Séc-Slovakia

Một số hình ảnh về cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông tại Praha

Cập nhật lúc 07-10-2014 20:48:16 (GMT+1)
Ảnh: Ksienia Biazrukaja, (C) 2014 Aksana Biazrukaja

 

Khoảng một trăm người đã tham gia biểu tình ủng hộ Hồng Công tại Praha 6.10, trong đó đa số là người Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh về cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông qua con mắt của Ksienia Biazrukaja người Belerus, Ya Noya Photo và qua FB của nhóm tổ chức.


Giơ tay biểu thị bất bạo động như sinh viên Hồng Kông
Ảnh: vanglang.eu

 

Hồng Kông các bạn không đơn độc, chúng tôi đứng bên các bạn
Ảnh: Ksienia Biazrukaja,  (C) 2014 Aksana Biazrukaja

 

Chụp ảnh cùng Jack Cheung, người đi xe đạp từ Hồng Kông tới, phải mất 6 tháng anh mới đến được Praha
Ảnh: Ksienia Biazrukaja,  (C) 2014 Aksana Biazrukaja


Jack Cheung rất xúc động, anh đã không cầm được nước mắt khi có nhiều người ủng hộ Hồng Kông đến như vậy.
Ảnh: Ya Noya Photo

Hôm nay Hồng Kông, ngày mai Việt Nam
Ảnh: Ksienia Biazrukaja,  (C) 2014 Aksana Biazrukaja

 

Hồng Kông bên Việt Nam hay Việt Nam bên Hồng Kông?
Ảnh: Ksienia Biazrukaja,  (C) 2014 Aksana Biazrukaja

 

Việt Nam không thua Hồng Kông về sắc đẹp
Ảnh: Ksienia Biazrukaja,  (C) 2014 Aksana BiazrukajaSinh viên Séc tham gia biểu tình
Ảnh: Ksienia Biazrukaja,  (C) 2014 Aksana Biazrukaja


Người Việt với khẩu hiệu của dân chủ Hồng Kông
Ảnh: Ya Noya PhotoSéc, Việt Nam, Tây Tạng ủng hộ Hồng Kông
Ảnh: vanlang.eu


Cùng Jack Cheung từ Hồng Kông
Ảnh: Ya Noya PhotoSinh viên Hồng Công kêu gọi ủng hộ
Ảnh: Ya Noya Photo

Vietinfo.eu

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo