Séc-Slovakia

Nạn phân biệt chủng tộc ở Séc

Cập nhật lúc 12-08-2010 05:08:06 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Tôi nghĩ rằng nhiều người sợ không dám công khai nói về đề tài này. Lời mở đầu tôi chỉ muốn nói một điều là tôi đã được mẹ dạy là người ta khác nhau về màu da thì chẳng có gì là xấu cả mà họ cũng giống như chúng ta mà thôi. Khi còn học phổ thông tôi cũng học cùng lớp với mấy bạn người Di Gan. Quả thực tôi cũng quý mến một vài người trong số họ và chúng tôi làm bạn với nhau. Sau này mỗi khi nghe ai đó mắng nhiếc người Di Gan, tôi luôn tìm cách giải thích cho họ theo tất cả những gì mà tôi đã biết.


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo