Liên bang Đức

Dự án thí điểm đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tiếp tục ở bang Sachsen

Cập nhật lúc 18-10-2017 09:30:41 (GMT+1)

Một dự án thí điểm Đức – Việt đã được triển khai nhằm giảm thiểu việc thiếu hụt điều dưỡng viên ở Đức. Những học viên đầu tiên đã tốt nghiệp và bắt tay vào công việc, bang Sachsen dự kiến sẽ tuyển thêm học viên.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo