Vietinfo - Luật Ba Lan, Luat-ba-lan
Luật Ba Lan

Ba Lan: Một số điều luật áp dụng từ 1. 11. 2014

Cập nhật lúc 02-11-2014 22:54:03 (GMT+1)

Liên minh Châu Âu áp dụng phương thức biểu quyết mới Bắt đầu từ 1. 11. 2014, Liên minh Châu Âu áp dụng phương thức biểu quyết mới. Từ trước tới nay biểu quyết theo phương pháp nicea.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo