Séc-Slovakia

Nhiều người Việt Nam tại CH Séc bị bóc lột

Cập nhật lúc 27-01-2010 17:15:22 (GMT+1)

 

Điều kiện làm việc tồi tệ, thậm chí nhiều khi còn bị cưỡng bức, buôn người và bóc lột sức lao động...Theo tổ chức phi chính phủ La Strada, thì đó là một mảng thực trạng cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc hiện nay.


Theo cô Irena Konečná, chủ tịch tổ chức La Strada, thì nhiều giới chủ nơi có người Việt Nam lao động đã lách luật. “Ví dụ trong trường hợp là thành viên hợp tác xã không nhất thiết những người đó phải có mối quan hệ pháp lí lao động, mà chỉ có phần trong lợi nhuận của hợp tác xã, và thường chỉ là vài trăm korun. Họ lao động chỉ để có tiền tiêu vặt và cái mái nhà che mưa nắng. Chúng tôi nhận định rằng, đây là cái gọi là mối quan hệ lao động ngụy tạo.“ Irena Konečná khẳng định.

 Nhiều người Việt Nam tại CH Séc có khi phải chấp nhận những điều kiện lao động tồi tệ, bởi vì dưới gánh nặng của những món nợ khổng lồ họ không thể quay về quê hương. Thường để được môi giới tìm việc làm tại CH Séc, người ta phải bỏ ra tới mười lăm nghìn Mỹ kim.

(David Nguyen)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo