Luật Ba Lan

Ba Lan: tiền hưu và tiền trợ cấp khi một thành viên của gia đình qua đời

Cập nhật lúc 16-02-2020 15:07:06 (GMT+1)

Mọi thành viên đủ điều kiện trong gia đình người qua đời có quyền hưởng một phần tiền trợ cấp cho gia đình (renta rodzinna), chia đều cho tổng số người được hưởng. Điều kiện cơ bản là người chết phải đã có quyết định quyền nghỉ hưu hay tiền trợ cấp mất sức (renta z tytułu niezdolności do pracy) hoặc thỏa mãn các điều kiện để có thể nhận một trong hai khoản trên. Nếu phụ nữ góa đã có quyền nghỉ hưu thì người ấy phải chọn: hoặc nhận lương hưu của mình, hoặc tiền trợ cấp của người chồng đã mất.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo