Luật Ba Lan

Một số điểm mới về đăng ký hộ khẩu tại Ba Lan

Cập nhật lúc 21-02-2011 10:58:50 (GMT+1)
Văn phòng quận

 

Người nước ngoài phải trình thẻ định cư hoặc tạm cư và đăng ký hộ khẩu tại quận mình ở.

 


Người nước ngoài được phép định cư (pobyt stały) hoặc tạm cư (pobyt czasowy) trên 3 tháng đều phải xuất trình thẻ cư trú của mình và đăng ký hộ khẩu tại quận, nơi mình ở. Nếu sống ở Ba Lan dưới 3 tháng thì người nước ngoài chỉ cần thông báo bằng miệng đăng ký tạm trú hoặc cắt đăng ký  tại quận. Khi đăng ký hộ khẩu phải có chủ nhà hoặc đại diện hợp pháp của ngôi nhà mình đăng ký. Nếu người nước ngoài đã từng đăng ký hộ khẩu ở Ba Lan, thì phải xuất trình thêm giấy cắt hộ khẩu ở nơi đăng ký trước.

Người Ba Lan phải thông báo việc xuất ngoại tại quận.

Điều luật đã được thông qua ngày 24. 09. 2010, nhằm quản lý dân số nêu rõ: người Ba Lan trước khi ra nước ngoài phải thông báo lên quận, nơi mình sống về việc xuất ngoại của mình. Người xuất ngoại không có kế hoạch định cư lâu dài tại nước ngoài thì phải thông báo thời gian quay lại Ba Lan, nếu chuyến đi đó dài quá 6 tháng. Việc thông báo đó được thông qua đơn trực tiếp đưa đến văn phòng quận hoặc có thể gửi bằng con đường thư điện tử.

Thay đổi nghĩa vụ về đăng ký hộ khẩu: qua ủy quyền hoặc qua thư điện tử.

Cũng theo điều luật được thông qua ngày 24. 09. 2010, còn có những điểm như sau:

- Phải đăng ký tạm trú muộn nhất sau 30 ngày đến chỗ ở mới.

- Không cần phải có mặt tại văn phòng quận để đăng ký hộ khẩu mà có thể qua người đại diện hoặc bằng thư điện tử.

- Không quy phạm trách nhiệm luật pháp đối với những người không thực hiện đăng ký hộ khẩu.

- Điều luật đơn giản hóa các thủ tục đăng ký hộ khẩu như: Mẫu đơn được đưa lên mạng, để có thể in ra và điền các yêu cầu tại nhà. Không có yêu cầu khai về nghĩa vụ quân sự hay trình độ văn hóa. Người đăng ký hộ khẩu không cần phải cắt hộ khẩu chỗ ở trước, mà do nhân viên đăng ký hộ khẩu có trách nhiệm làm việc đó. Không cần phải đăng ký tạm trú nếu người tạm trú chỉ ở tại đó 3 đêm.

- Điều luật mới cũng đơn giản hóa quy trình cấp số đăng ký công dân (PESEL). Số PESEL được cấp tại quận cho trẻ mới sinh hoặc người nước ngoài xin cấp giấy tờ tùy thân Ba Lan. Nội dung của số PESEL nhằm cung cấp một cách tối thiểu về  luật pháp - hành chính của một con người. Bỏ đi những điểm liên quan đến nghĩa vụ quân sự cũng như giấy tờ cư trú của người nước ngoài.

Nguyễn Sơn

Nguồn queviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo