Séc-Slovakia

Ngoại kiều tại Séc: Cho kẹo những người làm nhiệm vụ có phải là hối lộ hay không?

Cập nhật lúc 07-04-2010 12:03:16 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Các nhân viên cảnh sát và những cán bộ viên chức cả Bộ Nội vụ có trách nhiệm giải quyết việc cấp giấy phép định cư cho người nước ngoài đang như cá nằm trên thớt. Vấn đề là ở chõ những gói kẹo, những chiếc phong bì có tiền cám ơn mà những người nước ngoài đã gửi tặng cho những người cán bộ tích cực có phải là hối lộ hay không?


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo