Luật Ba Lan

Ba Lan: Hỏi đáp về luật ân xá (5)

Cập nhật lúc 13-02-2012 10:02:36 (GMT+1)

 

Người mà đang sinh sống ở đây từ 12 năm, bất hợp pháp, chỉ có mỗi hộ chiếu, vừa hết hạn năm trước và lại không có giấy tờ gì khác, có thể xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá hay không?


> Phần 123, 4

Người nước ngoài có thể xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá, nếu như đang sinh sống ở Ba Lan và có đủ một trong những điều kiện sau đây:

. người đó đang ở liên tục ít nhất là từ ngày 20.12.2007 và vào ngày 01.01.2012 đang cư trú bất hợp pháp;

. người đó đang ở liên tục ít nhất là từ ngày 01.01.2010, mà trước ngày này đã được nhận quyết định cuối cùng là bị từ chối không được cấp quy chế tỵ nạn, trong quyết định có ghi là bị trục xuất. Người nước ngoài đó vào ngày 01.01.2012 lại đang cư trú bất hợp pháp;

. vào ngày 01.01.2010 vẫn đang chờ thủ tục cấp quy chế tỵ nạn, khi mà đã nộp đơn xin tiếp theo.

Về nguyên tắc, Người nước ngoài phải có hộ chiếu còn có hạn. Khi thiếu giấy tờ này coi như là đơn xin có sự thiếu xót hình thức. Do vậy Tỉnh trưởng có thể gọi Người nước ngoài đến để bổ xung sự thiếu xót hình thức đó, tức là phải mang giấy tờ thông hành đến. Nhưng mà những Người nước ngoàitrong những trường hợp thật đặc biệt có cơ sở - khi không có giấy tờ thông hành mà còn có hạn và không có khả năng xin được giấy mới, - có thể nộp một giấy tờ gì đó khác mà có thể khẳng định số liệu tên tuổi. Muốn để cho cơ quan xét xử vụ việc công nhận giấy tờ đó thay cho hộ chiếu, thì Người nước ngoài phải chứng minh được là người đó không có khả năng xin được giấy tờ thông hành (thí dụ như là phải nộp giấy chứng nhận cần thiết của cơ quan ngoại giao quốc gia xuất xứ, trong đó phải ghi các số liệu của Người nước ngoài và phải đưa ra nguyên nhân tại sao từ chối không cấp hộ chiếu) hay là đã bắt đầu thử làm các công việc mục đích là để xin được giấy chứng nhận đó (thí dụ như là giấy chứng nhận của cơ quan ngoại giao nước xuất xứ là đang chờ đợi cấp hộ chiếu). Cần nhớ là mỗi một vụ việc sẽ được xem xét riêng biệt, còn khi cho ra quyết định sẽ xem xét tất cả các bối cảnh chủ yếu trong vụ việc.

Tôi viết thay cho một người quen, công dân Pakistan, mà muốn hợp thức hóa công việc cư trú của mình trong khuôn khổ Luật ân xá năm nay. Tôi có câu hỏi: nếu người đó đang sinh sống ở lãnh thổ Ba Lan bất hợp pháp từ ngày 20.12.2007, không có visa còn hạn, làm việc bất hợp pháp, chỉ có mỗi quyển hộ chiếu còn hạn. Vậy cần lấy gì làm bằng chứng, nếu như không có hộ khẩu và đang ở nhờ nhà người quen. Bằng chứng có thể lấy từ những nhân chứng mà người đó sinh sống cùng trong khoảng thời gian đó hay không, vì cũng chả có giấy tờ gì khác khẳng định bằng văn bản?

Trong thủ tục xem xét theo Luật ân xá, cứ coi như là đang sinh sống liên tục, có nghĩa là Người nước ngoài được coi là đang sinh sống liên tục, nếu nhưkhông một chuyến đi du ngoại nào dài hơn 6 tháng và tổng cộng các chuyến đi là không quá 10 tháng, trừ trường hợp là phải đi hải ngoại:

đi làm các công việc nghiệp vụ hay là đi làm ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, dựa trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết với chủ việc làm, mà người này có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

đi cùng với vợ (chồng) mà người đó phải đi làm nghiệp vụ hay là công tác theo các điều kiện như nêu ra ở điểm 1;

Người nước ngoài đi chữa bệnh.

Bởi vì là việc cứ tạm coi như vậy liên quan cả đến ngày mới bắt đầu vào Ba Lan sinh sống, Người nước ngoài phải có giấy tờ chứng minh được ngày vào Ba Lan. Nếu như không rút ra được kết luận gì trong các tài liệu bằng chứng thu thập được (trong đó tính cả các thông tin có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan có thể được xem) và theo các bối cảnh vụ việc – cơ quan xem xét vụ việc có thể cứ coi là người đó đang sinh sống liên tục. Nếu không thì Người nước ngoài phải tự nộp giấy tờ chứng minh là người đó đang sinh sống ở Ba Lan liên tục trong khoảng thời gian mà Bộ luật yêu cầu. Cơ quan xem xét  vụ việc có thể lấy những lời khai của nhân chứng để làm bằng chứng.

Cũng cần giải thích thêm là những Người nước ngoài đang xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá không phải nộp các giấy tờ chứng nhận là đang sinh sống ở địa chỉ đưa ra trong đơn, giấy chứng nhận có bảo hiểm hay là giấy tờ khẳng định là đang làm việc trong Ba Lan.

Tôi muốn được biết, khi mà không có hộ chiếu còn hạn, thì đó có là sự thiếu xót hình thức trong thủ tục xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá (có nghĩa là người nộp đơn xin, mặc dù không có hộ chiếu, có được nhận giấy chứng nhận là đã có nộp đơn, để được tạm thời sinh sống hợp pháp) hay không?

Nếu Người nước ngoài đang xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá mà không có giấy tờ thông hành còn hạn (hộ chiếu) thì coi như là đơn xin có sự thiếu xót hình thức. Trong trường hợp như vậy Tỉnh trưởng có thể gọi Người nước ngoài đến để bổ xung sự thiếu xót hình thức nói trên. Nhưng mà những Người nước ngoài trong những trường hợp thật đặc biệt có cơ sở - khi không có giấy tờ thông hành mà còn có hạn và không có khả năng xin được giấy mới, - có thể nộp một giấy tờ gì đó khác mà có thể khẳng định số liệu tên tuổi. Muốn để cho cơ quan xét xử vụ việc công nhận giấy tờ đó thay cho hộ chiếu, thì Người nước ngoài phải chứng minh được là người đó không có khả năng xin được giấy tờ thông hành (thí dụ như là phải nộp giấy chứng nhận cần thiết của cơ quan ngoại giao quốc gia xuất xứ, trong đó phải ghi các số liệu của Người nước ngoài và phải đưa ra nguyên nhân tại sao bị từ chối không cấp hộ chiếu) hay là đã bắt đầu thử làm các công việc mục đích là để xin được giấy chứng nhận đó (thí dụ như là giấy chứng nhận của cơ quan ngoại giao nước xuất xứ là đang chờ đợi cấp hộ chiếu). Cần nhớ là mỗi một vụ việc sẽ được xem xét riêng biệt, còn khi cho ra quyết định sẽ xem xét tất cả các bối cảnh chủ yếu trong vụ việc.

Nếu đơn xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá nộp đúng thời hạn theo luật (tức là từ ngày 01.01.2012 đến ngày 02.07.2012) và đơn không còn thiếu xót hồ sơ hình thức hay là có thiếu thì cũng đã bổ xung đầy đủ (trong trường hợp đang miêu tả này là: nếu Tỉnh trưởng công nhận là giấy tờ mà Người nước ngoài nộp là chính xác), Tỉnh trưởng cấp cho Người nước ngoài đóng một tờ giấy chứng nhận khẳng định là đã nộp đơn xin giấy phép cư trú theo Luật ân xá, mà giấy này cũng khẳng định là Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp trong địa bàn Ba Lan cho đến tận ngày mà sẽ cho ra quyết định cuối cùng.

Tôi tên là Vita, tôi muốn xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá cho Người nước ngoài, tôi ở Ba Lan bất hợp pháp đã 5 năm và tôi có câu hỏi như sau: Khi được nhận quyết định khả quan, tôi sẽ nhận được visa loại gì, loại C, D hay kiểu gì khác? Cụ thể là khi đó tôi có thể đi lại thoải mái trong Khối Schengen hay không, hay là visa chỉ có giá trị trong lãnh thổ Ba Lan?

Quyết định khả quan là được cấp giấy phép cư trú theo thời hạn xác định theo Luật ân xá là 2 năm. Người nước ngoài cũng sẽ nhận được (sau khi nộp tiền lệ phí là 50 zloty) một tấm thẻ cư trú, mà có hạn như ghi trong giấy phép cư trú đó.

Thẻ cư trú, khi còn có hạn, là khẳng định số liệu tên tuổi của người nước ngoài khi người đó sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan và nó cho phép, cùng với giấy tờ thông hành, được đi qua lại biên giới nhiều lần mà không cần phải xin visa.

Ngoài ra Người nước ngoài có thể du hành và tạm cư trú trong các quốc gia khác trong Khối Schengen, dựa trên cơ sở là có thẻ cư trú và phải có giấy tờ thông hành còn hạn, mà không cần phải đi xin visa, thời hạn chỉ được ở nước đó không quá 3 tháng trong khoảng thời gian 6 tháng, theo đúng như các điều kiện được vào và được cư trú torng lãnh thổ các quốc gia trong Khối Schengen, có nghĩa là:

. có giấy tờ thông hành còn hạn,

. có thể lập luận được mục đích và các điều kiện dự định tạm cư trú, ngoài ra

. có đủ các khoản kinh phí để sinh sống hay là có khả năng kiếm được nguồn kinh phí đúng theo pháp luật, mà cũng

không bị coi là phần tử gây rối nguy hiểm cho trật tự công cộng, an ninh nội địa, sức khỏe đại chúng và các quan hệ quốc tế của bất kỳ một quốc gia thành viên nào, đặc biệt người đó chưa bị dựa trên cơ sở như vậy đã có ghi chép vào các cơ sở dữ liệu quốc gia của các quốc gia thành viên, mục đích là từ chối cấm không cho đi vào.

Tôi muốn hỏi các ngài về việc hợp thức hóa công việc cư trú của một kiều dân, đang sinh sống ở Ba Lan từ 2 năm nay. Người này, đang không có bất cứ  một cương vị hợp pháp nào ở Ba Lan và Châu Âu. Ở Châu Âu được 4 năm, visa của người này hết hạn sau nửa năm và rất tiếc là người đó không chịu xin visa mới hay là gia hạn visa cũ. Người đó sang Ba Lan rất tình cờ, nhưng muốn hợp lý hóa cương vị và công việc cư trú của mình. Vậy trong trường hợp mà không có giấy tờ gì khẳng định là đang có việc làm hay là đang sinh sống ở Ba Lan trong địa bàn nước ta (bởi vì là người này đi làm „chui”, sinh sống cũng không có hợp đồng thuê nhà), có thể xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá hay không? Nếu có, thì cần nộp những giấy tờ gì?

Người nước ngoài có thể xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá, nếu như đang sinh sống ở Ba Lan và có đủ một trong những điều kiện sau đây:

người đó đang ở liên tục ít nhất là từ ngày 20.12.2007 và vào ngày 01.01.2012 đang cư trú bất hợp pháp;

. người đó đang ở liên tục ít nhất là từ ngày 01.01.2010, mà trước ngày này đã được nhận quyết định cuối cùng là bị từ chối không được cấp quy chế tỵ nạn, trong quyết định có ghi là bị trục xuất. Người nước ngoài đó vào ngày 01.01.2012 lại đang cư trú bất hợp pháp;

. vào ngày 01.01.2010 vẫn đang chờ thủ tục cấp quy chế tỵ nạn, khi mà đã nộp đơn xin tiếp theo.

Nếu Người nước ngoài có đủ một trong những bối cảnh nói trên thì người đó không phải nộp các giấy tờ chứng nhận là đang sinh sống ở địa chỉ đưa ra trong đơn, giấy chứng nhận có bảo hiểm hay là giấy tờ chứng minh là đang làm việc trong Ba Lan.

Danh sách các giấy tờ mà cần nộp kèm theo đơn, luôn có thể tìm được trong trang web của các Ủy ban Tỉnh cụ thể tương ứng, phần cơ sở liên lạc.

Người mà vào năm 2006 đã nhận được quyết định là phải ra khỏi Ba Lan vì nguyên nhân là visa hết hạn từ năm 2004 và lại không chịu đi ra, cho đến tận bây giờ. Người đó cũng không có giấy tờ thông hành, mà chỉ có hộ chiếu Ucraina, vậy có được xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá hay không?

Mặc dù là Người nước ngoài không chịu thi hành quyết định có trách nhiệm tự đi ra khỏi lãnh thổ Ba Lan, người đó có thể xin cấp giấy phép cư trú theo Luật ân xá, nếu như đang sinh sống ở Ba Lan và có đủ một trong những điều kiện sau đây:

. người đó đang ở liên tục ít nhất là từ ngày 20.12.2007 và vào ngày 01.01.2012 đang cư trú bất hợp pháp;

. người đó đang ở liên tục ít nhất là từ ngày 01.01.2010, mà trước ngày này đã được nhận quyết định cuối cùng là bị từ chối không được cấp quy chế tỵ nạn, trong quyết định có ghi là bị trục xuất. Người nước ngoài đó vào ngày 01.01.2012 lại đang cư trú bất hợp pháp;

. vào ngày 01.01.2010 vẫn đang chờ thủ tục cấp quy chế tỵ nạn, khi mà đã nộp đơn xin tiếp theo.

Coi như là đang sinh sống liên tục trong lãnh thổ Ba Lan, nếu như không một chuyến đi du ngoại nào dài hơn 6 tháng và tổng cộng các chuyến đi là không quá 10 tháng, trừ trường hợp là phải đi hải ngoại:

đi làm các công việc nghiệp vụ hay là đi làm ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, dựa trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết với chủ việc làm, mà người này có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

đi cùng với vợ (chồng) mà người đó phải đi làm nghiệp vụ hay là công tác theo các điều kiện như nêu ra ở điểm 1;

Người nước ngoài đi chữa bệnh.

Cũng cần giải thích thêm là „giấy tờ thông hành”, đó chính là quyển hộ chiếu, theo cách gọi chính thức trong bộ luật.

Mọi thông tin cụ thể có thể xem trên trang webwww.abolicja.gov.pl

Các số điện thoại cần thiết:

1 - Phát ngôn viên Cục Quản lý Người nước ngoài, Cộng hòa Ba Lan: Ewa Piechota: 00 48 723 982 615.

 2 - Phiên dịch tuyên thệ Bộ Tư pháp, Cộng hòa Ba Lan: Ngô Hoàng Minh: 00 48 601 76 46 25. 

Ngô Hoàng Minh
Nguồn: queviet.pl

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo