Luật Ba Lan

Lao động tại Ba Lan: Thừa kế bảo hiểm hưu trí và lương hưu

Cập nhật lúc 15-02-2020 14:50:28 (GMT+1)

 

Như đã biết, cho đến nay, Người lao động tại Ba Lan, không phân biệt người Ba Lan hay người nước ngoài, đều phải đóng BHXH bắt buộc, theo chế đô chung. Trong đó, phần phí bảo hiểm hưu trí do Người lao động và Người tuyển dụng lao động cùng đóng góp mỗi người một nửa. Tổng cộng tính ra bằng 19,52% cơ sở của mức phí từ Người LĐ. (Nếu chỉ làm việc theo hợp đồng lao động, thì cơ sở của mức phí là tiền lương tháng).


Phí bảo hiểm hưu trí, nộp vào Cơ quan BHXH ZUS, được định danh trong 3 tài khoản: Tài khoản bảo hiểm cơ bản cá nhân: 12,22%, Tài khoản phụ thuộc ZUS (subkonto): 4,38% và Tài khoản thuộc Quỹ hưu mở OFE: 2,92%.

  1. Thừa kế bảo hiểm hưu trí

Phần phí, thuộc Tài khoản bảo hiểm cơ bản cá nhân, không được thừa kế. Khi Người chịu bảo hiểm chết, các khoản gom được trong tài khoản này, ở lại trong sự sử dụng tùy ý của ZUS.

Còn các khoản gom được trong Tài khoản phụ thuộc ZUS và trong Tài khoản thuộc Quỹ hưu mở OFE sẽ được phân chia và trả ra khi chết, khi ly hôn hoặc khi vô hiệu hóa vợ chồng (ly hôn tại nhà thờ). Sự phân chia và trả ra này cũng được hiểu là sự thừa kế bảo hiểm hưu trí.

Các khoản này sẽ được trả ra cho vợ (hoặc chồng) của Người chịu bảo hiểm chết và những Người được ủy quyền thừa kế (uposażony) do người chết chỉ ra. Một nửa dành cho vợ (hoặc chồng) của Người chịu bảo hiểm đã chết. Nửa còn lại sẽ dành cho những Người được ủy quyền thừa kế, đã được chỉ ra trong di chúc của người đã chết, với tỷ lệ phân chia theo mong muốn của người này. Trong trường hợp người chết không để lại tỷ lệ phân chia, thì những người này nhận các phần bằng nhau.

Nếu Người chịu bảo hiểm không kết giao vợ chồng, thì toàn bộ khoản phí bảo hiểm hưu trí được thừa kế sẽ được trả ra cho những Người được ủy quyền thừa kế hoặc Người thừa kế (spadkobierca).

Cần nhớ rằng, cả những Người thừa kế, lẫn Người được ủy quyền thừa kế, có thể thừa kế phí bảo hiểm hưu trí chỉ khi, Người chịu bảo hiểm chết trước khi được công nhận lương hưu.

Việc trả ra được thực hiện sớm nhất trong thời hạn 1 tháng, còn muộn nhất là 3 tháng, kể từ ngày đệ trình chứng từ xác nhận nhân thân của Người được ủy quyền, diễn ra dưới hình thức trả một lần hoặc trả dần qua thời kỳ không dài quá 2 năm, theo chỉ thị viết của người được ủy quyền.

Nếu người chết không chỉ ra những Người được ủy quyền thừa kế, thì khoản này sẽ đi vào khối di sản chung.

2. Thừa kế lương hưu

Lương hưu được trả ra đến khi chết. Song đó là chế độ hưu trí có thể thừa kế. Do đó, cần biết, ai và trên những nguyên tắc nào có thể tiếp quản lương hưu sau người chết.

Theo Luật Ba Lan, không có khả năng thừa kế lương hưu, sau khi Thành viên chịu bảo hiểm thuộc gia đình chết. Tuy nhiên, những Thân nhân của Người chết có thể tính đến chế độ tử tuất gia đình (renta rodzinna).

Sau cái chết của Thành viên gia đình, về mặt nguyên tắc, chế độ tử tuất gia đình, trong sự phân chia thành những phần bằng nhau, sẽ dành cho tất cả các Thành viên được ủy quyền của gia đình, gồm vợ hoặc chồng, các con và bố mẹ, với những đặc trưng theo Luật định. Như vậy, việc thừa kế lương hưu chuyển thành tiếp quản tử chế độ tuất gia đình.

Tuy nhiên, điều kiện có tính nguyên tắc để nhận được chế đô tử tuất gia đình là, tại thời điềm chết, người chết đã có quyền nghỉ hưu hoặc mất sức thuộc diện không có khả năng lao động hoặc đã thỏa mãn những điều kiện để nhận được một trong những chế độ thuộc diện này.

Mức trợ cấp không đồng nhất với số tiền cấu thành quỹ bảo hiểm hưu trí của người chết. Nó tùy thuộc vào số Người được ủy quyền hưởng chế đô tử tuất gia đình. Nếu việc thừa kế lương hưu chỉ liên quan đến Góa phụ, thì người này có thể hưởng đến 85% chế độ hưu trí đã được trao cho chồng. Hai Người được ủy quyền có thể hưởng một khoản tiền tương ứng với 90% chế độ hưu trí của người đã chết. Trong trường hợp số Người được ủy quyền nhiều hơn - đó sẽ là 95%.

Thông thường, việc thừa kế lương hưu có quan hệ đến Người góa sau người chết. Tuy nhiên, liên quan đến việc này, Người góa cần phải thỏa mãn những điều kiện như, tại thời điểm chết của vợ hoặc chồng, đã tròn 50 tuổi hoặc đã là người không có khả năng lao động. Cũng có thể, sau lúc chết của vợ hoặc chồng, nhưng không muộn hơn 5 năm, kể từ khi chết của người này hoặc từ khi ngừng nuôi dạy con, mới kết thúc tuổi 50 hoặc trở thành Người không có khả năng lao động.

Người góa, mà không thỏa mãn những điều kiện này và không có nguồn nuôi dưỡng, có quyền hưởng chế độ tử tuất, qua 1 năm, kể từ khi chồng hoặc vợ chết, hoặc qua thời kỳ tham gia đào tạo chuyên môn có tổ chức, để thực hiện lao động có thu nhập, nhưng không quá 2 năm, kể từ khi chồng hoặc vợ chết.

Nếu Người góa cũng đã có quyền nghỉ hưu, thì khi đó, cần phải lựa chọn: hoặc là lương hưu của chính mình, hoặc là chế độ tử tuất sau khi chồng hoặc vợ chết. Nếu không chọn được, ZUS sẽ quyết định thay, theo hướng chọn chế độ cao hơn.

Từ 01-03-2019 mức tối thiểu có bảo đảm của tử tuất gia đình tính ra bằng 1100 zł.

--------------------------

Nguyễn Quỳnh Giao
Nguồn: Queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo