Luật Ba Lan

Ba Lan: Hỏi đáp về Luật ân xá (2)

Cập nhật lúc 01-02-2012 17:06:54 (GMT+1)
Ảnh minh họa internet

 

Người nước ngoài sang Ba Lan dựa trên cơ sở visa vào tháng 06.2009 và đã ở lại Ba Lan bất hợp pháp, có thể xin cấp thẻ theo Luật ân xá hay không?


> Phần 1

Người nước ngoài không có đủ điều kiện theo Điều 1 điểm 1 Luật ân xá. Nhưng người đó có thể xin cấp thẻ theo Luật ân xá nếu như:

 - Đang ở Ba Lan liên tục ít nhất từ ngày 01.01.2010 và trước ngày này đã bị cấp quyết định cuối cùng là từ chối không được cấp quy chế tỵ nạn, trong quyết định có tuyên án về việc trục xuất người đó ra khỏi lãnh thổ quốc gia này và công việc cư trú của người đó tính vào ngày Bộ luật đi vào thực tiễn (tức là vào ngày 01.01.2012) là đang bất hợp pháp

Hoặc là:

  - Vào ngày 01.01.2010 vẫn đang chờ thủ tục cấp quy chế tỵ nạn, khi mà đã có nộp đơn xin tiếp theo.

 . Bằng cách nào mà Tỉnh trưởng sẽ xác định được là mình có thẩm quyền địa lý để để xét xử đơn xin cấp thẻ theo Luật ân xá?

Tỉnh trưởng sẽ xác định được là mình có thẩm quyền, dựa trên cơ sở địa chỉ ghi trong đơn theo mẫu in sẵn để xin cấp thẻ theo Luật ân xá, nơi mà người nước ngoài coi như là đang sinh sống hiện nay.

 . Theo những bối cảnh nào thì có thể xin cấp thẻ căn cước Ba Lan cho người nước ngoài, để mà dựa trên cơ sở có giấy tờ đó mà tận dụng cơ hội theo Luật ân xá?

Chiểu theo Điều 74 khoản 1 và 2 Bộ luật ra ngày 13.06.2003 về người nước ngoài (Công báo năm 2006, số 234, phần 1694 cùng các sửa đổi sau này),có thể cấp thẻ căn cước Ba Lan cho người nước ngoài vị thành niên mà được sinh ra trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, đang sinh sống ở Ba Lan mà không có cha mẹ chăm sóc, mà lại không có giấy tờ thông hành, nếu như quyền lợi quốc gia của Cộng hòa Ba Lan không có gì bị ảnh hưởng và thấy là vì quyền lợi cho đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ khi đi xin giấy tờ thông hành đang gặp những khó khăn khó mà vượt qua. Trong những trường hợp thật là đặc biệt mà có cơ sở, có thể cấp thẻ căn cước Ba Lan cho người nước ngoài mà không có quốc tịch nước nào và đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan thiếu giấy tờ thông hành, nếu như quyền lợi của Cộng hòa Ba Lan thấy là cần làm như vậy và khi mà người nước ngoài không thể xin được cấp giấy tờ thông hành khác.

 

 . Người nước ngoài đang sinh sống trong lãnh thổ Ba Lan liên tục từ ngày 20.12.2007, nhưng sống bất hợp pháp từ năm 2009, có thể xin thẻ theo Luật ân xá hay không? 

Có, nhưng với điều kiện là vào ngày 01.01.2012 người đó vẫn đang sinh sống bất hợp pháp. Cũng cần nhớ là mỗi một vụ việc sẽ được xem xét riêng biệt, mà khi xét sẽ nghiên cứu đến tất cả mọi bối cảnh chủ yếu có trong vụ việc, sau đó mới cho ra quyết định.

 . Người nước ngoài đang sinh sống trong lãnh thổ Ba Lan liên tục từ tháng 09.2007, nhưng thẻ cư trú của người đó hết hạn từ ngày 18.10.2008, có thể xin thẻ theo Luật ân xá hay không?

Có, nhưng với điều kiện là vào ngày 01.01.2012 người đó vẫn đang sinh sống bất hợp pháp. Cũng cần nhớ là mỗi một vụ việc sẽ được xem xét riêng biệt, mà khi xét sẽ nghiên cứu đến tất cả mọi bối cảnh chủ yếu có trong vụ việc, sau đó mới cho ra quyết định.

 . Dựa trên cơ sở giấy tờ gì, một người nước ngoài đang sinh sống bất hợp pháp ở Ba Lan ít nhất từ ngày 20.12.2007, mà lại đang có giấy tờ thông hành hết hạn, để có thể xin thẻ theo Luật ân xá?

Người nước ngoài phải đi làm các công việc xin giấy tờ thông hành (thí dụ như tại Cơ quan Ngoại giao của quốc gia xuất xứ của mình).

Chiểu theo Bộ luật mà được gọi là Luật ân xá, trong những trường hợp đặc biệt có cơ sở, khi người nước ngoài không có giấy tờ thông hành còn có hạn và không có khả năng xin được giấy mới, người đó có thể nộp một giấy tờ gì đó khác mà có thể khẳng định số liệu tên tuổi. Khi để ý đến việc là mỗi một vụ việc sẽ được xem xét riêng biệt, còn khi cho ra quyết định sẽ xem xét tất cả các bối cảnh chủ yếu trong vụ việc, Tỉnh trưởng sẽ cân nhắc xem người nước ngoài có thể xin được giấy tờ cần thiết hay không và giấy tờ gì đó khác có thể khẳng định số liệu tên tuổi người đó có gì đáng nghi ngờ hay không.

 . Người nước ngoài đang xin thẻ theo Luật ân xá có phải ghi thông tin liên quan đến bảo hiểm sức khỏe của người đó hay không?

Chiểu theo Bộ luật mà được gọi là Luật ân xá, không bắt buộc Người nước ngoài có trách nhiệm nộp giấy tờ là có bảo hiểm sức khỏe, vậy là khi chưa có bảo hiểm sức khỏe, cũng không thể là cơ sở để từ chối không cấp thẻ theo Luật ân xá.

 . Có người đang sống ở Vác sa va, quận Tarchomin, phải nộp đơn xin thẻ theo Luật ân xá ở đâu?

Người nước ngoài đang sống ở Vác sa va cần phải ghi địa chỉ này vào trong đơn mà được gọi là theo Luật ân xá và nộp đơn cho Tỉnh trưởng tỉnh Mazovia. Danh sách cụ thể các nơi mà có cơ quan nhận hồ sơ, hiện có trong trang web: www.mazowieckie.pl,  vào phần „Luật ân xá cho Người nước ngoài”.

 . Thời gian xem xét đơn xin thẻ theo Luật ân xá là bao lâu?

Chiểu theo Bộ luật Thủ tục Hành chính, khi giải quyết vụ việc mà cần có thủ tục xem xét, sẽ phải được kết thúc trong vòng không quá một tháng, còn trong thủ tục phúc thẩm – trong vòng một tháng tính từ lúc nhận đơn khiếu nại.

Trước khi cho ra quyết định cấp: giấy phép cư trú theo thời hạn xác định bằng hình thức theo Luật ân xá - Tỉnh trưởng theo thẩm quyền địa lý có trách nhiệm gửi thư hỏi Đồn trưởng Đồn Công an Biên phòng Khu vực, Giám đốc Công an Tỉnh, Cục trưởng Cục an ninh Nội bộ, còn trong trường hợp cần thiết có thể hỏi cả các cơ quan khác, đề nghị chuyển thông tin sang xem là khi cho người nước ngoài đi vào và khi cho sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan là có nguy hiểm gì đến nền quốc phòng hay là an ninh quốc gia hoặc là việc bảo hộ an toàn và trật tự công cộng hay không. Cần để ý đến việc là các cơ quan nói trên có trách nhiệm chuyển thông tin cần thiết trong vòng 30 ngày, cho nên phải đoán biết được là thủ tục xem xét vụ việc là sẽ dài hơn 30 ngày. Vì tính chất đặc biệt của luật gọi là Luật ân xá và cách thức xem xét riêng biệt cho mỗi bộ hồ sơ, nên có thể gây ra là thủ tục xem xét sẽ có thể bị kéo dài, cho đến tạn khi giải thích được hết mọi bối cảnh chủ yếu có trong vụ việc.

Về mỗi trường hợp nếu không kịp làm đúng theo thời hạn nói trên, cơ quan sơ thẩm và phúc thẩm có trách nhiệm thông báo cho đương sự biết, mà phải đưa ra nguyên nhân tại sao phải gia hạn và phải chỉ ra được thời hạn mới sẽ giải quyết xong công việc.

 . Bằng cách nào có thể kiểm tra xem các số liệu của Người nước ngoài có nằm trong Hệ thống Thông tin Schengen, mà mục đích là để cấm không cho vào đây và do quốc gia khác trong Khối Schengen ghi chép?

Mục đích để có được các thông tin nói trên, cần viết đơn gửi cho Cơ quan Kỹ thuật Trung ương trong Hệ thống Thông tin Quốc gia. Các thông tin cụ thể về chủ đề này có trong trang web: www.bip.kgp.policja.gov.pl, vào phần „Cơ quan Kỹ thuật Trung ương trong Hệ thống Thông tin Quốc gia”.

 . Bằng cách nào có thể kiểm tra xem các số liệu của Người nước ngoài có nằm trong Danh sách những người nước ngoài mà không nên cho sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan?

Khi viết đơn để có được các thông tin về việc có ghi số liệu Người nước ngoài trong danh sách nói trên hay là trong Hệ thống Thông tin Schengen (chỉ liên quan đến các số liệu do Cục trưởng Sở ngoại kiều ghi với mục đích là từ chối không cho đi vào), cần viết đơn gửi cho Cục trưởng Sở ngoại kiều. Các thông tin cụ thể về chủ đề này có trong trang web: www.udsc.gov.pl, vào phần „Hợp pháp hóa cư trú”.

 . Đơn xin thẻ theo Luật ân xá có thể viết bằng máy tính để in ra, rồi tự tay ký vào có được không?

Có. Trong phần „đơn xin – làm từng bước” có mẫu đơn in sẵn, cứ điền ở đó rồi in ra cũng được.

 . Cần phải nộp bao nhiêu bản đơn xin thẻ theo Luật ân xá tại Ủy ban Tỉnh?

Các thông tin cụ thể về chủ đề này có trong các trang web của các Ủy ban Tỉnh tương ứng. Địa chỉ các Ủy ban Tỉnh có trong phần cơ sở các mối liên lạc.

 . Đơn xin thẻ theo Luật ân xá cần nộp ở địa chỉ nào?

Đơn xin cần nộp cho Tỉnh trưởng, nơi có thẩm quyền địa lý, theo đúng nhưnơi sinh sống của người nước ngoài .

Địa chỉ các Ủy ban Tỉnh có trong phần cơ sở các mối liên lạc.

 . Vào năm 2009 Người nước ngoài bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Ba Lanvà quay lại đây bất hợp pháp vào tháng 09.2011. Vậy người này có cơ hội xin thẻ theo Luật ân xá hay không?

Trong trường hợp như vậy, Người nước ngoài không có đủ điều kiện về việc là không có sự cư trú liên tục trong lãnh thổ này, như yêu cầu trong Điều 1 điểm 1 Luật ân xá về khoảng thời gian cần thiết (có nghĩa là phải cư trú ít nhất từ 20.12.2007), bởi vì coi như là đang sinh sống liên tục trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, nếu như không một chuyến đi du ngoại nào dài hơn 6 tháng và tổng cộng các chuyến đi là không quá 10 tháng, trừ trường hợp là phải đi hải ngoại:

 . đi làm các công việc nghiệp vụ hay là đi làm ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, dựa trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết với chủ việc làm, mà người này có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

 . đi cùng với vợ (chồng) mà người đó phải đi làm nghiệp vụ hay là công tác theo các điều kiện như nêu ra ở điểm 1;

 . người nước ngoài đi chữa bệnh.

Nhưng nếu Người nước ngoài muốn hồi hương về nước xuất xứ mà không bị hậu quả có hại gì vì mình đang sinh sống bất hợp pháp trong lãnh thổ Ba Lan, có thể cứ nộp đơn lên cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền địa lý để xin thẻ theo Luật ân xá. Nếu đơn xin nộp đúng thời hạn theo luật (tức là từ ngày 01.01.2012 đến ngày 02.07.2012) và đơn không còn thiếu xót hồ sơ hình thức hay là có thiếu thì cũng đã bổ xung đầy đủ, Tỉnh trưởng đóng một con dấu vào giấy tờ thông hành của người nước ngoài để khẳng định là đã nộp đơn xin thẻ theo Luật ân xá, dựa trên cơ sở đó, người này có thể đi qua biên giới Ba Lan với mục đích hồi hương về nước xuất xứ.

Cũng cần nghiên cứu xem Người nước ngoài có cơ hội làm theo bối cảnh như nêu ra trong Điều 1 khoản 2 và 3.

 . Người nước ngoài có hộ chiếu còn hạn đến tháng 12.2012 và đang sinh sống trong lãnh thổ Ba Lan liên tục từ ngày 08.09.2009, mà visa cuối cùng đã hết hạn vào ngày 02.02.2010, có thể xin thẻ theo Luật ân xá hay không?

Trong trường hợp nói trên, Người nước ngoài có thể xin thẻ theo Luật ân xá, nếu như người đó có một trong các bối cảnh dưới đây:

 . đang ở Ba Lan liên tục ít nhất từ ngày 01.01.2010 và trước ngày này đã bị cấp quyết định cuối cùng là từ chối không được cấp quy chế tỵ nạn, trong quyết định có tuyên án về việc trục xuất và công việc cư trú của người đó tính vào ngày Bộ luật đi vào thực tiễn (tức là vào ngày 01.01.2012) là đang bất hợp pháp;

 . vào ngày 01.01.2010 Người nước ngoài vẫn đang chờ thủ tục cấp quy chế tỵ nạn, khi mà đã nộp đơn xin tiếp theo.

 . Khi mà Người nước ngoài có thẻ theo Luật ân xá thì có thể đi qua biên giới Ba Lan với mục đích là về quốc gia xuất xứ với thoải mái số lượng nhiều lần, hay là mỗi lần lại phải cần có loại giấy phép gì khác?

Người nước ngoài mà xin được giấy phép cư trú theo Luật ân xá, sẽ được cấp thẻ cư trú, mà thẻ này có hạn khoảng thời gian như ghi trong giấy phép nói trên. Thẻ cư trú, khi còn có hạn, là khẳng định số liệu tên tuổi của người nước ngoài khi người đó sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan và nó cho phép, cùng với giấy tờ thông hành, được đi qua lại biên giới nhiều lần mà không cần phải xin visa.

 . Người nước ngoài sang Ba Lan trước ngày 20.12.2007. Vào năm 2009 người đó được nhận lệnh tự đi ra khỏi Ba Lan, rồi tự thi hành lệnh này, sau đó 1 năm thì lại quay lại Ba Lan. Không có số liệu người này trong Danh sách những người nước ngoài mà không nên cho sinh sống trong lãnh thổ Ba Lan. Liệu người đó có thể xin được giấy phép cư trú theo Luật ân xá, bởi vì là đã ở Ba Lan ít nhất từ trước ngày 20.12.2007 hay không?

Một trong những điều kiện để cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá, là sinh sống liên tục trong lãnh thổ Ba Lan. Coi như là đang sinh sống liên tụctrong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, nếu như không một chuyến đi du ngoại nàodài hơn 6 tháng và tổng cộng các chuyến đi là không quá 10 tháng, trừ trường hợp là phải đi hải ngoại:

 . đi làm các công việc nghiệp vụ hay là đi làm ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, dựa trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết với chủ việc làm, mà người này có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

 . đi cùng với vợ (chồng) mà người đó phải đi làm nghiệp vụ hay là công tác theo các điều kiện như nêu ra ở điểm 1;

 . người nước ngoài đi chữa bệnh.

Nếu Người nước ngoài đã ở ngoài lãnh thổ Ba Lan 1 năm, vì nguyên nhân là phải thi hành lệnh tự đi ra khỏi quốc gia này, nên không có hoàn cảnh nào như nêu ra nói trên làm cơ sở công nhận cho phép đứt đoạn - do vậy có lẽ công việc cư trú của người đó sẽ không được công nhận là liên tục.

Nhưng nếu Người nước ngoài muốn hồi hương về nước xuất xứ mà không bị hậu quả có hại gì vì mình đang sinh sống bất hợp pháp trong lãnh thổ Ba Lan, có thể cứ nộp đơn lên cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền địa lý để xin thẻ theo Luật ân xá. Nếu đơn xin nộp đúng thời hạn theo luật (tức là từ ngày 01.01.2012 đến ngày 02.07.2012) và đơn không còn thiếu xót hồ sơ hình thức hay là có thiếu thì cũng đã bổ xung đầy đủ, Tỉnh trưởng đóng một con dấu vào giấy tờ thông hành của người nước ngoài để khẳng định là đã nộp đơn xin thẻ theo Luật ân xá, dựa trên cơ sở đó, người này có thể đi qua biên giới Ba Lan với mục đích hồi hương về nước xuất xứ.

Mọi thông tin cụ thể có thể xem trên trang webwww.abolicja.gov.pl

Các số điện thoại cần thiết:

1 - Phát ngôn viên Cục Quản lý Người nước ngoài, Cộng hòa Ba Lan: Pani Ewa Piechota: 00 48 723 982 615.

 2 - Phiên dịch tuyên thệ Bộ Tư pháp, Cộng hòa Ba Lan: Ông Ngô Hoàng Minh: 00 48 601 76 46 25. 

Ngô Hoàng Minh
Nguồn: Queviet.pl

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo