Liên bang Đức

Giữ gìn văn hóa Việt ở Đức

Cập nhật lúc 09-09-2018 09:45:10 (GMT+1)

Cộng đồng người Việt tại Đức ngày càng chứng tỏ là một trong những cộng đồng hội nhập vào sở tại thành công nhất và có nhiều người Việt thành đạt trong các lĩnh vực kinh doanh, khoa học - công nghệ, giáo dục.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo