Luật Ba Lan

Những điều cần biết khi xin quốc tịch Ba Lan (Phần 2)

Cập nhật lúc 19-12-2011 17:06:45 (GMT+1)
Hình minh họa

 

Từ bỏ quốc tịch Ba Lan

Tổng thống Ba Lan sẽ cho ra quyết định về việc từ bỏ quốc tịch Ba Lan. Người mà muốn xin từ bỏ quốc tịch Ba Lan phải nộp đơn cho Tổng thống về việc này, nộp gián tiếp qua Tỉnh trưởng hay Lãnh sự.


Sự đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan cấp cho một trong hai người (cha hoặc mẹ) sẽ có thể cho cả trẻ em mà người đó đang nuôi nấng, nếu như người kia viết giấy đồng ý cho con mình được từ bỏ quốc tịch Ba Lan. (Điều này áp dụng cho cả trường hợp khi người thứ 2 không có quyền làm cha mẹ hay là không phải là công dân Ba Lan).

Tổng thống Ba Lan không đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan cho người mà không có quốc tịch nước khác hay là chưa có giấy hứa là sẽ được cấp quốc tịch nước khác. Vì việc từ bỏ quốc tịch Ba Lan không thể để ai đó rơi vào trường hợp là người đó sẽ không có quốc tịch nước nào.

Đơn xin Quốc tịch Ba Lan

Chỉ Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp ở Ba Lan mới có quyền viết đơn xin ban quốc tịch (nếu như đơn sẽ nộp trong Ba Lan). Tất cả mọi giấy tờ đương sự đang có (hộ chiếu, giấy thông hành, thẻ cư trú) đều phải còn có hạn.

Người nước ngoài phải đích thân đến nộp đơn cho mình.

Khi nộp kèm theo đơn bản sao các loại giấy tờ khác, Người nước ngoài phải nộp bản sao có công chứng khẳng định, hay là khi nộp phải mang bản chính đi cùng, để cho nhân viên ủy ban khi nhận đơn có thể đối chiếu và khẳng định là đã xem bản chính.

Các giấy tờ tình trạng công dân (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn) phải nộp bản chính. Giấy này phải mới xin cấp lại, không cũ quá trước 3 tháng. Giấy này phải được chuyển sang thành giấy Ba Lan, tức là phải được ghi vào sổ gốc của Ba Lan để có thể sao lại.

Giấy tờ ghi bằng tiếng ngôn ngữ khác với tiếng Ba Lan, phải được dịch sang tiếng Ba Lan, mà do phiên dịch tuyên thệ dịch. Trong các giấy tờ không được sai lạc bất cứ một số liệu cá nhân gì (thí dụ như là phải ghi chính xác cho khớp họ tên, nơi sinh).

Đơn xin cần tự viết (bằng tiếng Ba Lan) và tự tay ký vào sau khi điền các mục trong mẫu có sẵn. Nộp kèm theo đơn 1 tấm ảnh, chụp theo kiểu để làm hộ chiếu.

hộ chiếu Ba lan. Ảnh minh họa    

Các giấy tờ nộp kèm theo

Trong mỗi một đơn xin ban cấp cần nộp kèm theo:

 1. photocopy hộ chiếu đang còn hạn hay là giấy tờ thông hành,

 2. photocopy thẻ cư trú do Ba Lan cấp, đang còn có hạn,

 3. photocopy quyết định, mà dựa vào đó đã được nhận thẻ cư trú,

 4. một bản tiểu sử cụ thể, viết bằng tiếng Ba Lan, tự tay ký nhận,

 5. bản chính tờ sao giấy khai sinh, do Phòng Tình trạng Công dân của Ba Lan cấp,

 6. bản chính tờ sao giấy đăng ký kết hôn, do Phòng Tình trạng Công dân của Ba Lan cấp (nếu liên quan), hay là giấy tờ khác khẳng định tình trạng công dân,

 7. giấy chứng nhận có đăng ký hộ khẩu trong tỉnh, mà Người nước ngoài đang nộp đơn (trong trường hợp các đơn bình thường thì cần có hộ khẩu thường trú, còn khi Người nước ngoài có vợ (chồng) Ba Lan thì có thể nộp hộ khẩu tạm trú.

 8. giấy chứng nhận đã nộp lệ phí, nếu liên quan,

 9. nếu Người nước ngoài có con đang có quốc tịch Ba Lan – cần nộp thêm bản photocopy giấy khai sinh của trẻ em và photocopy hộ chiếu của chúng nó hay là các giấy tờ khác khẳng định chúng nó có quốc tịch Ba Lan,

 10.  bản cam đoan về việc là đã (hay chưa) nộp đơn xin quốc tịch hoặc là công nhận là công dân Ba Lan trước đây và thông tin về kết quả của thủ tục xin đó (bản này được viết ngay tại Ủy ban, lúc ngồi nộp đơn),

 11.  bản cam đoan là có biết các nguyên tắc pháp luật liên quan đến quốc tịch hiện đang có, viết bằng tiếng Ba Lan (Chú ý: Một số quốc gia không chấp nhận tình huống khi công dân của họ có 2 quốc tịch),

 12.  các giấy tờ khác khẳng định mối quan hệ với Ba Lan – thí dụ như là giấy chứng nhận hay hợp đồng lao động, các loại giấy giới thiệu hay giấy khen, photocopy các bằng cấp,

 13.  giấy tờ khẳng định là không có quốc tịch Ba Lan hay là được từ bỏ quốc tịch Ba Lan trong trường hợp người nộp đơn hoặc cha ôngcủa đương sự đã có quốc tịch này trước đây.

Ngoài ra:

Vợ (chồng) công dân Ba Lan cần nộp kèm theo:

. bản cam đoan là muốn xin nhận quốc tịch Ba Lan (bản này được viết ngay tại Ủy ban, lúc ngồi nộp đơn),

. photocopy giấy chứng minh thư của vợ (chồng) đang là công dân Ba Lan.

Những người không có quốc tịch nộp kèm theo:

. giấy chứng nhận đã từ bỏ quốc tịch cũ và đã được dịch sang tiếng Ba Lan do phiên dịch tuyên thệ dịch, hay là giấy tờ khác khẳng định là Người nước ngoài đang không có quốc tịch nào khác.

Nếu đơn nộp kèm có cả trẻ em dưới 18 tuổi xin cùng cần nộp kèm theo:

. bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ, mới cấp,

. giấy tờ khẳng định (các) quốc tịch của đứa trẻ,

. giấy tờ khẳng định là người cha (mẹ) kia cũng đồng ý cho con nhận quốc tịch Ba Lan trong tình huống là chỉ có 1 người trong hai cha mẹ nộp đơn xin (Viết giấy đồng ý này là được ký trước mặt Lãnh sự, nếu cha/mẹ thường trú ở nước ngoài hay là trong Ủy ban Tỉnh nơi có thẩm quyền địa lý).

Trẻ em trên 16 tuổi phải tự viết giấy cam đoan là có đồng ý nhận quốc tịch Ba Lan ăn theo hay không (giấy cam đoan này được ký trong Ủy ban Tỉnh, hay  trước mặt Lãnh sự).

khi đứa trẻ đang ở Ba Lan mà không có cha mẹ, cần nộp kèm theo đơn giấy viết đồng ý của người nuôi nấng pháp luật là cho nó nhận quốc tịch Ba Lan.

. khi đứa trẻ có hộ chiếu hay giấy thông hành riêng – cần nộp bản photocopy giấy tờ này,

khi đứa trẻ xin quốc tịch Ba Lan, mà cha mẹ có nhiều hơn 1 quốc tịch, cần nộp kèm theo đơn các giấy tờ khẳng định là nó đang có quốc tịch nước nào, còn quốc tịch nào chưa có.

Lệ phí

Đơn xin quốc tịch, đơn từ bỏ quốc tịch Ba Lan và làm biên bản cam đoan nhận quốc tịch nước khác cho đứa trẻ mới sinh ra (khi cha mẹ đang có quốc tịch khác nhau) – đều miễn phí.

Lệ phí nộp đơn xin công nhận là công dân Ba Lan cho người vô quốc tịch, cả lệ phí khi xin nhận ăn theo quốc tịch của vợ (chồng) là công dân Ba Lan có mức phí 219 zloty. Khoản tiền này cần nộp vào tài khoản nhà băng, biên lai chứng nhận cần nộp kèm theo đơn xin.

Thời hạn

Thời gian chờ đợi kết quả xét đơn xin quốc tịch Ba Lan thường dài khoảng 2-3 năm.

Theo hình thức dành cho Người nước ngoài có vợ (chồng) là công dân Ba Lan thì chỉ cần đợi quyết định không đến 60 ngày.

Khiếu nại khi nhận quyết định

Khi có quyết định về việc nhận đơn của Người nước ngoài, người nước ngoài có vợ (chồng) là công dân Ba Lan xin quốc tịch Ba Lan ăn theo, cũng như đơn cho Người nước ngoài vô quốc tịch đều có thể viết đơn khiếu nại lên Bộ Nội vụ và hành chính (nộp gián tiếp qua Tỉnh trưởng) trong vòng 14 ngày khi nhận được quyết định.

Khi nhận quyết định của Tổng thống Ba Lan về việc ban cấp quốc tịch thì không có quyền viết đơn khiếu nại. Tổng thống không viết văn bản giải thích lý do.

Dựa trên các tài liệu:

BỘ LUẬT ra ngày 15.02.1960 về quốc tịch Ba Lan (Công báo năm 2000, số 28, phần 353, năm 2001, số 42, phần 475, năm 2003. số 128, phần 1175, năm 2005, số 94, phần 788, số 2006, số 104, phần 708 và 711, năm 2007, số 120, phần 818)

Sắc lệnh của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan về việc hình thức cụ thể thủ tục ban cấp hay đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan và các mẫu đơn từ và chứng nhận ra ngày 14.03.2000 (Công báo số 18, phần 231)

Những điều cần biết khi xin quốc tịch Ba Lan

Nguồn: Queviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo