Séc-Slovakia

Danh sách người Việt tại Slovakia nợ Bảo hiểm xã hội

Cập nhật lúc 16-12-2011 00:02:01 (GMT+1)

 

16/12/2011- Sau đây là danh sách người nợ BHXH tại Slovakia.


Thông báo này được phòng Bảo hiểm xã hội Slovakia công bố ngày 15/11/2011 và các khoản nợ được tính đến ngày 31/10/2011. Những ai có tên trong danh sách nên kiểm tra lại và đến phòng Bảo hiểm xã hội khu vực để giải quyết.

Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, không có gía trị về pháp lý.

Cập nhật ngày 16/12/2011:

Bui Hoang Anh Horná 14/82 Trebatice 58,82 EUR

Bui Ngoc Hoang Majerská cesta 3644/65 Banská Bystrica 729,70 EUR

 

Ha Huy Hoang Vysoká 4276/10 Bratislava 1 531,76 EUR

Huynh Phuong Anh Tuan Javorinka 436 Matúškovo 2 484,27 EUR

Ho Thi Thuy KUTNOHORSKA 668 KREMNICA 1 050,95 EUR

Ho Thi Thuy Černockého 4 Bratislava 477,36 EUR

Ho Xuan Truong NOBELOVA 5 BRATISLAVA 35,84 EUR

Ho Hoan Guom STYNDLOVA 6 BRATISLAVA 2 712,74 EUR

HOANG ANH Tuan Čepenská 2362/46 Sereď 3 589,76 EUR

Hoang Duy Van Čečinová 2538/17 Bratislava 1 039,20 EUR

Hoang Luong Bang Černockého 4 Bratislava 1 054,19 EUR

 Hoang Minh Hieu damborského 7 Nitra 109,07 EUR

Hoang Minh Thien CERNOCKEHO 4 BRATISLAVA 1 137,09 EUR

Hoang Minh Thuan Černockého 8058/4 Bratislava 109,07 EUR

Hoang Ngo Son POD HAJOM 954/3 DUBNICA NAD VAHOM 60,67 EUR

Hoang NGUYEN PHUONG - SAI GON Hlboká 281/4 Komárno 22,32 EUR

Hoang Nha Thanh SLOBODAREN 273 PRAVENEC 561,10 EUR

HOANG PHI PHUONG Sládkovičova 500/32 Žiar nad Hronom 3 485,04 EUR

Hoang Quoc Cong Veľké Orvište 256 Veľké Orvište 1 347,22 EUR

Hoang Quoc Cong Veľké Orvište 256 Veľké Orvište 47,79 EUR

Hoang Quoc Khanh CUKROVARSKA 1 SLADKOVICOVO 2 187,51 EUR

Hoangquoc Khanh PALISADY 30 BRATISLAVA 31,86 EUR

Hoang Quy Minh ZELENECSKA 113 TRNAVA 186,14 EUR

HOANG s.r.o. Černockého 4 Bratislava 4,40 EUR

Hoang Thanh Cong Nobelova 84/5 Bratislava 327,21 EUR

Hoang The Thanh Bulharská 95 Bratislava 6 797,21 EUR

Hoang Thi Kieu Anh ROLNICKA 231 BRATISLAVA 254,06 EUR

 Hoang Thi Kieu Van Nobelova 84/5 Bratislava 1 433,20 EUR

Hoang Thi Lien Svätoplukova 426/38 Rimavská Sobota 218,55 EUR

Hoang Thi Loan Černockého 4 Bratislava 1 720,32 EUR

Hoang thi Mai NOBELOVA 5 BRATISLAVA 42,97 EUR

Hoang Thi Nga Hlavná 136 Trebatice 109,07 EUR

Hoang Thi Nu 206 Krajné 872,56 EUR

Hoang Thi Thai Hong Hlavná ulica 234/75 Trebatice 18,19 EUR

Hoang Thi Thu Ha Sládkovičova 495/14 Žiar nad Hronom 918,05 EUR

 Hoangthi Thuy Odborárska 8 Bratislava 3 958,93 EUR

Hoang Thi Thuy Nobelova 48 Bratislava 969,72 EUR

Hoang Thi Uyen Nobelova 5 Bratislava 1 682,10 EUR

 Hoang Tien Luc Nobelova 84/5 Bratislava 436,28 EUR

HOA NGUYEN DUC SANTANIA SLAMKOVA 7/13 NITRA 95,69 EUR

Hoang Van Chuc Rakocziho 231/29 Komárno 218,14 EUR

Hoang Van Dung Gagarinova 1571/16 Snina 138,33 EUR

Hoang Van Duoc Nobelova 84/5 Bratislava 981,63 EUR

Hoang Van Duong Gagarinova 1571/16 Snina 436,28 EUR

Hoang Van Kim SPITALSKA 2819/6 KOMARNO 337,68 EUR

Hoang Van Kim KAMENIN 211 KAMENIN 245,54 EUR

Hoang Van Nghia Černockého 4 Bratislava 2 820,12 EUR

Hoang Van Ngoc Černockého 8056/4 Bratislava 1 761,32 EUR

Hoang Van Sang Černockého 8056/4 Bratislava 218,14 EUR

Hoang Van Son Černockého 8056/4 Bratislava 1 720,32 EUR

Hoang Van Thai Kukučínova 478/5 Poprad 6 942,02 EUR

Hoang Van Thai Kukučínova 478/5 Poprad 1 131,78 EUR

Hoang Van Thanh Nobelova 84/5 Bratislava 436,28 EUR

Hoang Van Thien Vysoká 10 Bratislava 914,48 EUR

Hoang Van Tien Fučíkova 264/127 Sládkovičovo 317,70 EUR

Hoang Van Tuan J.Goliána 1530/33 Martin 109,07 EUR

HOANG - VIET s. r. o. Bočná 4276/5 Bratislava 195,93 EUR

 Hoang Viet Xuyen Tajovského 1198/6 Bánovce nad Bebravou 1 312,45 EUR

Hoang Xuan Nam Demänovská 52 Bratislava 436,28 EUR

Hoang Xuan Ngu Záhradná 720/42 Krupina 616,22 EUR

Hoang Minh Hoan Černockého 8056/4 Bratislava 436,28 EUR

Hoang Dinh Huy POD HAJOM 953/2 DUBNICA NAD VAHOM 1 745,23 EUR

HOANG ANH Tuan Čepenská 2362/46 Sereď 3 589,76 EUR

Hoang Dinh Cuong Nobelvoa 84/5 Bratislava 327,21 EUR

Hoang Duy Van Čečinová 2538/17 Bratislava 1 148,27 EUR

Hoang Luong Bang Černockého 4 Bratislava 1 163,26 EUR

Hoang Minh Thien CERNOCKEHO 4 BRATISLAVA 1 137,09 EUR

Hoang Nha Thanh SLOBODAREN 273 PRAVENEC 561,10 EUR

HOANG PHI PHUONG Sládkovičova 500/32 Žiar nad Hronom 3 397,13 EUR

 Hoang Quoc Cong Veľké Orvište 256 Veľké Orvište 1 347,22 EUR

Hoang Quoc Khanh CUKROVARSKA 1 SLADKOVICOVO 2 127,84 EUR

Hoang Quy Minh ZELENECSKA 113 TRNAVA 186,14 EUR

Hoang Thanh Cong Nobelova 84/5 Bratislava 218,14 EUR

Hoang The Thanh Bulharská 95 Bratislava 9 516,98 EUR

Hoang Thi Kieu Anh ROLNICKA 231 BRATISLAVA 254,06 EUR

Hoang Thi Kieu Van Nobelova 84/5 Bratislava 1 351,74 EUR

Hoang Thi Loan Černockého 4 Bratislava 1 720,32 EUR

Hoang Thi Nga Hlavná 136 Trebatice 109,07 EUR

Hoang Thi Nu 206 Krajné 763,49 EUR

Hoang Thi Thu Ha Sládkovičova 495/14 Žiar nad Hronom 918,05 EUR

Hoangthi Thuy Odborárska 8 Bratislava 3 845,81 EUR

Hoang Thi Thuy Nobelova 48 Bratislava 969,72 EUR

Hoang Thi Uyen Nobelova 5 Bratislava 1 682,10 EUR

Hoang Tien Luc Nobelova 84/5 Bratislava 327,21 EUR

Hoang Van Chuc Rakocziho 231/29 Komárno 109,07 EUR

Hoang Van Dung Gagarinova 1571/16 Snina 138,33 EUR

Hoang Van Duoc Nobelova 84/5 Bratislava 872,56 EUR

Hoang Van Duong Gagarinova 1571/16 Snina 327,21 EUR

Hoang Van Kim SPITALSKA 2819/6 KOMARNO 637,68 EUR

 Hoang Van Kim KAMENIN 211 KAMENIN 245,54 EUR

Hoang Van Nghia Černockého 4 Bratislava 2 820,12 EUR

Hoang Van Ngoc Černockého 8056/4 Bratislava 1 761,32 EUR

Hoang Van Sang Černockého 8056/4 Bratislava 109,07 EUR

Hoang Van Son Černockého 8056/4 Bratislava 1 720,32 EUR

Hoang Van Thai Kukučínova 478/5 Poprad 6 942,02 EUR

Hoang Van Thai Kukučínova 478/5 Poprad 1 131,78 EUR

Hoang Van Thanh Nobelova 84/5 Bratislava 327,21 EUR

Hoang Van Thien Vysoká 10 Bratislava 805,41 EUR

Hoang Van Tien Fučíkova 264/127 Sládkovičovo 317,70 EUR

Hoang Van Tuan J.Goliána 1530/33 Martin 642,83 EUR

Hoang Viet Xuyen Tajovského 1198/6 Bánovce nad Bebravou 1 348,38 EUR

 Hoang Xuan Nam Demänovská 52 Bratislava 327,21 EUR

 Hoang Xuan Ngu Záhradná 720/42 Krupina 616,22 EUR

Hoan Hoang Minh Černockého 8056/4 Bratislava 327,21 EUR

Ho Hoan Guom STYNDLOVA 6 BRATISLAVA 2 954,88 EUR

Huy Hoang Dinh POD HAJOM 953/2 DUBNICA NAD VAHOM 1 745,23 EUR  

Hoang Xuan Ngoc VAHOVCE 357 VAHOVCE 2 217,23 EUR  

Huynh Phuong Anh Tuan Javorinka 436 Matúškovo 2 484,27 EUR


Cập nhật ngày 13/12/2011:

Dang Ngoc Cham Oráčska 5 Bratislava 454,64 EUR

Dang Ngoc Dung Oráčska 5 Bratislava 8 397,71 EUR

Dang Ngoc Son ZELENECSKA 113/A TRNAVA 4 221,04 EUR

Dang Trong Oanh Mierová 115 Bratislava 327,21 EUR

Dô Ngoc Anh Černockého 8056/4 Bratislava 327,21 EUR

Do Ngoc Anh Styndlova 6 Bratislava 327,21 EUR

Do Ngoc Tuan Černockého 4 Bratislava 1 429,62 EUR

Duongová Andrea Drobného 14 Bratislava 19,10 EUR

Duongová Darina Holubyho 49/21 Martin 19,51 EUR

Duongová Gabriela Široká 1735/9 Skalica 937,39 EUR

Doan Anh Tuan NOBELOVA 5 BRATISLAVA 119,81 EUR

Doan Chi Thanh NOBELOVA 5 BRATISLAVA 1 242,88 EUR

Doan Duy Son Športová 489/20 Galanta 1 175,82 EUR

Do Anhová Katarína FRANA KRALA 883/3/30 ZARNOVICA 3 804,08 EUR

Do Anh Tuan Vysoká 10 Bratislava 572,99 EUR

Doan Huu Sanh Kien Xuong Thai Binh 109,07 EUR

Doan Khac Dong Obrancov mieru 1203/13 Palárikovo 327,21 EUR

Doan Manh Hien Nobelova 24 Bratislava 109,07 EUR

Doan Minh Tung Vinárska 135/6 Sereď 179,19 EUR

DOAN SK, s.r.o. Slovenská 5 Bardejov 9 611,92 EUR

DOAN, s.r.o. Francisciho 1 Rimavská Sobota 90 403,04 EUR

Doan The Ky Štúrova 264/146 Nitra 2 911,80 EUR

Doan Thi My Hue STOLARSKA 16 BRATISLAVA 1 488,93 EUR

Doan Thi Thao Ľ. Podjavorinskej 1147/8/A Hlohovec 45,44 EUR

Doan Viet Van Černockého 4 Bratislava 654,42 EUR

Doan Xuan Thang SNP 1197/1 SERED 111,67 EUR

Ha Van Doanh RADOVA 19 NITRA 49,85 EUR

Doan Hosy Urbárska 127 Nižná Hutka 195,60 EUR

Dao Dac Tu Černockého 8056/4 Bratislava 327,21 EUR

Dao Manh Dung NOBELOVA 5 BRATISLAVA 5 394,35 EUR

Dao Manh Hoang Hviezdoslavova 108/2 Bardejov 813,60 EUR

Dao Minh Quang Zvolenská 134/14 Vígľaš 1 299,69 EUR

Dao Minh Viet Nobelova 5 Bratislava 2 033,28 EUR

Dao Nhu Hoa Kalinčiakova 10 Banská Bystrica 3 063,22 EUR

Dao Pham Quang WOLKEROVA 17 SPISSKA NOVA VES 1 563,02 EUR

DAOS, s.r.o. Bakossova 10 Banská Bystrica 2 509,85 EUR

Dao Thi Duyen Dénešova 1139/61 Košice Sídlisko KVP 634,19 EUR

Dao Thi Huong Giang Nobelová 84/5 Bratislava 208,09 EUR

Dao Thi Kim Phuong Nobelova 5 Bratislava 327,21 EUR

Dao Thi Phuong Holubyho 47 Pezinok 2 215,52 EUR

Dao Tuan Nghia HLAVNA UL. 20 SAMORIN 105,15 EUR

Dao Tung Lam Mládežnícka 20 Banská Bystrica 829,97 EUR

Dao Van Luy NOBELOVA 5 BRATISLAVA 3 958,10 EUR

Dao Minh Khuong Železiarenská 5 Košice Šaca 207,11 EUR

Dao Thi Bích Lien Radová 1510/19 Nitra 266,28 EUR

Dao Viet  Vuong LABORECKA 48 HUMENNE 2 348,19 EUR

 

Dang Ngoc Cham -MARIAN Oráčska 5 Bratislava 281,11 EUR

Dang Dang Khoa Špitálska 6 Komárno 1 950,63 EUR

Dang Dinh Dung PODHAJSKA 2556/53 KOLAROVO 1 000,73 EUR

Dang Hong Thanh Vrbovská 112 Piešťany 1 487,55 EUR

Dang Hong Thanh Vrbovská 112 Piešťany 872,56 EUR

Dang Hong Van M. Rázusa 879/23 Prievidza 1 386,86 EUR

Dang Huu Thuc LUCOVA 44 KOMARNO 692,81 EUR

Dang Minh Thong Ondrejska 7427/6 Bratislava 218,14 EUR

Dang Ngoc Cham Oráčska 5 Bratislava 454,64 EUR

Dang Ngoc Dung Oráčska 5 Bratislava 8 397,71 EUR

Dang Ngoc Son ZELENECSKA 113/A TRNAVA 4 221,04 EUR

Dang Qouc Bao Nobelova 5 Bratislava 327,42 EUR

Dang Quang VODNA 14/6 KOMARNO 3 580,12 EUR

DANG QUOC TUE ČERNOCKÉHO 8056/4 BRATISLAVA 4 167,91 EUR

Dang Thanh Hoa Detvianska 18 Bratislava 740,81 EUR

Dang Thanh Son Nobelova 5 Bratislava 436,28 EUR

Dang Thi Cham MOJMIROVA 1087 TOPOLCANY 460,06 EUR

Dang Thi Huong Giang JAKUBSKA 8 BRATISLAVA 1 501,87 EUR

Dang Thi Thanh CERNOCKEHO 4 BRATISLAVA 1 231,19 EUR

Dang Thi Thanh Quy Ondrejska 7427/6 Bratislava 218,14 EUR

Dang Thi Tra Radová 1500/19 Nitra 1 028,20 EUR

Dang Thi Trang Nhung Bernolákova 1486/2 Pezinok 1 039,32 EUR

Dang Thu Huong ZELENECSKA 113 TRNAVA 3 340,65 EUR

Dang Tien Dung NOBELOVA 5 BRATISLAVA 5 006,17 EUR

Dang Trong Oanh Mierová 115 Bratislava 327,21 EUR

Dang Van Dien P. Blahu 5179/13 Nové Zámky 787,83 EUR

Dang Van Duong S.H. Vajanského 5438/44 Nové Zámky 109,07 EUR

Dang Van Son Majerský rad 74 Krupina 326,38 EUR

Dang Van Su Štefánikova 1428 Malacky 218,14 EUR

Dang Van Thai Dolná ulica 722/41 Tvrdošovce 217,71 EUR

Dang Van Tiep Černockého 8056/4 Bratislava 6 261,68 EUR

Dang Van Xinh Čsl. armády 412 Plešivec 106,23 EUR

DANG VINH HLAVNÁ 316 SUČANY 1 240,74 EUR

Dang Xuan Duc Abovská 157/83 Košice Barca 981,63 EUR

Dang Xuan Hung SKOLSKA 10 VELKY BIEL 454,78 EUR

Dang Quoc Huan Oráčska 5 Bratislava 1 107,55 EUR

Dang Hung Trang Kukučínova 478/5 Poprad 784,08 EUR

Dang Lap Qong PALIN 53 PALIN 178,80 EUR

Dang Ngoc Dai Nghe An Nghi Lam Nghi Lôc 1 097,45 EUR

 

Duong Anh Nam Bauerova 10 Košice Sídlisko KVP 109,07 EUR

Duong Anh Tuan Bauerova 1192/10 Košice-KVP 327,21 EUR

Duong Manh Lan Nobelova 5 Bratislava 194,05 EUR

Duong Manh Tan PRIBINOVA 12 ZVOLEN 656,98 EUR

Duong Martin Osuského 1A/2476 Bratislava 802,06 EUR

Duongová Gabriela Široká 1735/9 Skalica 937,39 EUR

Duong Thang Loi Nám. Kossutha 256/1 KOMÁRNO 309,10 EUR

Duong Thi Dieu Thuy Spoločenska 52 Bratislava 1 359,60 EUR

Duong Thi Kim Phuong CERNOCKEHO 4 BRATISLAVA 946,47 EUR

Duong Thi Lich Starozagorská 17 Košice-Sídlisko KVP 2 489,83 EUR

Duongthi Tien MIEROVA 115 BRATISLAVA 2 785,96 EUR

Duong Van Canh Pázmáňa 30 Šaľa 436,28 EUR

Duong Van Doi Hlavná ulica 228/63 Trebatice 1 599,62 EUR

Duong Van Long Damjanichova 224/16 Komárno 327,21 EUR

Duongvan Minh LUCKY 46 LUCKY 1 215,33 EUR

Duongvan Quang MPCL 9 POPRAD 1 366,89 EUR

Duong Van Sy Cernockého 4 Bratislava 436,28 EUR

Duong Van Tien Nobelova 84/5 Bratislava 1 078,53 EUR

Duong Van Tuan Edisonová 27 Bratislava 619,23 EUR

Duongxuan Quang JIRASKOVA 33 TRNAVA 673,44 EUR

Hoang Van Duong Gagarinova 1571/16 Snina 327,21 EUR

Duong Thi Xuan Huong L. Novomeského 1216/82 Senica 376,64 EUR

DUONG VAN MINH LUCKY 46 LUCKY 120,91 EUR

 Duong Quang VanHornočepenská 1571/111 Seredˇ 1 878,79 EUR

 

Do Van Bac NOBELOVA 5 BRATISLAVA 3 772,32 EUR

Do Van Can Rybná 5566/75 Biely Kostol 419,78 EUR

Do Van Minh Bauerova 1192/10 Košice Sídlisko KVP 2 217,05 EUR

Do Van Phuong Sklabinská 14 BRATISLAVA 199,51 EUR

Do Van Quyet Štiavnická 4 Ružomberok 109,41 EUR

DOVAN s.r.o. Levočská 20 Prešov 3 037,23 EUR

Do Van Tao Nobelova 3261/48 Bratislava 654,42 EUR

Do Van Thang Černockého 4 Bratislava 218,14 EUR

Do Van Thanh Nobelova 3261/48 Bratislava 3 705,08 EUR

Do Van Thanh SNP 166/74 Želiezovce 170,42 EUR

Do Van Tien OSTRAVSKA 5 KOSICE 1 671,00 EUR

Do Van Vinh Nobelova 48 Bratislava 121,68 EUR

Do Thi Khanh DOPRAVNA 51 BRATISLAVA 841,03 EUR

Do Thi Lan Anh SPUTNIKOVA 8 KOSICE 2 789,10 EUR

Do Thi Nguyen NOBELOVA 5 BRATISLAVA 5 959,91 EUR

Do Thi Thanh M. Rázusa 897/23 Prievidza 4 592,43 EUR

Do Thi Thanh Giang Vajanského 1132/29 Senec 545,35 EUR

Do Thi Thanh Hai DRUZSTEVNA 1726/7 SERED 1 605,52 EUR

Do Thi Thanh Thuy TOPOĽČIANSKA 80 BANKA 1 555,25 EUR

Do Thi Thanh Van NOBELOVA 5 BRATISLAVA 580,15 EUR

Do Thi Thom Nobelova 5 Bratislava 6 069,86 EUR

 

Dang Ngoc Cham Oráčska 5 Bratislava 454,64 EUR

Dang Ngoc Dung Oráčska 5 Bratislava 8 397,71 EUR

Dang Ngoc Son ZELENECSKA 113/A TRNAVA 4 221,04 EUR

Dang Trong Oanh Mierová 115 Bratislava 327,21 EUR

Dô Ngoc Anh Černockého 8056/4 Bratislava 327,21 EUR

Do Ngoc Anh Styndlova 6 Bratislava 327,21 EUR

Do Ngoc Tuan Černockého 4 Bratislava 1 429,62 EUR

Duongová Andrea Drobného 14 Bratislava 19,10 EUR

Duongová Darina Holubyho 49/21 Martin 19,51 EUR

Duongová Gabriela Široká 1735/9 Skalica 937,39 EUR

Dao Manh Hoang Hviezdoslavova 108/2 Bardejov 813,60 EUR

Cập nhật ngày 9/12/2011

CAO BA Thang Šafárikova 35 Prešov 327,21 EUR

Cao Dang Dinh Vajanského 29 Senec 332,16 EUR

Cao Lan Phuong LETNA 5 POPRAD 120,95 EUR

CAOLIN, SPOL. S R.O. NERESNICKA CESTA 48 ZVOLEN 17 501,60 EUR

Cao Ngoc Thi NOBELOVA 5 BRATISLAVA 3 698,80 EUR

CAO THI Anh Šafárikova 35 Prešov 327,21 EUR

Cao Thi Dien Černockého 4 Bratislava 109,07 EUR

Cao Thi Suu RAZUSOVA 119/24 VRANOV NAD TOPLOU 4,38 EUR

Cao Tien Cuong Bezručova 3/11 Spišská Nová Ves 5 765,63 EUR

Cao Tien Cuong KRIVA 14 KOSICE 1 060,84 EUR

CAO TIEN CUONG BEZRUCOVA 3 SPISSKA NOVA VES 7 436,31 EUR

CAO TIEN CUONG KRIVA 14 KOSICE IV 4 287,85 EUR

 

Cập nhật ngày 9/12/2011

Bui Anh Tuan HANDLOVSKA 2319/26 BRATISLAVA 1 793,44 EUR

Bui Anh Tuan Trieda SNP 51 Košice 986,05 EUR

Bui Cong Trong černockého 4 Bratislava 2 682,63 EUR

Bui Cong Van MIEROVA 115 BRATISLAVA 4 044,63 EUR

Bui Dinh Hau 1.MAJA 41 PEZINOK 694,98 EUR

Bui Dinh Quyet Nám. Kossutha 256/15 Komárno 715,73 EUR

Bui Duc Dam Makovického 5194/36 Martin 462,60 EUR

Bui Hai Nam Černockeho 4 Bratislava 2 867,00 EUR

Bui Hoang Anh Horná 14/82 Trebatice 58,82 EUR

BUI HUU LONG Černockého 4 Bratislava 327,21 EUR

Bui Ngoc Hoang Majerská cesta 3644/65 Banská Bystrica 729,70 EUR

Buiová Renáta Centrum 18 Veľké Kapušany 312,27 EUR

Bui Quang Hai 703 Dolná Streda 981,63 EUR

Bui Quang Hiep KUTNOHORSKA 2219/6 TREBISOV 1 883,07 EUR

Bui Quang Trung Fábryho 921/30 Košice 5 396,34 EUR

Bui Thi Hue Bernolákovská 1252/81 Ivanka pri Dunaji 109,07 EUR

Bui Thi Hue Štefanová 34 Malacky 10,39 EUR

Bui Thi Kim Thuy Černockého 8056/4 Bratislava 1 175,43 EUR

Bui Thi Lan M. R. Štefánika 1223/68 Nové Zámky 109,07 EUR

Bui Thi Nhinh Mierová 1908/60 Humenné 19,96 EUR

Bui Thi Van Severná 15 Moldava nad Bodvou 4 243,29 EUR

Bui Tien Nghiep ZELENECSKA 113 TRNAVA 695,67 EUR

Bui Trung Dung Drahňovská 118 Trebišov 2 665,16 EUR

Bui Van Cuong OKRUZNA 1101 BYTCA 109,07 EUR

Bui Van Hien Šoltésovej 14 Nové Zámky 38,83 EUR

Bui Van Huyen Centrum I 924/18 Veľké Kapušany 2 683,32 EUR

Bui Van Huyen Centrum I 924/18 Veľké Kapušany 2 450,88 EUR

Bui Van Long Exnárova 3103/57 Bratislava 1 563,03 EUR

Bui Van Long Dúhová 29 Košice 642,26 EUR

Bui Van Luu Černockého 4 Bratislava 763,49 EUR

Búi Vánová Monika Česká 375/4 Rimavská Sobota 1 031,33 EUR

Bui Van Thu Záhradná 695/12 Streda nad Bodrogom 2 285,37 EUR

Bui Van Thu Záhradná 695/12 Streda nad Bodrogom 1 134,53 EUR

Bui Van Tuan NAM. MIERU 3 MOLDAVA NAD BOD. 2 754,80 EUR

Bui Xuan Minh Jasuschova 26 Košice Sídlisko KVP 652,42 EUR

Bui Thi Duoc Považská 1969/40 Košice 4 266,68 EUR

BUI QUANG HUY S.MOYZESA 219/18 ZVOLEN 51,84 EUR

Bui Thi Mai Dlhá 54 Sokolovce 469,49 EUR

 

(còn nữa)

Minh Đức Vietinfo.eu
Phòng BHXH Slovakia

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo