lỗi vì sai sót này.
 • #38 Vietnamský Čech: Đâu là sự thật?

  26-08-2015 19:53

  Anh Phạm Hữu Uyển ơi, có đúng là Hội người Séc gốc Việt (ACVN) là hội thành viên của HNVN có đăng ký theo pháp luật CH Séc? Nếu đúng như thế thì ngay lập tức tôi xin rút ra khỏi Hội người Séc gốc Việt. Tôi đăng ký vào hội này với mục đích hội sẽ giúp đỡ, liên kết những công dân Séc gốc Việt, đề những người Séc gốc Việt hội nhập tốt hơn với xã hội Séc. Tôi hoàn toàn không muốn dính dáng đến cái gọi là HNVN của ông HDT nào đó.
 • #37 Trần Tâm : ĐSQ Trương Mạnh Sơn nên thấy nhục.

  26-08-2015 18:59

  Thư trả lời của bộ trưởng Nhân quyền Jiří Dienstbier, chủ tịch Hội đồng chính phủ về các dân tộc thiểu số gửi cho Giang Thành và cộng sự thực ra phải được hiểu là một cái tát vào ĐS Sơn và bộ NG Việt nam. Chúng ta là người Việt có ai không khinh bỉ SQ.
 • #36 vô tư: Bọn Háo danh ,Lù đảo

  26-08-2015 17:54

  Anh Uyển thay mặt Người Séc gốc việt ,Sống và làm việc trên đất nước có nền dân chủ thật sự .Chứ Ko phải cho bọn Công sản háo danh hám lợi bóc lột lừa dân ,Cậy có vài đồng tiên dơ bẩn Làm đại diện được .Chỉ tổ làm dơ bẩn bộ mặt cộng đồng tai Cz
 • #35 Người Việt gốc Việt: Sự xúc phạm thô bạo

  26-08-2015 17:37

  Đọc comment số 28, tôi không thể không lên tiếng.
  Bạn Hà Ân có biết số người Séc gốc Việt có bao nhiêu không?
  Phía nhà nước Séc , như bạn nói "đã cân nhắc mọi việc trước khi quyết định" chọn TS. Phạm Hữu Uyển làm người đại diện, là một sự lựa chọn đáng tin cậy. Và vị này đã và đang đại diện cho một cộng đồng không nhỏ.
  Việc bạn nói TS.Phạm Hữu Uyển "chọc ngoáy vào những công việc nội bộ của Việt Nam" là cách nói hồ đồ, chứa đựng một thái độ hằn học, thù địch. Người ta có thể hiểu đây là giọng nói của một thành viên thuộc ĐSQ hoặc của một Dư luận viên nằm vùng. Sau khi đọc được comment này, bạn nên có những dẫn chứng cụ thể.
  Và cái logic nực cười của bạn là, vì TS.Uyển "chọc ngoáy..." nên họ mới "muốn lật cái ghế của anh" !!!
  Về cuộc "Đảo chính..." là một sự kiện không nhỏ, người viết mấy dòng này chắc chắn sẽ có dịp quay lại.
 • #34 David : Nhục quá

  26-08-2015 17:28

  Sao Đại SQVN và các hội đoàn VN , đại diện là - Hội người Séc gốc Việt (ACVN) do ông hai ông phó chủ tịch Giang Thành và Nguyễn Sinh đồng ký tên, - Hội doanh nghiệp Việt nam tại Séc, do ông chủ tịch Phạm Thanh Long ký tên, - Hội phụ nữ Việt nam tại CH Séc, do bà chủ tịch Vuová Ha ký tên, - Hội sinh viên và thanh niên Việt nam tại CH Séc, do ông chủ tịch Bc. Phạm Quốc Lộc ký tên. (vietinfo.eu) nhục nhã thế. Thành lập các hội đoàn cho oai để khoe ta đây là chủ tịch, phó chủ tịch chứ không đại diện cho ai. Thử hỏi mỗi lần họp đại hội có mấy người tham gia, chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Tôi tố cáo và tẩy chay các hội đoàn đã đê tiện vu khống anh Tuyển và có âm mưu lật đổ nhưng không thành. Cảm ơn anh Uyển đã xử lý đúng mực và luôn tranh đấu cho lẽ phải và quyền con người. Nhờ anh cho nên Đại SQVN dảm bóc lột đè nén cộng đồng VN.

 • #33 Nui: Truong Nui

  26-08-2015 17:16

  Theo thông tin mới nhận được, anh Sơn phải giải trình với các cơ quan trong nước về nguyên nhân thất bại của cuộc đảo chính này. Lãnh đạo trong nước đã khiển trách nhắc nhở kiểm điểm nghiêm túc và đề nghị anh Sơn từ nay giảm đối nội và tăng đối ngoại. Từ sự kiện dựng tượng cho đến đảo chính anh Sơn gần như mất điểm va niem tin với lãnh đạo đảng và nhà nuớc làm cho anh khó có thể gia hạn them nhiệm kỳ như người tiền nhiệm của anh.
 • #32 český občan: Nhầm khái niệm

  26-08-2015 15:44

  Chính phủ Czech mời ô Uyển vào ngồi đó và trả lương (kể cả chỉ là lương tượng trưng); là để lắng nghe ô Uyển cố vấn về những gì liên quan tới công dân Séc (český občan) gốc Việt Nam nhé. Chứ không thuê ô Uyển đến đấy ngồi hát "như có Bác trong ngày vui đại thắng" hay "đường vinh quang xây xác quân thù" nhé. Còn cộng đồng người Việt vẫn phải ra cảnh sát ngoại kiều gia hạn cư trú, thích nhay múa ca hát hay yêu sách gì với chính quyền sở tại thì đến nhờ đại sứ quán nhé để được bảo vệ công dân hay cùng lắm là đến tiểu ban vì quyền lợi người nước ngoài thuộc Hội đồng chính phủ về nhân quyền nhé. Lần sau bốn hội đoàn kia có muốn tố cáo, thì thì kêu gọi T cháy chung thêm xiền đệ đơn tố thẳng mặt luôn thằng Barack Obama nó đếch chịu học "đoàn quân Việt Nam đi" nhé. Nỡm vừa vừa thôi.
 • #31 Diên Hồng: Fair Play

  26-08-2015 15:36

  Để giữ tính trung lập, đề nghị báo Vietìno phỏng vấn ông Phạm Công Tú, để ông trả lời những cáo buộc ghi trong bài báo. Theo nội dung bài báo hiểu rằng cả hai đều là nhân tài đất Việt, một ông là Tiến sĩ, một ông là doanh nhân thành đạt trong lãnh vực xuất khẩu công nghệ. Thật buồn khi người trong một gia đình đấu đá lẫn nhau.
 • #30 Thích thì về Việt Nam lâqjp hội ăn bẩn dân Việt: Hà Ân ơi, hãy khuyên các ông chủ chợ đi chỗ khác chơi cho nước nó trong

  26-08-2015 15:11

  Hà Ân muốn "làm nhẹ" các bình luận lên án Hội Đoàn người VN ở Séc và ĐSQ chọc ngoáy vào Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam do Phạm Hữu Uyển làm đại diện, rằng đó "không phải là" chính trị?

  Theo Hà Ân thì động cơ bẩn thỉu của đám hội đoàn Xôi Chè Rượu Thịt, Mâm Nào Cũng Có, Nhạc Nào Cũng Nhảy như HĐT, GT, NS... là cái gì?

  Nên nhớ anh Uyển và hàng nghìn người Séc gốc Việt khác mới là đại diện chính thức.

  Có lẽ "con gà tức nhau tiếng gáy" vì anh Uyển được nước Séc chơi cùng, ngồi trên họ mấy mâm lận.

  Có thể vài triệu korun tiền chính phủ Séc tài trợ cho Hội Đồng mà ĐSQ CẦN CHIẾM ĐOẠT và là mục tiêu ăn theo của các loại bìm bịp trong chợ Sapa.

  Nhưng thôi, cho tất cả bọn Thắng, Thành, Sinh hay Tử gì đó đứng ngoài tức lộn ruột.

  Đả đảo bọn phá bĩnh.
 • #29 Ký danh: Tiêu đề

  26-08-2015 15:08

  Cong San vn Lại muon Nham nhe dieu khien tu ban hay Sao.chung may khong Kiem chac duoc gi dau.ung ho Anh Uyen.anh hay lam vi Cong Dong VN..
 • #28 Hà Ân: Tiêu đề

  26-08-2015 11:27

  Tôi nghĩ anh Uyển được thừa nhận là người đại diện cho dân thiểu số VN ở séc. Đấy là quyết định của CP Séc khi họ đã cân nhắc mọi việc trước khi quyết định.Thực tế thì anh Uyển cũng chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ,không phải tất cả cộng đồng người Séc gốc Việt cũng như cộng đồng VN nói chung ở Séc. Những việc làm của anh vừa qua cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu đã là công dân Séc thì nên tập trung đóng góp vào những việc của Séc,đừng chọc ngoáy vào những công việc nội bộ của Việt Nam.Việc một số cá nhân,hội đoàn ( có thể cả ĐSQ đứng sau ) muốn" lật" cái ghế của anh có lẽ cũng vì lý do đó,không phải vì họ muốn chiếm ghế của anh để có thế chính trị đâu. Mạo muội tôi nghĩ như vậy.
 • #27 Dân Thường: Tiêu đề

  26-08-2015 10:38

  Ơi ông đại sứ họ Trương
  Mạnh đâu chưa thấy đã chường mặt ra
  người tử tế, kẻ a dua
  bao nhiêu xú uế xả vào mặt ông
  nếu khôn cứ việc ngửa tay
  đại gia ở Séc dúi cho it đồng
  đừng dây với Hủi ông ơi
  nhiệm kỳ kết thúc về quê cho lành
 • #26 Ký danh: Tiêu đề

  26-08-2015 09:22

  mấy thằng già không cuốn xéo khỏi Séc , còn nhôi nhoai tranh chức ,tranh quyền, còn muốn tham ô, vơ vét,chết sớm cho xã hội con cháu lớp trẻ tiến lên,một thằng già và lũ vô lại bè phái cấu kết,nhục như con trùng trục , vận động cả con gái, bồ nhí lấy chữ ký, để đòi lên chức, hết vị rồi Tú a
 • #25 Ký danh: phụ nữ và anh Phạm Công Tú

  26-08-2015 09:13

  Đại sứ quán giống như Hội Phụ nữ, thích chỉ định ai lên làm chủ tịch hội cũng đuợc, nhưng không thể chỉ định anh Tú lên thay anh Uyển đuợc, vì đây là chính phủ Séc, chứ không phải như mấy chị Hà và chị em phụ nữ của anh
 • #24 Ẩn Danh: Chúng có tí tiền nhưng không thể "đú" nổi với các đại gia ở Việt Nam nên đầu cơ vào chính trị, nhưng đây không phải là buôn lậu. Thời vàng son của bọn này đã hết.

  26-08-2015 09:03

  Giới tội phạm người Việt Nam tại Séc được ĐSQ giật dây để dựng lên hàng loạt tổ chức như du kích Việt Cộng nằm vùng chờ thời cơ.

  Cảm ơn anh Uyển về những thông tin trung thực.

  Anh đã lột tả bộ mặt ghê tởm của những nhóm thảo khấu xung quanh mình. Bằng những ngón tay thuồng luồng, chúng muốn thâu tóm - cướp trắng - tổ chức chính trị non trẻ của người Việt Nam do anh đứng đầu và đuợc nhà nước Séc công nhận.

  Nhưng tất cả bọn chúng đã bị thất bại thảm hại và ê chề nhất.

  Anh và đồng đội tiếp tục và sẽ tăng cường những hoạt động của mình, theo tôn chỉ mà hội đã tuyên thệ.

  Nhưng cũng đừng quên là bọn chúng sẽ không bao giờ từ bỏ dã tâm.

  Mặc kệ chó sủa, đoàn người cứ đi.

  Chúng sẽ còn bị thất bại và trở thành đống rác của cộng đồng.

  Chúng tôi lên án và sỉ vả bọn vô lại dù đó là Hoang Đ. Thang, Giang Thanh, Nguyen Sinh – Tử, ĐSQ hay chính phủ độc tài, tham nhũng, thối nát tại Việt Nam.
 • #23 Honza: Tiêu đề

  26-08-2015 01:26

  "tiến sĩ Phạm Hữu Uyển được chọn là người đại diện cho Việt Nam trong Hội đồng các dân tộc **thiểu số** (HĐDTTS) của chính phủ Séc"
  chữ **thiểu số** trong câu trên phải được hiểu kỹ là dành cho NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CÓ QUỐC TỊCH SÉC. Vì vậy thành viên HĐDTTS phải được chính phủ Séc chọn, và thành viên này phải có quan điểm, cách nhìn thể hiện các giá trị của xã hội DÂN CHỦ Séc. Và chính phủ Séc họ biết vì sao họ chọn ông Uyển làm thành viên HĐDTTS.

  khi các bạn đọc kỹ những dòng trên tôi viết thì các bạn sẽ thấy 1 điều hiển nhiên nhưng các con bò trong ĐSQ VN và ông P.C. Tú vẫn cứ muốn nhầm: thành viên HĐDTTS KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN CHO CỘNG ĐỒNG 65+ ngàn người VN đang cư trú ở SÉC.

  Theo tôi, ông Uyển KHÔNG CẦN THAM GIA các hoạt động của các hội người Việt nam khác, vì đó không phải là hội NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CÓ QUỐC TỊCH SÉC.

  Cái gọi là Hội người Séc gốc Việt được lập ra cũng không phải là đại diện cho tất cả NHỮNG NGƯỜI VN ĐÃ CÓ QUỐC TỊCH SÉC, đơn giản nó là 1 cái TÊN thôi, và ai cũng có thể đăng ký 1 cái tên (tương tự) như vậy.

  Ông Tú và ĐSQ VN có thể vận động, tổ chức này nọ, nhưng cái mà ông và những con quỷ cộng sản không bao giờ có đó là những giá trị nhân văn của một xã hội dân sự.

  Giờ đây các bạn đã hiểu tại sao chính phủ Séc chọn ông Uyển đại diện của nhóm Văn Lang?

  Honza :-)
 • #22 Kiểu Nó Thế: Một bày cừu

  26-08-2015 00:35

  Để không có bất cứ mầm mống chống phá nào, thì đảng cộng sản Việt Nam sẽ tìm mọi cách sinh đẻ ra nhiều hội đoàn (hội đồng hương, hội dòng họ, hội nam, nữ, trẻ con, vvv) để nắm bắt thông tin chung của tất cả nhưng người việt sinh sống nước ngoài. Sau đó họ phải dựng lên một, hoặc một nhóm tay chân để duy trì và kiểm soát tinh hình các "hội đẻ thuê" đó. Họ sẽ dùng nó khi nào cần ví dụ chiệu dụ lòng yêu nước phản đối Tàu Cộng xâm lấn, đóng góp ngoại tệ bằng hình thức "bầu bí thương nhau". Thật dễ hiểu nếu chúng ta phải sống ở trong nươc (ở Việt nam) khi mà chúng ta không hề có một chút quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội vì bị đảng cộng sản Việt Nam bóp chết. Nhưng thật tiếc thay có rất nhiều người may mắn thoát ra khỏi đất nước, được học hành, sinh sống và kiếm tiền làm giàu từ mảnh đất tự do, dân chủ và văn minh này rồi, lại quay đầu lại chiến đấu cho một thể chế cha truyền con nối kiểu phong kiến. Tôi thiến nghĩ, nếu các bạn không bỏ sức giúp đỡ Việt Nam tốt lên thành tự do, dân chủ và văn minh, thì các bạn cũng đừng góp một tay vào làm các thế hệ sau thành nô lệ cho cái thể chế cha truyền con nôi kia. Thực sự mà nói thì ở séc này không thiếu các hội đoàn của người việt, nhưng có lẽ mục đích chính của nó sinh ra chỉ là điểm danh cho sư quán, gặp mặt, giao lưu, ăn uống, hát hò và quyên góp, hết.
 • #21 cá nhân: Dân tộc tiểu số

  26-08-2015 00:06

  Tôi ủng hộ Văn Lang đứng đầu là ông Phạn Hữu Uyển.Là tổ chức hoạt động theo hình thức dân chủ văn minh phù hợp với xã hội Âu châu hiên đại.
  Tôi phản đối những hội đoàn xôi thịt của người VN hoạt đông theo kiếu Đội-Đoàn-Đảng XHCN miền Bắc VN.Hình thức hoạt động này đã quá lạc hậu chỉ để mua danh hão cho một số ít cấ nhân, không còn phù hợp với xã hội vănminh.
 • #20 Hải Praha: Lắm quỷ nhiều ma

  25-08-2015 23:33

  Trong cộng đồng VN tại CH Séc ngày càng lắm trò hề

  - Trò khôn của kẻ ngu -> GT
  - Trò ngu của kẻ khôn -> PCT
  - Trò hề của ĐSQ, HNVN
 • #19 David: Ủng hộ anh Uyển

  25-08-2015 23:10

  Đại sứ quán VN và Hội người VN về VN mà đảo chính. Các ngươi ( ĐSQVN và Hội NVN) đừng làm trò hề trên đất nước này, chúng tôi xấu hổ vì các ngươi. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh Uyển.
 • #18 Kim Jong Nam: Chúc Anh

  25-08-2015 23:04

  Xin kính chúc anh Uyển có nhiều sức khỏe, vững tâm giành chiến thắng trong mặt trận "một mình chống lại mafia" đầy khó khăn này, cũng vô cùng ngưỡng mộ anh về hành động không từ chức, không đầu hàng để chống lại những hành động bỉ ổi
 • #17 tổ quốc: gà nhà đá nhau

  25-08-2015 22:57

  xin lỗi các quý vị,các quý vị có phải máu đỏ da vàng,là người vn không,tại sao phải gà nhà đá nhau vậy,vạch áo cho người xem lưng vậy,tôi cảm thấy đau đớn và xấu hổ quá...chúng ta là con cháu vua hùng ,sao không biết thương yêu nhường nhịn nhau,cùng giúp nhau tiến bộ...trân trọng kính gửi quý vị
 • #16 Trần: Bài viết rất hay, hóa ra trò ném đá dấu tay của ĐSQ và tay chân

  25-08-2015 22:31

  Bài viết của TS Uyển thẳng thắn, sâu sắc, rõ ràng, tôi đã hiểu thêm mấy điều:

  1- HĐDTTS là chuyện của nước sở tại, đa số dân xù ở Sapa, và DSQ VN "đi chơi" chỗ khác, đừng làm ô nhiễm môi trường dân chủ.
  2- DSQ VN không hiểu về HĐ DTTS là gì, tưởng là một hội đoàn người VN ở Séc, nên muốn thâu tóm như mấy cái tổ chức bù nhìn: Hội NVN, Hội phật tử, Hội phụ nữ, Hội CCB, ....
  3- Người đại diện cho HĐDTTS không phải là đại biểu quốc hội mà mấy ông vận động quần chúng (giả danh) đề cử, hay Ủy ban MTTQVN mà mấy ông bỏ tiền ra mấy triệu kuruna để mua (như kiểu ông HĐT).
  4- Sống trong xã hội luật pháp thì suy nghĩ và hành động nên trên cơ sở luật pháp. Việc phê bình ông Uyển phải trên cơ sở các quy định nhiệm vụ ông ta. Chẳng hạn khi đón Trương Tấn Sang, ông này không nghe phát biểu, lại còn đánh rắm to. Đúng là thiếu sót rất lớn nhưng không thể vì thế mà cách chức ông ta, vì ông không phạm quy chế của HĐDTTS.
  5- Ông Uyển quả thật tư cách rất đáng tôn trọng, tuy vậy ông cũng nên ra đi. Đây cũng là việc bình thường, chỉ có điều làm sao người kế tiếp làm việc theo tiêu chí của ông: tôn trọng luật pháp, không phải là trò hề của kẻ thừa tiền nhưng thiếu hiểu biết, ham quyền lực, tốt nhất là thế hệ thứ hai làm.

  Tóm lại, tôi thấy buồn cười cho mấy vị SQ và ông Tú, hãy chấm dứt tư duy bẩn thỉu đi, hãy để yên cho những người Séc gốc Việt môi trường sạch sẽ, văn minh.
 • #15 Quê huơng: Ủng hộ

  25-08-2015 22:20

  Tôi ủng hộ ông Tú làm đai diện cho người Việt và cả Mọi trong HDDTTS .
 • #14 CON BUÔN: Tự ti dân tộc

  25-08-2015 22:05

  Người như anh Uyển quá ít ỏi.Không thể chống lại bọn ngu vì chúng quá đông-một bác học lừng danh đã thốt lên.Người Việt đến bao giờ mới ngẩng mặt lên được
 • #13 Chiến Binh: Não Trạng Của Con Lừa!

  25-08-2015 21:09

  Việc giật dây can thiệp đưa người của mình vào đại diện dân tộc thiểu số là sự can thiệp thô bạo, thô thiển, thô lỗ và thô bỉ của ông Trương Mạnh Sơn.
  Rất mong BNGVN triệu hồi ông này về nước, ví chính ông ấy làm công luận CH Séc nghĩ xấu về cộng đồng Việt Nam. Ông ấy cay cú vì anh Uyển "Văn Lang" là 1 tổ chức dân sự thuần túy nằm ngoài sự chỉ đạo của sứ quán.
  Lại còn chuyện xây tượng dựng bia. Đúng là cách tư duy của con lừa.

 • #12 Ký danh: Tôi kính nể anh Uyển

  25-08-2015 21:08

  Anh Uyển ơi, anh cố gắng lên, anh là người xứng đáng nhất, tôi và những ai biết về anh đều rất nể phục, dù tôi chưa một lần được gặp anh, nhưng qua họ nói về anh, (kể cả các giáo sư giảng dạy tại ĐH Sác Lơ ) tôi vô cùng nguỡng mộ anh
  Duy Việt
 • #11 HAN TIN: TRÒ HỀ

  25-08-2015 20:19

  Chả làm được cái khỉ mẹ gì, trò hề
 • #10 David tran: Nhung Thang Cong San Chet Mia di

  25-08-2015 19:30

  Voi tat cả những thằng Hám danh hám lợi,Mưu cầu địa vị len lỏi vào Tự Do Dân Chủ CĐVN séc,Nào Là đòi Dựng Tượng ĐÀi Bố CSVN Hòn Tập Chương Ở một trường Đại Học ở đất nước tự do. Mẹ kiếp cứ nghe đến ĐSQ vn là nghét như Nhặng rùi
 • #9 VQH: Cảm ơn Bác Uyển.

  25-08-2015 18:53

  Đọc bài viết của bác Uyển, tôi biết thêm về những người có vị trí ảnh hưởng đến các hội đoàn của cộng đồng.
  Thú thật, chắc nhiều người cũng như tôi không biết, thậm chí chẳng quan tâm đến những cá nhân đó.
  Hy vọng sự tâm huyết và cố gắng của bác Uyển và HĐ DTTS sẽ giúp người VN tại Séc có vị thế tốt hơn, hòa nhập nước sở tại và giữ được văn hóa Việt.
  Cá nhân tôi phản đối mọi cánh tay nối dài của Đảng Csvn.
 • #8 David Nguyen: Tôi đã nói đến điều này từ năm 2013

  25-08-2015 18:39

  Có lẽ, cũng chẳng cần phải giải thích thêm ý nghĩa của câu thành ngữ cổ „Há miệng chờ sung“ làm chi cho thiên hạ mất thời giờ đọc. Nhưng mới đây, thấy xuất hiện bài viết trên truyền thông báo mạng cộng đồng, mang tên Hội chứng „Há miệng chờ sung“, mắng mỏ những quan điểm không đồng nhất với mình là „suy nghĩ lệch lạc và hạn chế về nhận thức, là cực đoan“. Và khẳng định sự kiện cộng đồng người Séc gốc Việt trở thành Dân tộc thiểu số của Séc là thành quả của nhiều người „rung cây“. Nên cảm thấy cần phải góp chút ý kiến.
  Suy nghĩ lệch lạc?
  Vẫn còn nhớ, là người viết bài này từ cách đây năm năm, vì quá bức xúc với ngôn từ trắng trợn dạo đó của viên bộ trưởng Nội vụ CH Séc Ivan Langer, khi thô thiển khẳng định, rằng „nhà nước Việt Nam có mưu đồ thành lập dân tộc thiểu số của mình ở đây“. Với tất cả tâm huyết của mình, người viết bài này đã thành tâm viết những lá thư ngỏ, gửi Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán và ông Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, yêu cầu nên sớm thành lập tổ chức công dân, như một chi hội của HNVN tại CH Séc bao gồm những công dân Séc có nguồn gốc Việt Nam, lấy tên là Hội người Séc gốc Việt. Sau đó, với sự hỗ trợ triệt để của các ban ngành liên quan, giúp chi hội này trong quá trình yêu cầu nhà nước sở tại công nhận những tập thể người Séc gốc Việt là sắc tộc thiểu số. Rồi dựa vào đó, làm „bàn đạp tấn công“, đấu tranh bảo vệ cho quyền lợi pháp lý hợp pháp của mình và đồng nghĩa với của toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở CH Séc. Mặc dù chính mình đưa ra đề nghị như vậy, song trong tất cả mọi tranh luận, phân tích người viết bài này luôn khẳng định nguyên tắc „tế nhị“ phải được đặt lên hàng đầu. Là nguyên tắc tiên quyết. Nghĩa là mọi hoạt động hỗ trợ giúp đỡ, nếu có thể được cần tuyệt đối „tế nhị“ nếu không muốn nói thẳng là bí mật.
  Trong tranh luận dạo đó với ngài Lý Quốc Tuấn, chúng tôi đều tâm đắc với thuật ngữ mà ông bí thư sử dụng, là „quốc tịch huyết thống“. Nghĩa là dù có mang quốc tịch gì đi chăng nữa, người Việt Nam vẫn mãi là của quê hương Việt Nam, gắn bó máu mủ ruột rà. Khi quê hương đất nước, Đại sứ quán và các ban ngành chức năng quan tâm tới nhóm đồng bào này, thì cứ gì họ lại cam tâm lảng tránh trách nhiệm với quê hương đồng loại. Bởi đó là mối quan hệ hữu cơ không thể (hay không nên, không được phép?) tách rời. Người Việt ở Séc, kể cả đa số những người đã nhập quốc tịch sở tại, còn có thể dựa vào đâu ý nghĩa hơn HNVN và ĐSQ?
  Hạn chế về nhận thức?
  Thế nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực vận động lại vượt quá tất cả những lo ngại ngay từ đầu của người viết bài này. Để rồi cuối cùng đến bây giờ, khi „trồng cây đã đến ngày ăn quả“ nhưng trái chưa chắc đã thơm ngon như người ta tưởng hay cố ca ngợi. Và bao lần can ngăn những nỗ lực „rung cây“ bừa bãi của người viết bài này không hề là „một suy nghĩ lệch lạc và hạn chế về nhận thức, là cực đoan.“ Mà hoàn toàn tỉnh táo và hợp lý.
  Xin thưa, về sự kiện mà cộng đồng coi là trọng đại này, nếu nói đến „công“, thì không nên quên tên ông cựu chủ tịch chi hội Người Việt Nam tại CH Séc vùng Chomutov Dương Việt Dũng. Mặc dù trên phương diện cá nhân, người viết bài này và ông kỹ sư Dương Việt Dũng không thể gọi nhau là bạn hữu, bởi nhiều bất đồng về quan điểm, những tranh luận triền miên mà nếu không có sự kìm hãm của lý trí thậm chí có thể xảy ra „xung đột vũ trang“. Nhưng không được phép phủ nhận những nỗ lực của ông kỹ sư trong vai trò khách mời thường xuyên của Hội đồng chính phủ về dân tộc thiểu số, mà ông ta đã đạt được nhờ những cố gắng của bản thân mình. Nhiều ý kiến tham luận, bài nói của ông trong các phiên họp Hội đồng đều được ghi nhận chi tiết, tỉ mỉ trong các biên bản chính thức và có giá trị tham khảo, giải thích buộc các đại biểu Hội đồng, và nghĩa là cả chính phủ Séc lắng nghe. Tiếc thay, nếu như có sự hợp tác chặt chẽ, tế nhị của vị khách mời thường xuyên này với ví dụ (chỉ) Hội người Séc gốc Việt, thì chắc chắn thành công đã mĩ mãn hơn cho nhiều người, nhiều tổ chức quan tâm.
  Là vấn đề mới hoàn toàn chưa có tiền lệ, nên ngay cả các thành viên Hội đồng chính phủ, mà trong đó nhiều người có bằng luật sư, cũng không thể hiểu cặn kẽ, cho nên mới có chuyện các tranh luận trong khuôn khổ hai kỳ họp Hội đồng có xem xét đến đề nghị „xin công nhận chính thức“ của người Việt Nam (và của cả cộng đồng thiểu số Bạch Nga) phải gác lại, để yêu cầu các chuyên gia luật hàng đầu của Séc và quốc tế chuyên về lĩnh vực này cho ý kiến, soạn thảo tài liệu phân tích pháp lý. Và chính nhờ các tài liệu này, Hội đồng chính phủ và nhiều đại biểu mới „vỡ lẽ“. (Lưu ý, tất cả các chi tiết này đều có trong biên bản các cuộc họp, mà ông Dương Việt Dũng cũng có trong tay).
  Nhưng đồng thời trong khoảng thời gian ấy (không biết „ta“ có chịu để ý đọc hay thậm chí „nghiên cứu“ các văn bản đáng quan tâm kia hay không), mà cứ cố đấm ăn xôi với những nỗ lực „rung cây“ thiếu cân nhắc, và theo người viết bài này, đã gây hậu quả nếu có nói là „gậy ông đập lưng ông“ cũng không sai. Bởi nếu như có sự đầu tư lớn về công sức, tiền của (cho cả luật sư), mà sao lại không thèm để ý quan tâm tới thực tiễn chính trường sở tại. Tại sao lại để xảy ra cuộc gặp gỡ vận động tranh thủ sự ủng hộ của, dạo đó là bà phó thủ tướng Karolína Peake hay bà dân biểu KSČM Marta Semelová. Tại sao lại không biết đến thực tế sự hiện diện của bà phó thủ tướng trong nội các chỉ là để „cho đủ mâm sáu“ và không hề được từ thủ tướng Petr Nečas của ODS cho tới Ngoại trưởng Karel Schwarzenberg của TOP 09, chủ tịch Hội đồng (đối tượng mà ta cần nhất) mặn mà, mà trái lại ghét cay ghét đắng, mà có thể nói một cách thô lỗ là „khinh như chó“. Còn với bà dân biểu KSČM nọ, nổi tiếng với biệt danh „đầm thép đỏ“ mà đến cả các đồng nghiệp trong đảng nhiều người phải ngán vì những ngôn từ độc đoan về quá khứ lịch sử quốc gia, thì các chính trị gia trung hữu liệu có thèm nghe ý kiến, nếu như bà ta thực sự muốn ủng hộ ta và mang ra bày tỏ với các chính khách có thể gọi là thù địch kia? Thêm nữa, sự xuất hiện đông đủ của các đại biểu phái đoàn ta tháp tùng- hay dẫn đầu để chỉ đạo- ông chủ tịch Hội người Séc gốc Việt, đã là lý do để viên đại biểu Hội đồng từ bộ Nội vụ, thứ trưởng Ondřej Veselský sùi bọt mép nói ra sao trong phiên họp, được ghi rõ từng từ trong biên bản chính thức, về cái rằng „họ đâu có muốn bênh vực cho quyền lợi của nhóm thiểu số ấy…“ hay „can thiệp vào công việc nội bộ của CH Séc“ và „họ đâu phải là đối tác đàm phán của chúng ta“....
  Đơn giản là, quyền lợi pháp lý của người Séc gốc Việt, chỉ cần ví dụ Hội người Séc gốc Việt với sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình, mạnh mẽ nhưng kín đáo tế nhị của các ban ngành nói trên, „rung cây“ nhẹ nhàng bằng sự tiếp viện từ bên trong Hội đồng của ông Dương Việt Dũng, thì bắt buộc Hội đồng này và cả chính phủ phải nghe thấy và phải thực hiện theo đúng luật số 273/2001 Sb., về quyền các dân tộc thiểu số. Bởi nếu chính phủ không thực hiện (căn cứ vào tinh thần của luật này), Hội người Séc gốc Việt hoàn toàn có quyền đưa vấn đề lên tòa Hiến pháp và chắc chắn thành công.
  Há miệng mắc quai
  Yêu cầu của thiểu số công dân Séc gốc Bạch Nga và Việt Nam, đòi sự bình đẳng với các sắc tộc thiểu số khác đã „có chỗ“ trong Hội đồng là hoàn toàn hợp pháp, dựa trên cơ sở luật số 273/2001 Sb., bởi nó được bảo đảm bởi Hiến pháp và Hiến chương nhân quyền và tự do căn bản của CH Séc, nên việc mở rộng Hội đồng thêm hai đại biểu đại diện cho hai sắc tộc này là đương nhiên. Thế nhưng, tên ông chủ tịch Hội người Séc gốc Việt Phạm Công Tú hay ai đó từ tổ chức công dân hợp pháp này, „theo lý thuyết“ thì sẽ phải là đại biểu chính thức đầu tiên vì những nỗ lực chăm bón cây của họ, lại không có. Bởi nói nôm na, là đã bị gạch tên ngay từ khi gã Ondřej Veselský tuyên bố họ muốn bảo vệ quyền lợi của ai. Và thế là „nó giống anh chàng lười trong truyện cổ tích cứ há miệng chờ sung rụng,“ (mà thậm chí chẳng cần há miệng), sung đã tự chạy vào nơi mà đến thời điểm cuối cùng hầu như không ai biết đến- tổ chức công dân Văn Lang. Vì „sung“ đã tự động đánh tiếng chào mời, hỏi Văn Lang điều đó, đề nghị Văn Lang tham gia vào giờ chót. Bởi theo „sung“, Văn Lang xứng đáng với tôn chỉ „vì một xã hội công dân“ của nó, hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc của xã hội dân chủ Cộng hòa Séc và quan trọng nhất là Văn Lang không có (hay bị) ai tháp tùng chỉ đạo.
  Và giờ đây, liệu sẽ có khó ăn nói lắm thay khi nghe hay thấy Văn Lang có những động tác nhậy cảm của họ trong một xã hội công dân. Hay thiên hạ đã có thể hoàn toàn tin tưởng, rằng đây là quan điểm chính thức của tất cả cộng đồng, các ban ngành thông qua vị đại biểu đại diện của mình trong Hội đồng chính phủ về sắc tộc thiểu số. Một bước ngoặt ngoạn mục trong tư duy thời hiện đại, khi tất cả chúng ta cùng lên tiếng, ví dụ Kiến nghị khẩn cấp về Blogger Điếu Cày- Nguyễn Văn Hải. Tuyên bố về Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 35 blogger bị cầm tù tại Việt Nam của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Thư ngỏ của 34 dân biểu Quốc hội EU về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, cùng rất nhiều hoạt động có ý nghĩa khác nữa.
  Với người viết bài này, thì đó quả là thành công bất ngờ vượt sức tưởng tượng. Nhưng chắc chắn sẽ có ai đó cảm thấy bị „há miệng mắc quai“! Nói dân dã, thì „gái có công chồng chẳng phụ“, nhưng đến mức mà chồng đi công cán bất cứ đâu, (kể cả đi làm trọng trách vợ giao), mà vợ cứ nằng nặc đi theo cướp lời nói leo, thì kết quả lắm khi không được như ý muốn. Như lần này chẳng hạn, để những người có công „rung cây“ nhiều nhất đến khi đơm hoa kết trái lại phải nghẹn ngào chúc mừng cho thành công của kẻ „há miệng chờ sung“ lười biếng.
  David Nguyen, 08.2013
 • #7 hung: binh luan

  25-08-2015 18:18

  anh uyển này chỉ đại diện cho một nhúm ngưòi nhất là nhóm chống cộng văn lang. không đại diện cho số đông bà con việt nam tại séc . vì anh uyển từ truóc đến giờ không sinh hoạt mọi văn hóa cộng đồng.mà gio anh hăng hái chông cộng lên những nghị sỹ cũng ui ái cho anh làm một lần để an ủi anh .còn về ngoại giao với việt nam lên họ cho anh nghỉ đó là lợi ich quốc gia họ
 • #6 Honza Nguyen: Ai đầu tư nhiều hơn ông Tú thì sẽ thay ông Uyển

  25-08-2015 17:57

  Tin tương đối mật: ông Tú đầu tư có một triệu thôi, Giang Thành những 6 triệu cơ. SQ đã có kế hoạch đưa ông Tú lên thay ông Uyển, sau đó ông Giang Thành sẽ thay ông Tú. Không ngờ kế hoạch bất thành. Đáng kiếp!!!
 • #5 Hoàng Hùng: Những con rối!

  25-08-2015 16:51

  Hội đoàn thành con rối
  Cho kẻ khác giật dây.
 • #4 Ký danh: Tiêu đề

  25-08-2015 16:06

  Từ nay yêu cầu mọi người tỉnh táo đừng nghe chúng nó lừa. Ủng hộ ai thì trực tiếp gửi về cho cá nhân hoặc tổ chức đó ở trong nước chứ nghe chúng nó và đưa tiền cho chúng nó rồi chúng nó bớt xén ăn tiêu phè phỡn, chẳng bao giờ đến tay người gặp nạn đâu. Nhiều bài học rồi. Mong mọi người hiểu và cảnh giác với chế độ CSVN.
 • #3 Ký danh: Tiêu đề

  25-08-2015 16:00

  Chúng nó định đảo chính để thay nhau lên nắm quyền điều hành HĐTTS của chính phủ Séc như HNVN và sứ quán VN tại Séc từng cai trị và điều hành cộng đồng VN tại Séc như những kẻ nô lệ cho chúng nó đấy mà. Cộng đồng VN đừng ngu xuẩn mà nghe những lời đường mật của chúng nó nhé. Chúng ta đang sống và làm ăn tại một châu lục VĂN MINH, TỰ DO VÀ DÂN CHỦ cơ mà? Tất cả các hội đoàn của cộng đồng VN mọc lên như nấm kể cả đại sứ quán VN tại Séc chẳng ai có quyền hành gì can thiệp vào công việc nội bộ của chính phủ của họ cả. Mong mọi người hiểu rõ điều này và đừng bao giờ nghe chúng nó xúi dục bậy bạ để làm chính quyền bản địa bực mình với chúng ta nhé. CSVN tất cả chúng nó là đồ ăn hại. BÁN NƯỚC HẠI DÂN.
 • #2 Ký danh: mariano

  25-08-2015 15:53

  cộng sản cứ dựng may thằng dốt lên lãnh đao nguoiè tài, đây là tư bản không phải cái chuồng lợn nhà anh Tú
 • #1 Nguyen David: Mafia Cộng sản Việt nam ở Séc mạnh lắm.

  25-08-2015 15:40

  Ở các nước Đông âu dân chúng ghét cộng sản ghê gớm và biết rất rõ tà linh ác đảng cộng sản nên những gì Sứ quán Việt nam can thiệp vào dạng Đảo Chính như trên là một một sai lầm nghiêm trọng của họ và Sứ quán càng ngày càng bị dân ta và dân Séc ghét hơn mà thôi. Chính Sứ quán VN ở Praha đang phá hoại chính sách ngoại giao của Việt nam.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo