Luật Ba Lan

Luật Ba Lan về thẻ tạm cư, định cư.

Cập nhật lúc 15-12-2014 04:12:46 (GMT+1)

 

Từ tháng 05.2014 Cộng hòa Ba Lan áp dụng Bộ luật mới về người nước ngoài. Những người đang có thẻ cư trú (thẻ tạm cư, thẻ 5 năm, thẻ 10 năm) cũng có thể bị thu hồi thẻ (giấy phép) cư trú nếu vi phạm một số qui định.


THẺ TẠM CƯ

Diện „Sinh viên”: Khi bạn không thi xong các môn (không lên lớp), thứ nhất, nếu bạn đang còn giấy phép tạm cư, Tỉnh trưởng có thể thu hồi lại. Thứ hai, nếu bạn muốn xin giấy phép tạm cư tiếp theo, Tỉnh trưởng có thể từ chối không cấp giấy phép cho bạn.

Diện „Dẫn dắt công ty”: Trong một số bối cảnh. Giấy phép cư trú cấp vì lý do có dẫn dắt hoạt động kinh doanh có thể bị thu hồi, nếu như bạn bị nhận án hay là bị phạt về các hành vi cấm đoán có nêu ra trong Bộ luật về người nước ngoài, trong Bộ luật về khuyến mại việc làm và các cơ quan thị trường lao động, trong Bộ luật Hình sự hay là trong Bộ luật về hậu quả tuyển người nước ngoài vào làm việc mà họ đang sinh sống bất hợp pháp trong lãnh thổ Ba Lan.

Diện „Kết hôn với công dân (người có quốc tịch) Ba Lan”: Nếu bạn được cư trú trên cơ sở có giấy phép tạm cư theo diện có vợ/chồng là công dân Ba Lan, khi bạn ly hôn thì việc bạn cư trú ở đây đã hết cơ sở. Trong các trường hợp đặc biệt, khi bạn chứng minh được là bạn đang có việc rất quan trọng, Tỉnh trưởng có thể cấp cho bạn giấy phép cư trú một lần trong trường hợp ly dị hoặc ly thân với vợ/chồng. Tỉnh trưởng cũng có thể cấp cho bạn giấy phép tạm cư một lần trong trường hợp bị góa vợ/chồng. Khoảng thời gian giấy phép như vậy dài nhất là 3 năm. Nhưng khi bạn xin cấp giấy phép tạm cư tiếp theo, bạn phải chỉ ra được hoàn cảnh khác mà là nguyên nhân để bạn được cư trú ở Ba Lan, thí dụ như là bạn đang làm việc, đang dẫn dắt hoạt động kinh doanh hay là đang học đại học.

Diện „Nhân viên, có giấy phép lao động”: Tỉnh trưởng có thể thu hồi giấy phép lao động đã cấp, dựa trên các thông tin chủ việc làm cung cấp cho, mà chủ việc làm luôn phải có trách nhiệm đưa thông tin. Đặc biệt là khi bạn không chịu đến làm việc trong vòng 3 tháng tính từ lúc giấy phép lao động có hạn hay là bạn bỏ việc quá 3 tháng, mà không có nguyên nhân xác đáng. Khi bạn làm việc không đúng các điều kiện ghi trong giấy phép lao động, Tỉnh trưởng cũng có thể thu hồi giấy phép lao động đã cấp. Khi không có giấy phép lao động, bạn hết cơ sở được sinh sống ở Ba Lan theo diện này.

THẺ 10 NĂM VÀ THẺ 5 NĂM

Thậm chí giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu cũng có thể bị thu hồi.

Theo các nguyên tắc mới , bạn có thể bị mất giấy phép đã được cấp, nếu như:

- nền quốc phòng hoặc an ninh quốc gia hoặc bảo hộ an toàn và trật tự công cộng cần thấy phải làm việc này. Có thể điều này liên quan đến chuyện bạn đã phạm tội cố tình khá nặng;

- trong khi xem xét để cấp giấy phép đó, bạn đã nộp đơn với các số liệu hoặc bạn đã nói dối khi phỏng vấn;

- trong khi xem xét đơn, bạn đã sử dụng giấy tờ giả;

- bạn ra khỏi Ba Lan trên 6 năm. Hãy nhớ rằng mọi nguyên nhân mà bạn đi ra đều không quan trọng;

- bạn đã được nhận quốc tịch Ba Lan. Bởi vì là khi đó bạn không được coi là người nước ngoài ở Ba Lan .

Ngoài các nguyên nhân chỉ ra ở trên, bạn có thể bị mất giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu (thẻ 5 năm), nếu như:

- bạn đã được nhận giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu ở quốc gia khác;

- bạn bị tước quy chế tị nạn hay bảo hộ bổ sung, nếu như bạn xin được giấy phép theo nguyên nhân là bạn sống ở Ba Lan dựa trên cơ sở này;

- bạn đã ra khỏi lãnh thổ Liên minh Châu Âu trên 12 tháng, không phụ thuộc vào nguyên nhân.

CHÚ Ý! Nếu bạn nhận được giấy phép định cư vì nguyên nhân là bạn có vợ/chồng là công dân Ba Lan thì giấy phép định cư có thể sẽ bị thu hồi, nếu bạn ly dị với vợ/chồng trong vòng 2 năm tính từ lúc nhận quyết định đó. Nếu bạn bị nhận án tù với khoảng thời gian ít nhất 3 năm, tội phạm cố tình, bạn cũng có thể bị tước giấy phép định cư, không phụ thuộc vào nguyên nhân nào bạn đã nhận được.

Nguồn: Ngô Hoàng Minh/ Queviet.eu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo