Tất cả các bình chọn
Phát hành 15-03-2020 13:34:19 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Theo bạn các biện pháp chống COVID-19 tại Séc có hợp lý không?

365 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 19-09-2019 23:14:58 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Bạn có hài lòng với mức sống của mình tại Séc? (Xem tin liên quan)

85 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 29-12-2018 13:42:47 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Bạn có lạc quan về tình hình kinh tế của mình năm 2019? (Xem tin liên quan)

75 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 13-09-2018 01:38:20 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Bạn có đồng tình bỏ đổi giờ hàng năm ở Châu Âu? (Xem tin liên quan)

162 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 04-02-2018 21:51:48 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Bạn có mua hàng trên mạng?

255 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 14-01-2018 19:01:35 (GMT+1) Trạng thái: Đã kết thúc

Bạn muốn ai sẽ trở thành tổng thống Séc?

230 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 07-11-2017 13:24:56 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Theo bạn, nguyên nhân cháy chợ Dangku là gì (Xem tin liên quan)

106 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 21-08-2017 22:18:03 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Theo Bạn, với Trịnh Xuân Thanh Việt Nam sẽ: (Xem tin liên quan)

1472 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 28-07-2016 20:29:29 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

Bạn nghĩ gì về việc ĐSQ VN tại Séc im lặng khi báo Séc vu khống Việt Nam về Biển Đông (Xem tin liên quan)

3413 người đã bình chọn.

» Xem bình luận và chia sẻ

Phát hành 28-04-2016 12:31:53 (GMT+1) Trạng thái: Đang bình chọn

» Xem bình luận và chia sẻ

Trang:  1 2 Tiếp

Nguyên tắc bình chọn

Để kết quả bình chọn được khách quan phản ảnh ý kiến của độc giả, Vietinfo cố gắng đảm bảo cho tất cả các độc giả có điều kiện bình chọn như nhau.

Mỗi bạn đọc chỉ được bình chọn cùng một số lần cho phép trong một khoảng thời gian cho phép tùy theo thể loại của đề tài.

Vietinfo xin được phép dùng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế và loại bỏ các phương pháp bình chọn không trung thực ảnh hưởng đến kết quả khách quan.

Xin bạn đọc lưu ý, kết quả bình chọn chỉ mang tính tham khảo, hoàn toàn không phản ảnh quan điểm của Vietinfo.